Medieoppsummering veke 46 2022

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noEOS-utvalets sekretariat søker tre teknologar

Les meir om stillingane her


New Zealands kontrollorgan med fersk årsmelding

I årsmeldinga for 2021/2022 frå New Zealands generalinspektør kan du mellom anna lesa om:

  • Interessant vurdering av tenestene sine eigne internkontrollsystem
  • Om samarbeid med andre kontrollorgan i samband med eit terroråtak
  • Om at New Zealands SIGINT-teneste ikkje treng «warrant» når dei får informasjon frå sine Five Eyes-kollegar og at rådata deles mellom Five Eyes-landa
  • Avgradering av New Zealands bruk av offensive cyberoperasjonar
  • Om overlevering av overskotsinformasjon frå EOS-tenestene til politiet

Les pressemelding her

Les heile årsmeldinga her

Relevant rapport skriven av James Clapper tidlegare e-sjef i USA:

(Atlantic Council) The US intelligence community should remove the NOFORN caveat entirely for Five Eyes representatives working in US intelligence agencies.


Interessant «Executive Order» frå USAs president om SIGINT som gir utlendingar klagerettar

Joe Biden signerte i oktober ein presidentordre som skal gi utlendingar meir rettar knytt til amerikanske tenester sin bruk av signaletterretning. Det er ein oppfølging av arbeid mellom USA og EU for å styrka personvernsamarbeidet dei i mellom.

Ifølge presidentordren skal det mellom anna takast omsyn til pressefridom, retten til juridisk bistand og det skal vera forbode å samla inn informasjon med hensikt om å gi amerikanske selskap ein marknadsfordel.

Det er også planlagt at det skal opprettast ein klagemoglegheit for utlendingar som kan klaga på USAs bruk av SIGINT. Det skal som ein del av klagesystemet mellom anna opprettast ein «Data Protection Review Court».

Les heile «Executive Order On Enhancing Safeguards For United States Signals Intelligence Activities” her

(Lawfare) What’s in Biden’s Executive Order on Signals Intelligence?


Om kontrollkonferansar EOS-utvalet deltok på i London og Strasbourg

(IPCO – Uks kontrollorgan) UK hosts European Intelligence Oversight Conference

(Europarådet) Intelligence oversight in the Brave New World of Proportionality – 5th International Intelligence Oversight Forum (IIOF)


Rettssak mot DNV-tilsett

(NRK) Den korrupsjonstiltalte norsk-inderen (53) skal ha mottatt mellom 40.000 og 50.000 kroner av en mann PST mener var russisk etterretningsoffiser. – Jeg er lei for dette rotet, sier tiltalte i retten.

(NRK) PST fryktet norsk borger ville gi opplysninger om gassrør til Russland

(Teknisk Ukeblad) PST mener Russland ønsker informasjon om fibertau som brukes på sokkelen.


Rettssaken mot tidlegare Säpo-tilsette brør i Sverige

(SVT) Här är bevisen mot de misstänkta spionbröderna

(SVT) – De har kunnat ta del av handlingar på olika sekretessnivå och enligt uppgift lämnat vidare det till Ryssland. Det är ett enormt stort problem för det påverkar den svenska säkerheten och hotbilden mot oss, säger Henrik Häggström, underrättelseanalytiker på Försvarshögskolan.

(SVT) Säkerhetsexperten: Kan ha raserat åratal av underrättelsearbete

(SVT) Säpos hemliga operation: Nattliga räder mot arbetsplatsen

(Foreign Policy) Sweden’s Espionage Scandal Raises Hard Questions on Spy Recruitment


Spionlov skapar opprør hos svensk media

(Aftonbladet) Säpo-utredning, hemliga tvångsmedel, och upp till fyra års fängelse. Det kan vänta journalister som efter årsskiftet publicerar uppgifter som skadar Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.

(Aftonbladet) Riksdagen klubbar igenom spionlag

(Riksdagen) Utlandsspioneri kriminaliseras och införs som tryck- och yttrandefrihetsbrott (KU7)

Relevant frå Noregs gjeldande lov om tilsvarande tema

Straffeloven § 123 om Avsløring av statshemmeligheter:

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som uten aktverdig grunn offentliggjør, overleverer eller på annen måte avslører en hemmelig opplysning som kan skade grunnleggende nasjonale interesser som nevnt i § 121. Den som avslører en slik opplysning til en fremmed stat eller terrororganisasjon, anses ikke for å ha en aktverdig grunn».

I forarbeida står følgande om «aktverdig grunn»:

«Departementet foreslår at avsløringen ikke skal være straffbar om den skjer av en aktverdig grunn, se punkt 7.9.4.2. Departementet understreker at hva som er «aktverdig grunn» først og fremst er en objektiv vurdering av om avsløringen varetar viktige samfunnshensyn, veid opp mot de skadevirkningene avsløringen medfører. Hvilken personlig motivasjon gjerningspersonen har for å avsløre opplysningene, er av underordnet betydning. Det foreligger aldri aktverdig grunn dersom opplysningen er avslørt til en fremmed stat eller terrororganisasjon, jf. annet punktum. Annet punktum tar sikte på avsløringer som skjer direkte til en fremmed stat eller terrororganisasjon. Dersom det dreier seg om opplysninger som disse setter seg i besittelse av på grunnlag av en publisert sak i mediene, blir det på vanlig måte avgjørende om den som publiserte opplysningene hadde en aktverdig grunn til det, for eksempel fordi det var tale om journalistikk som var nødvendig for å avdekke sterkt kritikkverdige forhold».


Russlands invasjon av Ukraina og relevante problemstillingar og saker

(Aftonbladet) Robotnedslaget i Polen var sannolikt en olycka. Det säger landets president vid en pressträff. Även Natochefen Jens Stoltenberg säger att explosionen inte var avsiktlig. Samtidigt uppger Ukraina de har bevis för ”ryska spår” i händelsen och vill ha tillträde till nedslagsplatsen för att delta i utredningen.

(NTB/Forsvarets Forum) Stoltenberg etter krisemøte i Nato: – Russland må bære det fulle ansvaret

(Lawfare) What If the Przewodów Tragedy Had Been Caused by a Russian Missile?

(NRK) Høyreekstrem nordmann vervet seg til ukrainsk kampavdeling

(Forsvarets Forum) Zelenskyj: Norsk luftvern stoppet 10 av 10 missiler

(Säkerhetspolisen – pressemelding) Säkerhetspolisen bedriver ett intensivt arbete i förundersökningen kring detonationerna vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2. Utredningen visar att det rör sig om ett grovt sabotage.

(CNN) Russian spying in Europe dealt ‘significant blow’ since Ukraine war, MI5 chief says

(Reuters) CIA boss talks nuclear weapons and prisoners with Putin’s spy chief


Om forsvaret av Noreg, og om Arktis

(NRK) Kommunalt eid selskap avtalte å legge fiberkabel med russisk telegigant

(VG) I januar forsvant forbindelsen i en internettkabel mellom Svalbard og fastlandet, og en russisk tråler ble mistenkt å stå bak. Noen måneder senere ga Norge et annet russisk skip tillatelse til å gjøre undersøkelser rundt kabelen.

(Aldrimer – analyse av Kjetil Stormark basert på anonyme kjelder) Ledere og sentrale fagpersoner i ulike deler av statsapparatet uttrykker bekymring over manglende fokus og kriseforståelse i ulike deler av regjeringsapparatet og hos sentrale statsråder. Bekymringen omfatter både justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Og på toppen mangler statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) nødvendig kriseforståelse og handlingsvilje.

(High North News) Fredag innleder Hæren, og da særlig Brigade Nord, øvelsen Arctic Bolt i Troms. Samlet vil rundt 3500 hærsoldater og 200 heimevernssoldater delta. For første gang på tre år skal også Hærens hurtige reaksjonsstyrke være med på brigadeøving i nord.

(NRK) Luftforsvaret planlegger jevnlige treningstokt mellom Svalbard og fastlandet fra neste år av.

(Reuters) NATO allies wake up to Russian supremacy in the Arctic

(Dagens Næringsliv) Norsk-russisk statsborger hadde uautorisert tilgang til Statnett-informasjon

(Dagbladet) Forsker ved kinesisk forsvarsinstitusjon fikk tilgang til konfidensielle Equinor-data fra norsk sokkel under norgesopphold gjennom NTNU-avtale.


Om danske EOS-tenester

(DR) PET nægter i Samsam-sagen – men har før bekræftet samarbejde med hemmelig kilde

(Berlingske) Tidligere PET-ansat vil afgive forklaring om svigt af terrordømt agent – og have egen straffesag (som er relevant til Findsen-saken) udsat

(DR) FE-chef politianmeldt for ikke at handle på advarsel om Claus Hjorts udtalelser i pressen

(DR) Claus Hjorts advokat efter nye afsløringer: Forstærker indtryk af at straffesag ‘kommer oppefra’

(Berlingske) Hvad har Lars Findsen gjort, siden myndighederne har anholdt, varetægtsfængslet og sigtet FE-chefen? Og hvad har Folketinget fået at vide? Få det fulde overblik her.Andre saker:

(Danmarks Radio) Første hjemtagne Syrien-mor er dømt: Får tre års fængsel for terrorstøtte

(Guardian) British-Russian man to fight charge of illegally flying drone in Norway

(Digi) Tog over hele Danmark stod i timevis: Hackere hadde installert kryptominer på serverne

(BBC) MH17: Three guilty as court finds Russia-controlled group downed airliner

(Reuters) Russian software disguised as American finds its way into U.S. Army, CDC apps

(Engadget) WiFi security flaw lets a drone track devices through walls

(Cyberscoop) FBI director says he’s ‘extremely concerned’ about China’s ability to weaponize TikTok

(Dutchnews) The Dutch security service AIVD monitored and tapped the phone of former senate leader René van der Linden because of his ties with people close to Vladimir Putin, the Volkskrant and NRC reported on Saturday.

(CNN) Suspect in custody in Istanbul blast that killed 6 and injured 81, officials say

(Washington Post) US Intelligence report says key ally meddled in American politics

(Euractiv) EU: Serbia, Kosovo on brink of ‘most dangerous crisis’ in last decade

(Ars Technica) State-sponsored hackers in China compromise certificate authority

(Intelligence Online) French intelligence services foreign cooperation: the government and parliament are planning new laws

(ORF – Austerrike) Russlands Sat-Spionagestation in 1220 Wien

(NSM – podcast) 11 kjennetegn på en god sikkerhetskultur

(Associated Press/Times of Israel) Israeli billionaire’s oil tanker hit by bomb-carrying drone off Oman; Iran blamed

(Digi) Hacket rapport og flere servere for å lure seg inn hos myndighet

(Zeit) Ex-Reserveoffizier wegen Spionage für Russland verurteilt

(NBC News) North Korea fires suspected ICBM with range to hit all of U.S.


Nyheter frå Stortinget:

(Spørsmål frå Erlend Larsen (H) til utanriksministeren – Huitfeldt har ikkje svart enno) Hva er utenriksministerens vurdering av risiko ved Yangos virksomhet i Norge; er det en reell fare for at norske Yango-kunders persondata deles med russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester, og er det videre en fare for at Yangos virksomhet i Norge bidrar til å finansiere Russlands brutale og folkerettsstridige krigføring i Ukraina?

Svar på spørsmål om dobbel autorisasjon for lokale PST-leiarar frå Venstres Throsvik til statsråd Mehl kan lesast her

Mediesak: (Bergens Tidende) Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) har stilt spørsmål til justisministeren om PST-varselet til Øyvind Tenold. Hun er ikke beroliget over svaret.Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her