Medieoppsummering veke 32 2022

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noOm tilliten til norske EOS-tenester

(Klassekampen) Rødt og Frp har færre velgere med høy tillit til norske sikkerhetsmyndigheter enn de øvrige partiene.


Årsrapport for 2021 frå kontrollutvalet for kommunikasjonskontroll (KK-utvalet)

Noko av det som er interessant å lesa:

 • KK-utvalet ønsker å få på plass eit tilsvarande «teknisk kontrollregime» som EOS-utvalet har.
  • Utvalet skriv at «for å kunne ivareta KK-utvalgets mandat bør utvalget kunne foreta en uavhengig, effektiv og fullstendig kontroll både av dokumentasjon, men også av arkiver og registre, lokaler, installasjoner og anlegg av enhver art som benyttes ved skjult metodebruk.
  • Utvalet har løfta dette til justis- og beredskapsdepartementet.
 • Pandemien har ført til at KK-utvalet berre gjennomførte to tilsyn i fjor.
 • Utvalet har pålagt et politidistrikt å sletta informasjon som ikkje skulle ha vore oppbevart.
 • «Det er nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe i regi av Kripos for å utarbeide en nasjonal veileder knyttet til de ulike sider ved bruk av skjulte tvangsmidler, herunder sletting.»
 • «KK-utvalget mottok 28 begjæringer om underretning i 2021. Til sammenligning mottok utvalget 21 begjæringer i 2020. Utvalget mottok én klage i 2021. Klagen medførte ikke tiltak fra utvalget.»
 • Det var ein monaleg nedgang i 2021 i talet på saker og personar som var underlagt kommunikasjonskontroll av det ordinære politiet.
  • Det er innrapportert fem saker hvor tingretten avslo påtalemyndighetens begjæring om kommunikasjonskontroll. Oppnevnt advokat, jf. straffeprosessloven § 100 a, har i syv saker anket tingrettens tillatelse til kommunikasjonskontroll. To av ankene førte frem.
 • Det var også ein nedgang i bruk av romavlytting og dataavlesing (dataavlesing blei faktisk ikkje tatt i bruk i nokre saker i 2021 av det ordinære politiet.)

Les heile rapporten her


Halvårsrapport frå det amerikanske kontrollorganet Privacy and Civil Liberties Oversight Board

Det er særleg interessant å merka seg at kontrollorganet no gjennomfører ein kontroll av Terrorist Screening Center – som også har vore nemnt i mange av EOS-utvalets årsmeldingar.

Les heile rapporten her


Russlands invasjon av Ukraina og følgene av den

(BBC) UN alarm as Ukraine nuclear power plant shelled again

(BBC) Ukraine war: Crimea airbase badly damaged, satellite images show

(NTB) Norge skal bidra til opplæring av ukrainske soldater i Storbritannia

(Aftenposten – kronikk) Bør vi frykte russisk «krypende annektering» i nord?

(Forsvarets Forum/Meduza) Slik ble Amnesty Internationals rapport om at ukrainske styrker setter sivile liv i fare brukt av russisk propaganda

(NTB) Egenæs avviser kritikk mot Amnesty: – Ukraina bruker en strategi som setter sivile i fare       

(NTB) To av Norges fremste folkerettseksperter er kritiske til framstillingen av folkeretten i Amnestys Ukraina-rapport. De drar paralleller til Norge.

(Danmarks Radio) Danmark, Sverige og Norge vil patruljere sammen og dele radarbilleder for at standse russiske krænkelser

(New York Times) How Russian Propaganda Is Reaching Beyond English Speakers


Om Russlands fisketilgang i Noreg

(E24) 253 russere har spesiell tilgang til norskekysten: – Dette er sikkerhetshull Norge er nødt til å tette

(NRK) Auka press på å stengje russiske fiskarar ute frå norske hamner. Spionasje-påstandar og ny russisk doktrine aukar presset på det særnorske unntaket for russiske fiskefartøy.

(NRK) Regjeringa vil ikkje stenge norske hamnar for russiske fiskefartøy

(Dagens Næringsliv) Han har sendt penger til Putins parti og skaffer inntekter til Putins Russland. I Norge har Vitaly Orlov og russiske fiskefartøyer helt egne spilleregler.


Halvårsrapport frå NSAs generalinspektør

Les heile halvårsrapporten her


Rapport frå det tyske Datatilsynet – inkludert om kontroll med EOS-tenester

Det er mellom anna interessant å lesa om diskusjonar om sletting av gammal data, samt autolagring av ny data hos den tyske utanlands-e-tenesta BND. Tilsynet har også ein eige avdeling som kontrollerer tryggingsklarering-saker

Les i følgande kapittel om kontroll med EOS-tenester – 6.16, 6.20, 6.23, 8.1.1, 8.2.6, 8.2.7 og 8.2.8

Les heile rapporten her (på engelsk)


Årsmelding frå den svenske Försvarsunderrättelsedomstolen for 2021

Les årsmeldinga frå den svenske spesialdomstolen her som godkjenner «signalspaning» som den svenske tenesta FRA gjer

(Det står stort sett berre om det administrative og så å seie ingenting om kontrollen i årsrapporten.)


Ransaking hos Trump

(Washington Post) FBI searched Trump’s home to look for nuclear documents and other items, sources say

(Guardian) FBI searches Donald Trump’s Mar-a-Lago home and seizes documents


Kina og Taiwan

(BBC) China-Taiwan: What we learned from Beijing’s drills around the island


Andre saker:

(VG) I de offentlige nasjonale trusselvurderingene PST publiserer årlig, har de bare pekt spesifikt på trusselen mot skeive miljøer fra høyreekstreme – men ikke for ekstreme islamister.

(Aftenposten – innlegg av Robert Mood) Amerikanske baser i Finnmark er slett ingen god idé

(The New Yorker) Inside the War Between Trump and His Generals – How Mark Milley and others in the Pentagon handled the national-security threat posed by their own Commander-in-Chief.

(Version2 – Danmark) 175 7-Eleven-butikker i Danmark lukkede i går, da ansatte hverken kunne bruge kasseapparater eller modtage betaling som følge af et cyberangreb.

(Washington Post) ‘Greek Watergate’ wiretap scandal throws government into turmoil

(ZD Net) Microsoft’s big Patch Tuesday fixes exploited zero-day flaw and 120 more bugs

(Brookings) Who is watching the watchdogs? (Om amerikanske inspectors general som er under kritikk)

(Regjeringen – pressemelding) Danmark, Finland, Norge og Sverige har nå etablert rammeverket for å kunne inngå avtaler om forsvarsmateriell og forsyningssikkerhet.

(Berlingske) 7-Eleven har meldt omfattende hackerangreb til politiet

(Cyberscoop) A Chinese hacking group simultaneously used six different backdoors against more than a dozen industrial plants, research institutes, government agencies and ministries in Belarus, Russia, Ukraine and Afghanistan, researchers with Kaspersky (russisk selskap) said Monday.Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her