Medieoppsummering veke 23 2022

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noOm TI – varsel om høyring om e-lovas paragraf 7.3 før sommaren

(Digi) E-tjenesten skal begynne å samle inn data fra elektronisk kommunikasjon over landegrensene. Men én paragraf i den omstridte E-loven gjenstår, og den sendes snart ut på høring. Datatilsynet er klare til å svare.


Klareringsmyndigheiter blir satt under tilsyn

(VG) Justisministeren iverksetter tilsyn med klarerings-myndighetene

Relevante brev sendt til og frå Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité:

(Stortinget.no) Vedr. ulovlig besittelse og oppbevaring av skytevåpen


Debatten om tryggingsklarering for personar med utanlandstilknyting

(VG) Pardis ventet i 19 måneder på svar fra Forsvaret

(VG) Forsvaret innrømmer at de trenger flere saksbehandlere for å få fart på sikkerhetsklareringene. I mai ble innkallingsbrevet endret for å forhindre at unge flerkulturelle får falske forhåpninger.

(VG) Flere partier kritiserer Forsvaret for å bruke for lang tid på sikkerhetsklareringer. Frp går imot strømmen og mener rikets sikkerhet må komme først.


Om kontroll med Stortinget

(Aftenposten) Til vanlig kan Riksrevisjonen dele hva de vil med politiet. Nå går Stortinget inn for at det ikke skal gjelde når politikernes egne goder skal granskes.


Rapport om Danmarks eos-tenester og kontrollen med danske tenester

Det danske justisdepartementet har offentleggjort ein interessant rapport om evaluering av lova om PET (Politiets Efterretningstjeneste). Der kjem det mellom anna fram at:

 • I hovudsak meiner departementet at det rettslege rammeverket frå 2013 legg til rette for ei effektiv teneste og eit effektivt tilsyn.
 • Men det blir peika på at det kan bli behov for å auka PETs tilgang til å samla inn og behandla store datamengder. Forslaget kan minna om det som det norske justisdepartementet sendte på høyring om PSTs etterretningsoppdrag og masseinnsamling av informasjon frå opne kjelder.
  • Og i tilfelle det vil skje vil det trengst eit effektivt tilsyn for å følga med
 • Nokre interessante påpeikingar om kontrollorganet TETs verksemd:
  • Sjølvstendige etterretningsekspertar og NIMs danske søsterorganisasjon Institut for Menneskerettigheder har peika på at TETs tilsyn er sterkt fokusert på PETs handsaming av personopplysingar og ikkje eit breiare bilete av kva tenesta driv med – noko som er vanleg i andre lands kontrollar.
  • «Danske NIM» peiker ved fleire høve på EOS-utvalets mandat og meiner at TET også bør kunne kalla inn PET-tilsette til vitneavhøyr.
  • I tillegg meiner «danske NIM» at det danske tilsynet ved fleire høve bår kunne fatta bindande avgjerder og at det bør etablerast ein ekstern varslar-ordning for PET – gjerne hos TET.
  • Den danske NGO-en Justitia peikar mellom anna på at fleirtalet av medlemmene i TET bør bli utnemnd av Folketinget, og ikkje av departementet som i dag.
  • Det danske tilsynet sjølv peikar også på at det bør bli etablert ein ekstern varslarordning for PET. I tillegg ønsker TET at det i lova skal opnast for at dei kan diskutera graderte forhold om danske e-tenester med det Folketingets utval for E-tenestene.
  • Med bakgrunn i at PET ved mange høve har brukt lang tid på å svara tilsynet, ber TET om at det skal bli presisert i lova at tilsynet kan setja ein konkret svarfrist for tenesta.

Les heile rapporten her

Mediesak:

(Jyllands-Posten) Eksperter efterlyser i en ny evaluering mere omfattende kontrol med PET


Ny ekstremismekommisjon

(Regjeringen.no) I dag har regjeringen oppnevnt en ekstremismekommisjon for å få mer kunnskap om radikalisering og ekstremisme.


Om Sverige og Finlands veg inn i NATO

(Aftenposten) Dette er avtalen som kan skape Nato-trøbbel for svenskene. Tyrkia-ekspert har aldri sett maken.

(VG) Tyrkia-krisen i Nato: Sverige åpner for våpeneksport

(Financial Times) Finland’s spy chief surprised at lack of Russian reprisals over Nato bid

(VG – kronikk av forsvarsministeren) At Sverige og Finland søker medlemskap i NATO gir oss mulighet til å forsterke forsvaret av de nordiske landene ytterligere.


Russlands invasjon av Ukraina

(BBC) Siste nytt om krigen

(Guardian) Putin compares himself to Peter the Great in quest to take back Russian lands

(BBC) Ukraine anger as Macron says ‘Don’t humiliate Russia’

(Forsvarets Forum) Forsvarsdepartementet bekrefter at Norge har donert artilleri til Ukraina


Om forsøket på statskupp i USA

(Washington Post) Jan. 6 committee blames Trump for ‘carnage’ at U.S. Capitol

(New York Times) In First Jan. 6 Hearing, Graphic Footage and Stark Testimony Show Depth of Attack. The bipartisan House panel investigating the attack, led by Representatives Bennie Thompson and Liz Cheney, opened its landmark series of public hearings by making the case for a methodical conspiracy led by former President Donald J. Trump.

Andre saker:

(Spiegel) Jahresbericht für 2021 – Verfassungsschutz warnt vor Terror von rechts (Tysk PST åtvarar mot høgreekstrem terrorisme)

(Oppdateringar om det ekstreme – Øyvind Strømmens blogg) I førre veke starta rettssaken mot ein svensk høgreekstremist. Det er ei sak som fortener merksemd også her til lands.

(Uniform – nettavis for UiO) UD har ny forskrift til eksportkontroll ute på høring, og NTNU er «meget bekymret» og mener det bryter med akademisk frihet. Men PST sender ballen tilbake til NTNU.

(The New Yorker) The Surreal Case of a CIA Hacker’s Revenge

(Finansavisen) Finansielle transaksjoner som kan true nasjonal sikkerhet. Er Norge godt nok forberedt slik at vi unngår ny glipp som Bergen Engines?

(MIT Tech Review) Chinese hackers exploited years-old software flaws to break into telecom giants

(Dagbladet) Politiets sikkerhetstjeneste har tatt over etterforskningen av demonstrantene som tok seg inn på Stortinget med superlim og klimarop. – Er dette demokratisk, spør en av aktivistene.

(Altinget – Danmark) Efter knap halvandet års debat og tovtrækkeri på Færøerne, indgik Danmark og Færøerne torsdag en aftale om opstilling af en vigtig Nato-radar på Færøerne.

(Digi) Ny Microsoft-funksjonalitet oppdager tegn i chat og e-post på at ansatte vurderer å si opp jobben

(NTB) Flere klaget på politiet i fjor

(NRK) Regjeringen vil heve avtalen om NH90-helikoptrene og krever tilbakebetalt 5 milliarder kroner. – Det går ikke, svarer den italienske leverandøren.Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her