Medieoppsummering veke 35 2022

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no§7-3 i ny e-lov er sett i kraft

(Regjeringen.no) Regjeringen setter i kraft paragraf 7-3 i etterretningstjenesteloven slik at E-tjenesten kan utvikle og teste systemet for tilrettelagt innhenting.

(Kongelig resolusjon) Les resolusjonen om e-lov §7-3 med instruks her

I resolusjonen står det mellom anna at «Tester med bruk av reelle data skal etter nåværende prosjektplan starte i månedsskiftet august/september i år.»,

at «Bestemmelsen fastsetter at ekomtilbydere skal bidra til at Etterretningstjenesten kan gjennomføre testinnhenting og testanalyser av trafikk i nett og tjenester.», «beslutningskompetansen i § 7-3 første ledd bør derfor begrenses strengt til tilrettelegging for test- og utviklingsformål. Denne begrensningen bør fremgå av en instruks til Etterretningstjenesten. Departementet foreslår at instruksen fastsettes av Kongen i statsråd med hjemmel i Kongens instruksjonsmyndighet, jf. Grunnloven § 3. Etterlevelsen av instruksen vil kontrolleres av EOS-utvalget og Forsvarsdepartementet.»,

«Etterretningstjenesten er dessuten i § 7-3 tredje ledd spesifikt pålagt å meddele beslutninger om tilrettelegging til EOS-utvalget og til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).»

og

«Det gjøres også klart at systemet tilrettelagt innhenting ikke er gjort operativt og at informasjonen ikke kan benyttes til andre formål enn test- og utviklingsformål.»


Om det norske kraftsystemet og sensitive opplysingar

(DN) Vassdrags- og energidirektoratet skal beskytte sensitive opplysninger om kraftsystemet. Men etaten legger dem selv ut på nett, ifølge både egne ansatte og aktører i kraftbransjen.


Om Russlands invasjon av Ukraina og følgene av den

(Aftenposten) Russerne hevdet de invaderte for å «denazifisere» Ukraina. Nå bruker de selv nynazister i krigen.

(Forsvarets Forum) Ukrainere får opplæring i Norge

(Intelligence Online) Talks due on role for North Korean special forces in Ukraine


Om den finske dansande statsministeren og dei lekka videoane

(Dagsavisen – kommentar av Hege Ulstein) Det er ikke Sanna Marin, men alle vi andre, som bør lære noe viktig av dansevideo-saken.


Om Noregs militærsamarbeid med USA

(Forsvarets Forum) I fjor undertegnet Norge og USA et veikart om samarbeid mellom spesialstyrker fra de to landene.


Om hacking av kritisk infrastruktur i Noreg

(Dagbladet/Kommunal Rapport) Russere angrep vannsystemet i DrammenAndre saker:

(VG) Politiet i Oslo har sett en økning i antall bekymringsmeldinger knyttet radikalisering og voldelig ekstremisme blant unge under 18 år. Også PST mottar mange tips.

(Guardian) US asked British spy agency to stop Guardian publishing Snowden revelations

(Aftenposten – kommentar av Kjetil B. Alstadheim) Noe gikk galt på Stortinget etter 22. juli

(New York Times) Documents related to the work of clandestine sources are some of the most sensitive and protected in the government. F.B.I. agents found some in boxes retrieved from Donald J. Trump’s home.


(Spiegel) How Putin’s Agents Are Infiltrating Germany

(Zeit) Zwei leitende Beamte im Wirtschaftsministerium stehen unter Spionageverdacht (To leiande byråkratar i det tyske finansdepartementet er mistenkte for spionasje til fordel for Russland)

(Politico) Russian spies suspected of infiltrating German government, according to report


(Digi) Løsningene vi lager i dag inneholder morgendagens problemer

(Aftenposten – kronikk av oberstløytnant og professor Dag Henriksen) Enorme sikkerhetspolitiske muligheter åpner seg når Sverige og Finland blir en del av Nato

(Berlingske) Tiltalt i terrorsag: Jeg har arbejdet for PET


(Digi) IT-sikkerhet ikke tema under «oljemessa» i Stavanger. Watchcom-leder er sjokkert

(Stavanger Aftenblad – kronikk av Watchcom-leiar) Energibransjen er opptatt av fysisk sikkerhet, men lukker øynene for cybersikkerhetØnsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her