Medieoppsummering veke 24 2022

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noNederlands e-tenester må sletta store datasett etter bindande klagevedtak frå kontrollorganet CTIVD

Det nederlandske kontrollorganet CTVID har rett til å fatta bindande vedtak i klagesaker.

Klageavdelinga til CTIVD har no handsama ei klage frå borgarrettsorganisasjonen Bits of Freedom der konklusjonen er at tenestene AIVD og MIVD må sletta fem datasett som er masseinnsamla. Mellom anna viser kontrollorganet til at maksgrensa på bulkdatasett på 1,5 år er overskriden, og at tenestene ikkje har lov å kalla heile bulk-datasett for relevante. (Det er lov å lagra informasjon lenger enn 1,5 år dersom det er relevant for tenesta)

Denne klaga kom som ei følgje av at etterhandskontroll-delen av CTIVD i 2020 i ein offentleg rapport konkluderte med at nederlandske e-tenestene hadde lagra desse datasetta for lenge, og at dei måtte slettast. Men sidan CTIVD ikkje har rett til å fatta bindande avgjerder i andre saker enn i klagesaker, valde styresmaktene då å ikkje følga oppmodinga om sletting.

Les samandrag på engelsk her

Les heile fråsegna på nederlandsk her


PSTs oppdaterte terrortrugselvurdering mot Noreg

(PST.no) Terrortrusselen fra ekstrem islamisme vurderes som noe redusert. Trusselnivået i Norge er fortsatt MODERAT, men PST vurderer at det er en liten nedjustering i terrortrusselen fra ekstreme islamister i Norge. 


E-tenesta med nye nettsider

(Etterretningstjenesten.no) Etterretnings­tjenesten lanserer egne nettsider


Om tryggingsklarering – inkludert svar frå statsråd med tilvising til utvalets årsmelding

(VG) Forsvaret vurderer å endre regel om sikkerhetsklarering

(Stortinget.no) Svar på spørsmål frå SVs Andreas Sjalg Unneland om «Hva vil regjeringen gjøre for å at unge flerkulturelle skal slippe å vente urimelig lenge for å bli sikkerhetsklarert til førstegangstjenesten?»

(VG) Kastet ut av Forsvaret etter 38 dager: Måtte søke NAV-hjelp


Finland og Sveriges veg inn i NATO

(NTB) Stortinget sa ja til finsk og svensk Nato-medlemskap (Berre Raudt røysta nei)

(TT) Finland går inte med i Nato utan Sverige


Kritikk mot Sveriges etterretning vurdering før Ukraina-invasjonen

(Dagens Nyheter) Sveriges militära underrättelsetjänst missbedömde Rysslands hot mot Ukraina. Den stora invasionen var osannolik, enligt rapporter till regeringen.

(Dagens Nyheter) Politiker kritiserar Must för felbedömningen av ryska krigshotet: ”Skadar förtroendet”


Relevant til Russlands invasjon av Ukraina

(Reuters) Netherlands says Russian spy caught seeking war crimes court internship

(Berlingske) Tidligere FE-topfolk undrer sig over dansk hemmeligholdelse af våbendonationer til Ukraine


Konsekvensar invasjonen har for Noreg

(Aftenposten – kronikk) Krigen i Ukraina vil snu opp ned på norske forsvarsprioriteringer

(NRK) Mangedobling i asylsøkere fra Russland, visumregler strammes inn


FE-skandalen i Danmark

(Altinget – kronikk) Tidligere embedsmand: Claus Hjort-sagen er en hån mod alle statsansatte med tavshedspligtAndre saker:

(TV2) Frustrasjonen over økende utgifter er et hett samtaleemne på nett. PST er på vakt, og ber nå nordmenn ta kontakt.

(Guardian) Defence secretary says US does not support Taiwan independence, which China says would prompt it to take island back

(NTB) Kontrollkomiteen avslutter Sjøvold-saken

(NTB) Høytstående IS-leder skal være pågrepet i Syria

(Digi) Datatilsynet mener arbeidsgivere ikke har hjemmel til å overvåke ansatte for å se etter trakassering eller om noen er i ferd med å si opp.

(Cyberscoop) French authorities believe the fiber optic cable cuts that disrupted Internet service across large swaths of France in April were likely the work of radical ecologists who oppose the digitalization of society

(Energi og klima) Klima- og miljøsaka kan radikalisera enkeltpersonar, seier PST. Kor bekymra skal me vera? Me spør ekstremismeekspert Øyvind Strømmen.

(Altinget – Danmark) Kongeriget vokser: Danmark og Canada slutter fred efter 50 års ø-stridØnsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her