Medieoppsummering veke 39 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Dagens Næringslivs saker om Norwegian og PST

(DN) PST undersøkes etter at Norwegian oppdaget at sikkerhetstjenesten var inne i bookingsystemet

(DN) Tolletaten: Har ikke gitt PST tilgangskoder på Gardermoen

(DN) Det er et sunnhetstegn at PST nå undersøkes etter å ha gått inn i Norwegians bookingsystem, ifølge Høyres justispolitiske talsperson Peter Christian Frølich.

(DN) Vaktbikkje undersøkte PST-kontor på Gardermoen lenge før Norwegian-varsling


Aldrimer.no med påstand: Russiske spesialstyrker på norsk jord dei siste dagane

(Aldrimer.no) Taktiske innsatsgrupper av russiske spesialstyrker har de siste dagene operert på norsk jord, både på Svalbard og fastlands-Norge.  Spesialstyrkeoperatørene har utført rekognosering mot nøkkelobjekter og kritisk infrastruktur. Operatørene har også utplassert tekniske monitoreringssystemer og sensorplattformer.

(Aldrimer.no) Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke kommentere opplysningene om at militært, russisk spesialstyrkepersonell de siste dagene har operert på norsk jord. Men PST slår i en generell uttalelse fast at etterretningstrykket mot Norge er svært høyt og «representerer en vedvarende trussel».

(Aldrimer.no) Forsvarsekspert og forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen mener situasjonen i nord er alvorlig og krevende. Han mener regjeringen snarest må avklare om russiske spesialstyrker har operert på Svalbard og på fastlands-Norge.

(Aldrimer.no) Russiske styrker øver nok en gang på å kunne gjennomføre offensive, militære operasjoner mot Svalbard. Det opplyser allierte forsvarskilder. Det er nå betydelig russisk militæraktivitet blant annet ved Frans Josefs land og i havet direkte øst for Svalbard.

(Aldrimer.no) Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, opplyser at den pågående russiske militærøvelsen ved Frans Josefs land likner på øvelser som Nordflåten har gjennomført tidligere. Men tidligere landgangsøvelser har funnet sted vesentlig lenger øst.


USA: Varslaren og mogleg riksrett mot Trump

Saka om varselet til Intelligence Community Inspector General som etterretnings-kontrollkomiteane i Kongressen i fyrste omgang ikkje fekk, har mildt sagt utvikla seg.

Varselet er blitt offentleggjort i ein avgradert versjon og fungerande sjef for e-tenestene i USA har også forklart seg for Kongressen.

Saka handlar i veldig korte trekk om at Trump i ein telefonsamtale (ein transkripsjon av den er gjort offentleg) med Ukrainas president skal ha bedt om hjelp til å etterforska Demokratanes presidentkandidat Joe Biden. I tillegg er Det kvite hus skulda for ein «cover up» knytt til detaljar frå Trump-Ukraina-samtalen. Det er også påstått at Trump skal ha drive utpressing mot Ukraina i denne saka.

No har demokratane sett i gong ein prosess som seinare kan føra til ein riksrettssak mot Donald Trump.

Trump nektar sjølv for å ha gjort noko gale og meiner at denne saka nok ein gong er ei heksejakt mot han i regi av politiske motstandarar, pressen med fleire. Han har også kome med sterke åtak på varslaren. Det Biden ifølgje Trump er mistenkt for, er korrupsjon.

Les den avgraderte versjonen av varselet her.

(Washington Post) 5 key takeaways and allegations from the Trump whistleblower complaint

(NRK) Trump presset Ukrainas leder til å få i gang etterforskning av rivalen Biden

(Aftenposten) Norske USA-eksperter: Et skritt i retning riksrett – men langt frem

(BBC) White House ‘tried to cover up details of Trump-Ukraine call’

(New York Times) ‘Do Us a Favor’: Call Shows Trump’s Interest in Using U.S. Power for His Gain

(New York Times) The whistle-blower, a C.I.A. officer detailed to the White House at one point, first expressed his concerns anonymously to the agency’s top lawyer.

(Guardian) New York Times faces backlash after revealing details about whistleblower

(Yahoo news) Amid calls for impeachment, a spy chief is caught between the president and Congress

(The Hill) Acting Director of National Intelligence Joseph Maguire contradicted President Trump on Thursday, telling Congress that he believes the whistleblower who raised concerns about Trump’s interactions with Ukrainian officials did the “right thing” in a “unique and unprecedented” case.

(The Hill) Meet the Trump-appointed Inspector General at center of whistleblower drama

(Washington Post) Acting director of national intelligence threatened to resign if he couldn’t speak freely before Congress on whistleblower complaint

(Washington Post) Cracks emerge among Senate Republicans over Trump urging Ukrainian leader to investigate Biden

(USA Today) ‘Almost a spy’: Donald Trump suggests whistleblower source committed treason as Ukraine firestorm builds

(VG) Donald Trump beskylder lederen for etterforskningskomiteen i Representantens hus, Adam Schiff, for å lyve for Kongressen da han leste opp detaljene i det mye omtalte varselet. Presidenten ber Schiff om å gå av.

(Aftenposten) Donald Trump er kommet med sterke anklager mot presidentkandidat Joe Biden. Her er en gjennomgang av påstandene.

(NBC News) What is impeachment and how does it work?

(Rolling Stone) Impeaching Donald Trump: Why Ukraine Delivers Where Russiagate Failed


Årsmelding for det nederlandske kontrollorganet CTIVD for 2018

Den engelske versjonen av årsmeldinga til våre kollegaer i Nederland kan lesast her.
CTIVD har eit anna system enn årsmeldingar og særskilde meldingar. Dei set også i gang større undersøkingar/prosjekt som dei lagar rapportar av etterpå – uavhengig av om det er funne kritikk eller ei. I 2018 laga dei fem slike rapportar, tre offentlege, ein som var delvis offentleg, og ein gradert.
Dei offentlege handla mellom anna om deling av data om (påståtte) jihadistar – både internasjonalt og nasjonalt – og korleis e-tenestene gjer ei vurdering av kva dei skal dela med internasjonale partnarar og kven dei skal dela det med.
Nokre andre punkt som er verdt å merka seg frå meldinga:

* Kor mykje innføringa av ny e-lov ville påverka korleis tenestene arbeida blei undervurdert av både den sivile og militære e-tenesta. Det handla mellom anna om god internkontroll og rettstryggleiksmekanismar for borgarane.
* I 2019 skal CTIVD mellom anna undersøka

               * korleis filter blir brukt i masseinsamling av data frå kabel (tilsvarande tilrettelagt innhenting/digitalt grenseforsvar),

               * korleis metoden “bulk hacking” blir brukt

               * korleis handsaming av reiseopplysningar er

               * inngåande undersøking av samarbeide med utanlandske tenester

Det står også ein del interessant om korleis den nye e-lova påverka organiseringa av det nederlandske kontrollorganet. Mellom anna kan “klageavdelinga” av kontrollorganet no gi bindande avgjerder.


Debatt om kontroll av Danmarks e-tenesters kjelder

Ein mann som oppheldt seg ulovleg i Danmark skal ifølgje han sjølv ha hjelpt henholdsvis Politiets og Forsvarets Efterretningsteneste i ei sak mot ein kjend terrorist. Han føler seg svikta av dei danske tenestene, melder den danske radiokanalen 24syv.

I etterkant av det har politikarar på venstresida i Danmark teke til orde for sterkare kontroll med korleis tenestene kan føra kjelder. I motsetning til i Norge har ikkje danske Tilsynet for Efterretningstenestene (TET) mandat til det. TET kan berre kontrollera korleis tenestene handsamar personopplysingar. Radiokanalen viste også til EOS-utvalets særskilde melding om Høibø-saka nokre år tilbake, og kaldte det «oppsiktsvekkande» at ei slik sak munna ut i ein offentleg rapport.

Journalisten kallar Danmark «tilbakeståande» på kontroll-feltet samanlikna med andre land, mellom anna Noreg.

Høyr radioopptak og intervju med EOS-utvalets leiar Svein Grønnern her.

(Radio24syv) Både PET og Forsvarets Efterretningstjeneste brugte en illegal udlænding til at spionere i sagen mod Basil Hassan, fortæller udlændingen, som føler sig svigtet i sin asylsag af PET

(Berlingske) Ingen af de tre seneste justitsministre vil svare på spørgsmål om illegal agent


NorSIS med rapport om nordmenn og digital sikkerhetskultur

Eit interessant funn (som eg er usikker om er statistisk signifikant) er at stadig fleire svarar ja på spørsmål om dei medvite bryt reglar for informasjonstryggleik.

Også resultatet på følgande påstand er interessant – «Det er greitt at min aktivitet på nett blir overvåket dersom det fører til at eg blir tryggere på nett». 17 prosent er heilt ueinige, 21 % er delvis ueinige, 36 % er delvis einige og 19 % er heilt einige. 6 prosent veit ikkje.

2 av 10 seier også at dei har sett seg inn i hovudtrekka for forslaget om «digitalt grenseforsvar» Over dobbelt så mange menn som damer svarar at dei har det.

7 av 10 svarer også at dei er delvis eller heilt einige i at det bør vera mogleg å vera anonym på nettet.

6 av 10 er delvis (4 av 10) eller heilt (2 av 10) einige i påstanden om at dei har tillit til at styresmaktene sikrar informasjonen dei sit på om oss.

Ei interessant utvikling er at fleire no enn for nokre år sidan ser på det å bruka offentlege tenester på nettet som risikofullt. Stadig fleire (men eit klart mindretal) seier også at dei nyleg har fått opplæring i informasjonstryggleik.

Konklusjonen til NorSIS er at «nordmenn er dårlig rustet til å møte den digitale revolusjonen.»

Les rapporten her.


Interessant dom om E-tenesta og sikkerheitsklarering

(Rett24) 55-åring i E-tjenesten sparket for å bløffe seg til FN-kurs


Åtaket på Iran og skuldingane mot Iran

(USA Today) Trump will send troops to Middle East in response to attack on Saudi Arabia


Wara-saka

(NRK) PST vil tiltale samboeren til Wara for flere forhold

(VG) Ingen andre mistenkt eller siktet i Wara-saken


Terrorsiktinga mot Manshaus

(TV2) Politiet mener Philip Manshaus (22) la terrorplanene kort tid før han drepte stesøsteren og stormet moskeen, men at han ble radikalisert for rundt to år siden.


Spionsaka i Canada

(BBC) With Mr Ortis due to appear in court on Friday, here’s what we know about the case.


Innlegg i Politiforum av EOS-utvalets leiar

(Politiforum) Politiansatte som mister sikkerhetsklareringen, kan klage til EOS-utvalget


Andre saker:

(Reuters) Norway will not ban Huawei from 5G mobile network: minister (Dette har eg ikkje sett stadfesta av norske medier)

(South China Morning Post) Scientists have unveiled a 500 megapixel cloud camera system in China that they say is capable of capturing the facial details of each individual in a crowd of tens of thousands of people, raising fears facial recognition monitoring could soon reach a new level.

(Aftenposten) En norsk toppdiplomat får ros etter et lite, men avgjørende gjennombrudd for veien mot fred i Syria.

(Dagsavisen) Refser politiet etter at nazi-anmeldelse ble henlagt

(Aftenposten) Inspiserer innkjøp for 10 milliarder. Med fem nye spionfly skal Norge overvåke russiske atomubåter.


(NRK) Norske oljeinstallasjoner er for ubeskyttet og lette å ramme, advarer generalløytnant Robert Mood. – Jeg blir overrasket om de ikke blir angrepet av droner i fremtiden.

(NTB) Kallmyr toner ned dronetrusselen mot norsk olje og gass


(VG) Familiene til drepte IS-krigere lever i skjul – og i frykt

(Forskning.no) Den ideologiske overbevisningen stakk ofte dypere hos kvinnene som sluttet seg til IS enn hos mennene som gjorde det samme, mener forskere.

(NRK podkast) Rundt 100 nordmenn reiste inn i krigen i Syria og mange av dem døde der, under det svarte flagget til IS. Men noen overlevde – og nå forteller de sine historier.


(Intelligence Online) The US Department of State is preparing a new directive to curb sales of surveillance equipment to countries deemed to be a risk.

(Independent) Boy with extreme right-wing views tried to build bomb and threatened to “kill many people”.

(New York Times) Egypt Is on Edge as Security Tightens Over Protests

(The Times) MI6 fears Russia can link Prince Andrew to Jeffrey Epstein abuse


(MIT Tech review) Here’s what quantum supremacy does—and doesn’t—mean for computing

(Wired) Google said its quantum computer outperformed conventional models. But it will still be years before you can use one for anything practical.


(Klassekampen) Utvalg foreslår en fullmaktslov som gir regjeringen makt til å bryte andre lover i en krisesituasjon

(Klassekampen – kronikk av Eivind Smith) Et nytt lovforslag vil innføre svært vidtgående fullmakter for regjeringen. Det kan friste til misbruk.


(Forbes) Putin Begins Installing Equipment To Cut Russia’s Access To World Wide Web

(Euractiv) Google has fended off a landmark legal challenge from the French data protection authority after the EU’s top court ruled that the search engine giant does not have to apply ‘right to be forgotten’ rules globally.

(NRK Nordland) Tidligere spionsjef blir varaordfører: – Vil ikke tørre å gå bak ryggen på ham

(ABC News) FBI arrests Army soldier who allegedly discussed plans to bomb major American news network

(Defense One) The NSA Is Running a Satellite Hacking Experiment

(NBC News) Ex-CIA spy readies to publish book about undercover exploits without agency approval

(Bellingcat) New Evidence Links Russian State to Berlin Assassination

(Politico) Germany’s plan to control its own data – Europe’s largest economy relies on foreign cloud providers to store sensitive data. Leaders say that needs to change.

(C4ISRNET) New encryption devices now available for Five Eyes partners

(Associated Press) Ex-intelligence officer gets 10 years in espionage case

(Spiegel) Der Europäische Gerichtshof soll über die Rechtmäßigkeit der deutschen Vorratsspeicherung im EU-Kontext entscheiden. (EU-domstolen skal sjå på Tysklands datalagringsregime)

(Teknisk Ukeblad – debattinnlegg) Grønland, Trump og spillet om Arktis – der Norge står midt mellom stormaktene

(Foreign Policy) Germany’s New Ultranationalist Intelligentsia

(Digi) Kasper oppdaget sikkerhetshull i Bluetooth: «I prinsippet kunne man angripe fra over en kilometers avstand»

(New York Times) A Crackdown on Islam Is Spreading Across China


(USA-kontroll) Intelligence Community Inspector General (USA) har publisert sitt årsprogram for 2019.


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no