Medieoppsummering veke 25 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noOm kontrollen med EOS-tenestene

(Morgenbladet) Forventer styrking av kontrollen med overvåkerne i statsbudsjettet – https://www.morgenbladet.no/aktuelt/2023/06/21/forventer-styrking-av-kontrollen-med-overvakerne-i-statsbudsjettet/

(Morgenbladet – kronikk av Ingvild Bruce) Regjeringen bør ta større ansvar for kontrollen av EOS-tjenestene – https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2023/06/23/regjeringen-bor-ta-storre-ansvar-for-kontrollen-av-eos-tjenestene/


KK-utvalet med årsrapport for 2022                                         

Du kan mellom anna lesa om –

 • At kommunikasjonskontrollutvalet ønsker å bli evaluert og at dei meiner dei manglar både teknologisk kompetanse og ressursar i sekretariatet for å gjera ein heilhetleg kontroll – ikkje berre dokumentkontroll.
 • «Basert på politimesternes rapportering ga skjult metodebruk resultat i 81 % av sakene i 2022. Dette er en økning på 20 % fra i fjor.»
 • Følgande er unntatt kontrollen til KK-utvalet: «Tvangsmidlene hemmelig ransaking (§ 200a), skjult kameraovervåkning (§ 202a) og skjult teknisk sporing (§ 202b og c), noko utvalet er kritisk til:
  • «Disse tvangsmidlene har omtrent tilsvarende karakter og vilkår som kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesning. Videre gjør det samme behovet for uavhengig kontroll seg gjeldende også for disse tvangsmidlene»
  • KK-utvalet peiker også på at «de ulovfestede skjulte tvangsmidlene, herunder spaning, infiltrasjon og provokasjon, informantbehandling og kontrollert leveranse» ikkje blir kontrollert av eit sjølvstendig kontrollorgan.
 • 16 personar var underlagt romavlytting, det er det lågaste talet dei siste fem åra.
  • I to av ni saker blei ikkje romavlyttinga sett i gong.
 • 200 personar var underlagt kommunikasjonskontroll i 2022, som er tilnærma likt som året før, men ein god del færre enn perioden før.
  • I 4 av 96 saker avslo tingretten påtalemaktas krav om kommunikasjonskontroll. I 2 av sakene blei det gitt løyve etter anke.
  • I alle sakene der hastekompetanse blei brukt har retten i etterkant godkjent bruken.
 • Det blei godkjent bruk av IMSI-catcher i 37 saker
 • Dataavlesing blei brukt i 4 saker.
 • Det er gitt kjennelse om unnlatt underretning i 2022 i fem saker som gjeld elleve personar.
 • Om utfordringar i politiet med sletting og sperring.
 • Om møter utvalet har hatt med «§ 100a-advokatar»

(Alle tala over gjeld det ordinære politiet.)

Les heile rapporten her – https://www.kk-utvalget.no/


Om kontroll med kjøp av metadata

(Nextweb) The purchase of sensitive commercial data that is potentially traceable to individual Americans could be subject to new restrictions, according to a newly declassified report from the Office of the Director of National Intelligence – https://www.nextgov.com/analytics-data/2023/06/spy-agencies-acquire-commercial-data-little-coordination-and-few-controls/387489/

(Intelligence Online) Intelligence services in the West are taking a keen interest in the purchase of cookie dataset intelligence, which can be extremely useful to locate, track and understand user behaviour. Their regulators, until now a step behind, are beginning to look into the practice too. –  https://www.intelligenceonline.com/government-intelligence/2023/06/19/regulators-play-catchup-as-intelligence-services-develop-taste-for-cookie-datasets,109994971-art

(EOS-utvalet blir peika på som eit av få veldig kontrollorgan som har uttalt noko offentleg om dette.)


PSTs oppfølging av 25.juni-evalueringa

(NRK) PST-avdelingen var skeptisk til varselet fra E-tjenesten fordi de selv ville være best, mente 25. juni-utvalget om deler av PSTs kontraterroravdeling. Sjefen for avdelingen sier han ikke kjenner seg igjen. – https://www.nrk.no/norge/pst-leder-om-pastatt-ukultur_-_-jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-1.16456737

(VG) PST gjør endringer i hvordan de jobber med terror – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/15V1rq/pst-gjoer-endringer-i-hvordan-de-jobber-med-terror

Nokre av endringane:

 • Analytikere skal i større grad kunne gjøre søk på internett og andre åpne kilder selv, heller enn å måtte sette ut dette til en egen avdeling.
 • Ansatte flyttes fra å jobbe med «det store bildet» til konkrete trusler.

Relevante saker:

(VG) PST: Økning i trusler mot skeive – https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/pst-oekning-i-trusler-mot-skeive.sDg6_y9Sb

(NTB) Før første gang snakker PST-sjef Beate Gangås ut om hvordan hun opplevde at hennes beslutning om at en minnemarkering for Pride-angrepet i fjor kunne avholdes, ble omgjort – https://www.politiforum.no/krevende-at-minnemarkering-for-pride-ble-avlyst/243269

(NTB) Bhatti fengslet i Pakistan til 6. juli – https://www.politiforum.no/kortnytt/bhatti-fengslet-i-pakistan-til-6-juli/243371


Om Tenold-saka

(Bergens Tidende) Oppsigelsen av Tenold utsatt: – Det er både slitsomt og komisk, sier tidligere PST-sjef og varsler Øyvind Tenold. – https://www.bt.no/krim/i/wA5ng4/oppsigelsen-av-tenold-utsatt-jeg-vil-ha-en-avklaring


Fagartikkel om etterretningskontroll

(Intelligence and National Security) Assessing intelligence oversight: the case of Sweden – https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2023.2222534?src=


Nordmann terrorsikta i Ungarn

(Dagbladet) Ungarsk politi: Nordmann pågrepet for terrorplaner – https://www.dagbladet.no/nyheter/nordmann-pagrepet-for-terrorplaner/79611811


Om russisk etterretning i Noreg

(NRK) Kaller kontrollene av russiske fiskefartøy et spill for galleriet – https://www.nrk.no/nordland/312-anlop-av-russiske-fiskebater-i-norge_-_-kontrollene-er-et-spill-for-galleriet-1.16417333


Russlands invasjon av Ukraina og tilhøyrande problemstillingar

(VG) Ukraina hevder Russland planlegger terrorangrep – https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/mQxzEv/ukraina-hevder-russland-planlegger-terrorangrep

(Morgenbladet) Dette er de russiske nynazistene som kjemper for Ukraina – https://www.morgenbladet.no/aktuelt/kommentar/2023/06/20/dette-er-de-russiske-nynazistene-som-kjemper-for-ukraina/

(Filter Nyheter) Norsk professor fikk reisen betalt av Putin-tilknyttet stiftelse: Ført opp som medlem av tankesmie som skal motvirke sanksjoner – https://filternyheter.no/norsk-professor-fikk-reisen-betalt-av-putin-tilknyttet-stiftelse-fort-opp-som-medlem-av-tankesmie-som-skal-motvirke-sanksjoner/


Årsmelding for 2022 frå det franske kontrollorganet

Du kan mellom anna lesa om at for fyrste gong sidan 2015 har talet på personar som har vore utsett for skjulte tvangsmiddel gått ned. Men på same tid har det gjennomsnittlege overvakingstrykket på dei som har vore utsett for det – auka.

Les heile årsmelding frå CNCTR her – https://www.cnctr.fr/actualites/rapport-annuel

Mediesak:

(Le Monde) Intelligence-gathering: French oversight board alarmed by the rise in requests concerning political activism – the body is seriously concerned about its ability to carry out its mission when technology is outstripping its means and the scope of its authority is constrained by law from another era. The CNCTR describes itself as an organization employing 20th-century surveillance techniques while endeavoring to keep an eye on 21st-century technology – https://www.lemonde.fr/en/france/article/2023/06/16/intelligence-gathering-french-oversight-board-alarmed-by-the-rise-in-requests-concerning-political-activism_6032662_7.html

Årsmelding for 2022 frå den finske etterretningsombodsmannen

Du kan mellom anna lesa om:

 • Behov for samarbeid mellom etterretningsombodsmannen og det finske datatilsynet.
 • Om den særlege rolla han har i domstolen når den skal utøva førehandskontroll.
 • Juridiske utgreiingar om finske «EOS-lovar»

Les heile årsmeldinga her – https://tiedusteluvalvonta.fi/-/tiedusteluvalvontavaltuutettu-julkaisi-neljannen-vuosikertomuksensa?languageId=sv_SE


Canadisk kontrollorgan med ugradert matrise for korleis dei skal prioritera kontrollar

(NSIRA) NSIRA Review Considerations Matrix – https://nsira-ossnr.gc.ca/nsira-review-considerations-matrix


Svensk rapport om antidemokratiske ekstremistmiljø

(Totalförsvarets forskningsinstitut) Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld – https://www.foi.se/rapporter/rapportsammanfattning.html?reportNo=FOI-R–5473–SE


Endringar i Sikkerhetsloven

(Forsvarets Forum) Endringer i sikkerhetsloven skal styrke kontrollen med oppkjøp – https://forsvaretsforum.no/forsvarsindustri-norge-regjeringen/endringer-i-sikkerhetsloven-skal-styrke-kontrollen-med-oppkjop/332559


FE-skandalen i Danmark

(Berlingske) Alles øjne var rettet mod Mette Frederiksens møde med den amerikanske præsident, Joe Biden: Er det blåstemplingen af hendes NATO-kandidatur? Men statsministeren traf også chefen for den amerikanske efterretningstjeneste CIA – og det er der en helt speciel grund til. Forholdet er ikke så rosenrødt, som statsministeren forsøger at fremstille det, siger tidligere FE-chef. https://www.berlingske.dk/pilestraede/tidligere-fe-chef-mine-oerer-var-ved-at-falde-af-da-jeg-hoerte-hvad


Rapport frå EU-parlamentet som følgje av Pegasus-spyware-saka

(EU-parlamentet – pressemelding) Spyware: MEPs call for full investigations and safeguards to prevent abuse – https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230609IPR96217/spyware-meps-call-for-full-investigations-and-safeguards-to-prevent-abuse


Rapportar om underretting etter overvaking

(Privacy across borders) “e have been researching how other countries contend with providing notification to individuals about whether they have been the target of surveillance by their country’s intelligence agencies. In “Without Confirming or Denying”: Opaque Notification and National Security Redress, Alex Joel examines the opacity of notification under U.S. law and the practice’s consistency with European legal norms. Building on Professor Joel’s work, I have written Opaque Notification: A Country-by-Country Review.  – https://privacyacrossborders.org/2023/06/05/opaque-notification-a-country-by-country-review/


Spørsmål i Stortinget om grenseoppgangar mellom PST og E

Per Willy Amundsen (Frp) har fått svar frå statsråd Emilie Mehl (Sp) på følgande spørsmål – Mener statsråden at lovverket – herunder Etterretningstjenesteloven – på en klar og utvetydig måte angir grensen mellom PST og E-tjenestens ansvarsområde og handlingsrom, og deler PST statsrådens oppfatning på dette punkt? – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=94698Andre saker:

(BBC) Why is it so rare to hear about Western cyber-attacks? – https://www.bbc.com/news/technology-65977742

(NRK) Åland – slutt på demilitarisering og nøytralitet? – https://www.nrk.no/urix/aland-_-slutt-pa-demilitarisering-og-noytralitet_-1.16444359

(BBC) Vienna Pride parade attack foiled, Austrian police say – https://www.bbc.com/news/world-europe-65944514

(NTB) Den tyske sikkerhetstjenesten (BfV) konstaterer at høyreekstremister nå utgjør den største faren for tysk sikkerhet. – https://www.politiforum.no/kortnytt/hoyreekstreme-pa-frammarsj-i-tyskland/243141

(New York Times) Russia Sought to Kill Defector in Florida – https://www.nytimes.com/2023/06/19/us/politics/russia-spy-assassination.html

(Washington Post) Apple fixes iPhone software flaws used in widespread hacks of Russians – https://www.washingtonpost.com/technology/2023/06/21/apple-hacks-russia-kaspersky-nsa/

(Wall Street Journal) Beijing Plans a New Training Facility in Cuba, Raising Prospect of Chinese Troops on America’s Doorstep – https://www.wsj.com/articles/beijing-plans-a-new-training-facility-in-cuba-raising-prospect-of-chinese-troops-on-americas-doorstep-e17fd5d1

(SVT) Säkerhetsprövningen av personer med utländsk koppling som jobbar med säkerhetsklassad information måste förbättras menar Säpo. Nu tillsätter regeringen utredning som ska föreslå åtgärder. – https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gunnar-strommer-haller-presstraff-med-sapochefen

(BBC) Uganda school attack: Dozens of pupils killed by militants linked to Islamic State group – https://www.bbc.com/news/world-africa-65937484

(CBC – Canada) The source behind foreign interference leaks ‘will be found’ and punished, PM’s security adviser says – https://www.cbc.ca/news/politics/jody-thomas-media-leak-punishment-1.6884415

(Barents Observer) Asylum-seeking Wagner defector back in borderland – https://thebarentsobserver.com/en/security/2023/06/asylum-seeking-wagner-defector-back-borderland


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her