Medieoppsummering veke 34 2021

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noTilrettelagt innhenting blir lov frå 2022, men ein liten del av TI-kapittelet blir utsett

(Regjeringen – pressemelding) Den nye etterretningstjenesteloven trådte i kraft 1. januar 2021, men den delen av loven som omhandlet tilrettelagt innhenting – kapittel 7 og 8 – ble utsatt i påvente av en rettslig analyse av EU-domstolens avgjørelse om kommunikasjonsvern og to storkammeravgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Etter analysen trer også kapitlene om tilrettelagt innhenting i kraft fra nyttår. Regjeringen ville forsikre seg om at reguleringen av tilrettelagt innhenting i loven var utformet i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser og ba om at dette ble analysert. Analysen er nå ferdig, og den konkluderer med at den foreslåtte reguleringen av tilrettelagt innhenting, tilfredsstiller folkeretten på de fleste punkter, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

(Forsvarets Forum) Regjeringen innfører Etterretningslovens to kontroversielle kapitler

(Rett24) Etter å ha vurdert de ferske dommene fra EMD, besluttet regjeringen fredag å ikraftsette den delen av e-tjenesteloven som omhandler bulk-innhenting av nordmenns datatrafikk. Men bare delvis.

Les den rettslege analysen her

I pressemeldinga står det ein merknad om at paragraf 7.3 i ny e-lov blir utsett i «påvente av en nærmere analyse»

«Paragraf 7-3 handler om kravene som stilles til beslutningen om å pålegge ekomtilbydere tilrettelegging, og det må blant annet vurderes om beslutningsnivået og tidsperioden for slik tilrettelegging er utformet i tråd med kriteriene i de overnasjonale dommene. Utsettelse av innføringen av denne paragrafen er ikke til hinder for at de øvrige bestemmelsene i kapittel 7 og 8 trer i kraft.»

Det blir også framheva at det vil ta tid å få TI på plass, og at det ikkje blir henta inn data heilt frå starten av når «TI blir lov»,  1. januar 2022, og «systemet er ikke operativt før også paragraf 7-3 er iverksatt.»

I den rettslege analysen som Forsvarsdepartementet står bak blir det mellom anna konkludert med:

 • «Når en tar de aktuelle bestemmelsene i betraktning, herunder de positive og negative avgrensningene av hva, hvem og for hvilke formål E-tjenesten kan eller ikke kan innhente informasjon, kombinert med lovens øvrige kontrolltiltak og rettssikkerhetsgarantier, vurderes at tilrettelagt innhenting etter en slik helhetsvurdering oppfyller EMKs krav.»
 • Det er eit spørsmål om det vil vera lovleg at det er sjef E med Forvarsdepartementet som klageinstans, og ikkje ein uavhengig instans, som gir pålegg til ein IKT-tilbydar om å legga til rette for TI
  • Med bakgrunn i EU-domstolens fråsegn kan det også vurderast om beslutningar om tilrettelegging skal gjelda for maks 1 år, og ikkje maks 3 år og om i § 7-2 ordet «permanent» i samband med Es tilstedevere hos ein tilbydar bør fjernast..

 • Med bakgrunn i kva EMD seier, blir det tilrådd at det blir sendt på offentleg høyring om at det i staden for Forsvarsdepartmentet, som lovens §9.6 seier, heller skal vera ein domstol som tek avgjerder om unntak frå det generelle forbodet til E-tenesta å behandla kjeldeidentifiserande materiale.
 • Det bør utredes om uavhengig forhåndsautorisasjon av målrettet innhenting overfor journalister eller målrettet innhenting som vil medføre tilgang til kildeidentifiserende materiale i etterretningstjenesteloven kapittel 5 er i overensstemmelse med EMK.
  • Desse to punkta over gjeld ikkje berre TI, men også resten av Es verksemd.
    
 • Det kjem fram i analysen at ein seinare revisjon av E-loven kan vurdere å lovfesta ei sletteplikt av overskotsinformasjon frå TI – som til dømes kan vera kommunikasjon frå Noreg til Noreg (men som er plukka opp fordi det har kryssa Noregs grenser.)
 • Når det gjeld dommane frå EU-domstolen er det tvil om kor stor grad dei gjeld for Noreg – mellom anna med tanke på EØS-avtalen.

 Det er også interessant å lesa korleis det norske kontrollsystemet blir samanlikna med det svenske og krava som blir sett opp i dommane frå EMD og EU-domstolen.


IS-terroråtak i Kabul

(VG) Terrorangrep mot flyplassen i Kabul – Over 100 døde

(Expressen) Över 170 döda vid terrordådet i Kabul

(New York Times) Twin bombings at Kabul airport kill 13 U.S. service members and dozens of Afghans

(Guardian) Biden warns masterminds of deadly Kabul bombings: ‘We will make you pay’

(BBC) Afghanistan crisis: Who are IS-K?

(Aftenposten) Taliban og IS har mange fellestrekk. Likevel er de bitre fiender.


Talibans maktovertaking i Afghanistan

Tysdag 31. august skal USA og alliertes styrkar vera ute av Afghanistan. Det har vore diskutert om det trengst lenger tid for å få evakuert alle som skal evakuerast. Taliban har på si side sagt at dei ikkje vil akseptera at deadline blir utsett.

(Aldrimer) Ansatte og offiserer fra den afghanske spesialpolitienheten Crisis Response Unit 222 (CRU-222) og deres familier er hentet ut av Kabul av norske spesialstyrker fra Forsvarets spesialkommando (FSK).

(Aftenposten) Forsvarsdepartementet: Vet ikke om Taliban har fått tilgang til norskfinansiert militærutstyr

(The Times) British embassy left details of Afghan staff for Taliban to find

(Forsvarets Forum) Norske spesialsoldater sendt til Kabul

(Forsvarets Forum) 50 soldater fra Brigade Nord har rykket til Tbilisi – Personellet ankom Georgia for fire dager siden for å bistå med evakuering fra Afghanistan.

(TV2 – Danmark) Forsvarets Efterretningstjeneste erkender: Vi undervurderede Taliban

(Danmarks Radio) Eksperter kalder FE’s erkendelse af forkert vurdering ‘overraskende’, ‘usædvanlig’ og ‘foruroligende’

(Washington Post) CIA Director William Burns held secret meeting in Kabul with Taliban leader Abdul Ghani Baradar

(NBC News) Fury and disgust at CIA, Pentagon, in Congress that thousands of Afghans will be left behind

(Aftenposten – kronikk av NUPIs Julie Wilhelmsen) Putins mareritt kan gjenoppstå i Afghanistan

(NTB) Forsvarsministeren sier det norske sanitetsbidraget trekkes ut av Afghanistan med de amerikanske styrkene. – Vi forholder oss til datoen 31. august, sier han.

(Morgenbladet) Stempler norsk «FN-rapport» om Talibans grusomheter som overdrevet.

(Forsvarets Forum) Taliban har utnevnt flere personer knyttet til terror til viktige stillinger.

(NRK) Kina omfavner Taliban, men varsomt

(Aftenposten) Får meldinger om at soldater Norge har trent opp, oppsøkes og henrettes av Taliban

(NTB) En ny krig kan være under oppseiling i Afghanistan, der deler av de gamle regjeringsstyrkene og militser i Panjshirdalen truer med å styrte Taliban.

(Forsvarets Forum – kronikk av Tormod Heier) Etter 20 år i Afghanistan burde ikke kollapsen slått ned som en bombe

(Guardian) Intelligence and security committee ‘very likely’ to call in analysis after PM says swift Taliban takeover unforeseen


Alvorleg hacking av Microsoft

(Reuters) Microsoft warns thousands of cloud customers of exposed databases

(The Verge) Microsoft Azure cloud vulnerability is the ‘worst you can imagine’


Om hets og trugslar i valkampen

(NRK) PST bistår ungdomspolitikere gjennom valgkampen: – 13-åringer mottar en «mur av hets»

(NRK) Hackere har satt Kai Steffen (25) ut av spill – frykter stortingsplass ryker


Ny rettsrunde i Ølen Betong-saka

(TV2) Atle Berge gir ikke opp kampen mot de hemmelige tjenestene og vil i lagmannsretten knytte sitt krav om erstatning enda tettere til spionskandalen rundt Frode Berg.

(NTB) Ølen Betong nektes å føre en mann med tilknytning til E-tjenesten som vitne i saken mot staten. Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide slipper å vitne.


Særs interessant sak om Kviterussland og hacking

(Bloomberg) Hackers Release Data Trove From Belarus in Bid to Overthrow Lukashenko Regime

Relevant sak:                                                    

(Washington Post) Leaked footage shows inmates abused at Iran’s Evin Prison, prompting rare official apology


Spionrettssak startar i Sverige

(SVT) På torsdagen startar rättegången mot den 47-årige man från Göteborg som misstänks för spioneri. Han misstänks ha spionerat på Volvo och Scania för Rysslands räkning.

(Sveriges Radio) “Vi vet att var tredje rysk diplomat jobbar under diplomatisk täckmantel och egentligen arbetar åt någon av Rysslands underrättelsetjänster”, säger Daniel Stenling, chef för Säkerhetspolisens kontraspionage


Fire IS-kvinner sikta av PST

(NRK) Alle de norske kvinnene som er internert i Syria er nå siktet for deltagelse i en terrororganisasjon.


Om 22.juli-terroristen

(VG) Anders Behring Breivik får behandlet prøveløslatelse i retten

(Aftenposten) Derfor skal 22. juli-terroristen igjen i retten.Andre saker:

(Washington Post) Biden receives inconclusive intelligence report on covid origins

(Reuters) Israel bombs Hamas sites in Gaza over fire balloons

(BBC) Kamala Harris trip delayed over possible ‘Havana syndrome’ case

(TV2) Sverige øker den militære beredskapen i Østersjøen – Tiltakene skjer i forkant av russisk storøvelse.

(Washington Post) Anatomy of a crackdown – How Myanmar’s military terrorized its people with weapons of war

(Foreign Policy) Will the War on Terror Move to Africa?

(Buzzfeed News) Clearview AI Offered Free Facial Recognition Trials To Police All Around The World

(NTB) Ny sjef i svenske Säpo – for første gang en kvinne

(Forsvarets Forum) KNM Fridtjof Nansen seiler mot USA, der hun skal inn under amerikansk kommando og delta i deres operasjoner, som første norske fartøy noensinne.

(New York Times) Israel’s Spy Agency Snubbed the U.S. Can Trust Be Restored?

(Foreign Affairs) Beijing’s American Hustle – How Chinese Grand Strategy Exploits U.S. Power

(Quartz) The US may have a new top secret space weapon. What is it?

(Bellingcat) In the last few years the US military has carried out a series of airstrikes using a secretive weapon.

(The Verge) Hacker claims responsibility for T-Mobile attack, bashes the carrier’s security

(Haugesunds Avis) Europeisk etterretningsagent fengslet i Haugesun

(Canadas National Observer) RCMP investigating hack of spy watchdog network and theft of files


Canadisk kontrollorgan med gradert rapport om Canadas “cyber defence framework”

Les meir frå National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians her


Vekas kuriøse:

(Barents Observer) Don’t pee on Russia, it will cost you


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her