Medieoppsummering veke 45 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Interessant rapport frå tenketank foreslår utvida mandat til det danske tilsynet med Efterretningstjenesterne

Det danske Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har eit avgrensa mandat samanlikna med kva EOS-utvalet og våre svenske kontrollkollegaer har. TET skal kontrollera e-tenestenes handsaming av personopplysingar. Dette har dei siste åra med ujamne mellomrom vore tema, både i politikken og media i Danmark dei siste åra.

Tenketanken Justitia meiner kontrollen i Danmark med e-tenestene er for dårleg, og manar danske politikarar til å sjå til Noreg og Sverige.

Dei kjem med ulike forslag for å gjera kontrollen endå betre. Nokre av forslaga:

  • TET bør få mandat til også å kontrollera e-tenestenes bruk av tvangsmiddel og «agentar».
  • Tilsynet bør få lov til å kalla inn tilsette hos PET og regjeringsmedlemmar for å gi «vitneutsegn».
  • Tilsynets medlemmar bør bli utpeika av Folketinget, ikkje regjeringa.
  • TET bør få større moglegheit til å uttala seg om tenestenes verksemd enn dei har i dag.

Les heile rapporten her.

(Politiken) Tænketanken Justitia: Når FE og PET bruger aflytning, overvågning og agenter, skal der også være en kontrolinstans

(Politiken) Justitia: Vi ved reelt ikke, hvor gode PET og FE er til at følge lovgivningen


Diverse nytt og rapportar frå Nederlands kontrollorgan CTIVD

Rapport om nederlandske tenesters deling av rådata med utanlandske partnarar

CTIVD har funne fleire kritikkverdige forhold med praksisen til den sivile tenesta AIVD og den militære tenesta MIVD:

  • For dårleg dokumentasjon.
  • For dårleg rapportering til kontrollorganet CTIVD.
  • Manglande godkjenning frå politisk ansvarleg før utlevering av data.
  • Rådata («uevaluert data» i nederlandsk sjargong) er klassifisert som «evaluert data».

Rapporten (berre på nederlandsk førebels) kan du finna her.


Rapport om e-tenestens bruk av filter

Etter at den nye nederlandske e-lova trådde i kraft i fjor fekk dei lov til å setja i gang med masseinnsamling av informasjon frå kabel, eit form for digitalt grenseforsvar altså.

CTIVD har kontrollert bruken av filtrering av e-tenestene. I «undersøkingsperioden» var ikkje datainnsamling frå kabel sett i drift enno, men CTIVD kontrollerte filtreringa brukt på innsamling av informasjon frå satellittar, samt retningsliner og internkontroll.

Kontrollorganet meiner at filtreringa av satellittkommunikasjon er for lite målretta. Dei meiner at filtreringa er mest fokusert på teknisk kapasitet og ikkje så «fokusert som mogleg» som var meininga etter den nye lova. Dei fann heller ingen interne retningsliner som skulle sørga for dette.

Rapporten (berre på nederlandsk førebels) kan du finna her.


Oppfølgingsrapport av implementering av ny e-lov i Nederland

Den fyrste oppfølgingsrapporten som kom i desember 2018 var konklusjonen frå CTIVD at AIVD og MIVD hadde ein lang veg å for å få ting på stell.

For å sei det enkelt meiner CTIVD at tenestene har gjort mykje arbeid for å komma nærmare balansen som lova krev – mellom rikets tryggleik og sikkerheitsmekansimar for å sikra borgaranes rettar, men at tenestene framleis ikkje er i mål. CTIVD fokuserer mellom anna på tenestenes bruk av automatisert dataanalyse, dataminimering, «duty of care» og nye inngripande metodar med den nye e-lova.

Rapporten (på engelsk) kan lesast her


Rapport om målretta innhenting av data knytt til person, organisasjon eller

Også her fann CTIVD ein del å setja fingeren på. Les rapporten (berre nederlandsk) her.


Undersøking av flypassasjerinformasjon

I september kunngjorde CTIVD at dei vil undersøka korleis dei to nederlandske e-tenestene handsamar flypassasjerinformasjon.Tyrkia hevdar at dei begynner å senda IS-krigarar tilbake til Europa neste veke

(Aftonbladet) Turkiet: IS-jihadister skickas hem på måndag

Relevante saker:

(VG) På innsiden av IS-fengslene: Knuste krigere og foreldreløse unggutter

(VG) Slik straffes de tyske IS-kvinnene

(Guardian) Wife of killed Isis leader Abu Bakr al-Baghdadi captured, says Turkey (Også søstera skal vera fanga.)

(VG) Hun brukte falskt navn da hun ble pågrepet, men under avhør med tyrkisk etterretning sprakk kona til tidligere IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.


Frode Berg-saka

(VG) Parlamentet i Litauen vedtok torsdag loven som kan legge til rette for utleveringen av Frode Berg. Hans norske advokat tror Berg snart er hjemme.

(VG) Tidligere offiser i Litauens spesialstyrker til VG: Slik kan en spionutveksling finne sted – fire ulike scenarioer

(Aftenposten) Jakten på dobbeltagentene som lurte norsk etterretning, fører til Natalja og Vasilij på Den røde plass

(NTB) President Vladimir Putins talsperson bekrefter at de vurderer en søknad om benådning fra spiondømte Frode Berg.

(Dagbladet) Frode Bergs russiske advokat: – Forventer at alt er over snart


NSM med temarapport om innsiderisiko

Rapporten omhandler hva innsidevirksomheter er og illustrerer hvordan en virksomhet vil kunne være sårbar for denne type aktivitet.


Høgre-ekstrem konferanse i Oslo førre helg

(Filter nyheter) Kjente nynazister og britisk bakmann deltok på Scandza Forum i Oslo: «Knytter nye bekjentskaper»

(Aftenposten) Høyreekstremistisk amerikaner pågrepet, 25 demonstranter anholdt på Torshov

(Aftenposten) Den arresterte amerikaneren på Torshov var en «åpenbar radikaliseringfaktor», mener PST. Unge og sårbare skulle hindres i å høre på ham.

(NTB) Advokaten til den høyreekstreme Greg Johnson varsler et større erstatningskrav mot staten etter at klienten, slik han ser det, blir holdt for lenge av politiet.


Om Trump, varslarar og mogleg riksrett

(Guardian) Trump’s attacks on whistleblower could do lasting damage to system, experts say

(VG) Trump og hans støttespillere retter hard skyts mot varsleren og ber mediene avsløre hvem det er. Overfor VG advarer varslerens advokat om hva en slik identifisering kan føre til.

(New York Times) Sondland Updates Impeachment Testimony, Describing Ukraine Quid Pro Quo


Om PST-sjefens våpen

(VG) Kallmyr om PST-sjefen etter våpensaken: Jeg har tillit

(VG) PST-sjefen har vært privatperson og ikke politimester i våpensaken hvor han nå etterforskes av Spesialenheten. Det mener hans advokat Erling O. Lyngtveit.

(VG) PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sier at han leverte inn våpnene han oppbevarte ulovlig da det kom et våpenamnesti. Nå peker en politileder ut et annet tidspunkt.


Spekulasjonar om Russland-rapport frå britisk kontrollkomite i parlamentet

(Guardian) PM accused of cover-up over report on Russian meddling in UK politics  


Frankrikes president med oppsiktsvekkande utsegn om NATO

(Economist) Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead

(Guardian) Macron criticised by US and Germany over Nato ‘brain death’ claims

(NTB) Stoltenbergs advarsel til Macron: – Europa har ikke styrke nok til å greie seg uten USA

(Erna Solberg på Twitter) Jeg er ikke enig i Macrons omtale av NATO. Evnen til å berolige og avskrekke er styrket. Vi støtter europeiske initiativer hvis de støtter opp om NATO. Selv om vi ikke er enige i alt USA gjør, er vårt bånd til USA avgjørende for norsk sikkerhet.

(BBC) US Secretary of State Mike Pompeo has warned of the dangers posed by Russia and China and called on Nato to grow and confront “the challenges of today”.


Om utlendingar som tek doktorgrader innan IT

(NRK) Nesten 2 av 3 norske doktorgrader innen IKT tatt av utlendinger. At en så stor andel er utlendinger, kan skape problemer innen IKT-sikkerhet. For det er ikke sikkert de kan sikkerhetsklareres.

(NRK) – Det er uholdbart at vi finansierer utdanning av utenlandske kandidater, og så sender dem rett ut av landet etterpå, sier direktør for næringspolitikk Liv Freihow i IKT-Norge.


Drap og terrorsaken mot Manshaus

(Aftenposten) Politiet har nå konkludert med at Philip Manshaus ikke hadde medhjelpere i forbindelse med moské-angrepet i Bærum. Saken vil være ferdig etterforsket innen noen uker.

(VG) I en kort seanse i Oslo tingrett forklarte terrorsiktede Philip Manshaus (22) om bakgrunnen for drapet på stesøsteren og angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum i august.

(Dagbladet) Ekstremismeprofessor Tore Bjørgo sier Philip Manshaus’ terrorforklaring er et forsøk på å legitimere mord.

(NRK) Philip Manshaus varetektsfengsles i fire nye uker


Særs interessant frå New York Times

(New York Times) In Trump’s Twitter Feed: Conspiracy-Mongers, Racists and Spies


Kronikk om samarbeid mellom kontrollorgan

(About:Intel – kronikk av den belgiske «kontroll-veteran» Wouter de Ridder) A simple yet existential demand: let oversight bodies work together


Andre saker:

(Teknisk Ukeblad) Sjefen for Luftforsvaret erklærer at F-35 skvadronen er operativ.

(ABC News) Former Twitter employees federally charged with working for Saudis

(TV2) Havarikommisjonens Helge Ingstad-rapport: Derfor kolliderte milliardfregatten


(Zeit) Sachsen gründet Sonderkommission gegen Linksextremismus (Tysk delstat aukar innsatsen mot valdelege venstre-ekstremistar)

(Focus) “Brennende Autos und kaputte Nasen”: Linksextremer Terror erschüttert Leipzig


(NRK) Her øver amerikanske bombefly sammen med norske jagerfly over Barentshavet

(MIT Tech Review) Inside the Microsoft team tracking the world’s most dangerous hackers

(Dagens Næringsliv – kronikk) Det er nødvendig med tre grunnleggende sikkerhetstiltak i moskeene for at vi skal forhindre radikalisering og terror.

(Filter nyheter) SIAN-leder dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer

(The Atlantic) The American Prisoner Caught Between Trump and the Kremlin

(Guardian) MI5 policy ‘gives agents legal immunity to commit serious crimes’

(Washington Post) Iran takes new step away from nuclear deal by activating sensitive enrichment facility

(Aftonbladet) En 46-årig svensk-irakisk medborgare har åtalats vid Stockholms tingsrätt för flyktingspionage.

(Dagbladet) Storbritannias statlige etterretningsorgan Government Communications Headquarters (GCHQ) løfter på sløret og gir et innblikk i fem ukjente baser hvor det ble gjennomført hemmelig overvåknings- og dekodingsarbeid.

(CNN) SR-71 Blackbird: The Cold War spy plane that’s still the world’s fastest aircraft

(The Cipher Brief) Iran Defends Status Quo in Iraq and Lebanon

(NTB) En 27 år gammel amerikaner er siktet for å planlegge et angrep mot en synagoge i den amerikanske delstaten Colorado. FBI-agenter ga mannen falske bomber.

(NRK) Minst 40 land har forsøkt å overvåke, påvirke eller manipulere valg

(The Cipher Brief) In 2019, it is easier than ever for nation-states or wealthy individuals to pay virtual mercenaries to conduct a range of illicit activities including espionage, data theft, and cyber intimidation and harassment.

(FONYHEDSBUREAU) Den danske og færøske regering arbejder med at oprette et sikkert rum, hvor fortrolige oplysninger i forbindelse med sikkerhedspolitikken kan behandles. Grønland bliver også omfattet af ordningen.

(Washington Post – kommentar) In China, every day is Kristallnacht


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no