Medieoppsummering veke 5 2021

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noPå mandag legg EOS-tenestene fram opne trugsel- og risikovurderingar på likt

(Regjeringen.no) Mandag 8. februar kl. 12.00 legger Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.


16-åring terrorsikta av PST

(VG) Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener den terrorsiktede 16-åringen er en IS-sympatisør som kom fra Syria på familiegjenforening – og at han planla terror i Norge.


IS-kvinne tiltalt for terror

(VG) Hun er tiltalt for deltagelse i en terrororganisasjon, men hevder selv at hun var ufri som IS-kone i Den islamske staten. Kvinnens gjentatte forsøk på rømme fra Syria, blir brukt som forsvar.

(VG) Grunnlaget for tiltalen er kvinnens ekteskap med tre IS-krigere.

(VG) Siv Jensen om IS-kvinnes sønn: − Retten må opplyse om guttens sykdom


Harberg-utvalgets rapport om Stortingets kontrollfunksjonar

Sjølv om EOS-utvalets verksemd no ikkje gjekk var ei veldig djuptgåande vurdering – grunna evalueringa 5-6 år tilbake – er det likevel noko i Harberg-utvalets tilrådingar som også gjeld utvalet.

 • Mens Riksrevisjonen ved fleire høve har blitt pålagt av Stortinget å gjennomføra granskingar, har Stortinget aldri brukt sin rett til å pålegga EOS-utvalet ei gransking av noko som gjeld EOS-teneste.
 • Anbefalingar om
  • at det blir etablert «en helhetlig organisering» av Stortingets eksterne organ som mellom anna vil innebera at:
   • at medlemmene i EOS-utvalet bør bli oppnemnd for 4 år av gongen, og dei kan berre bli gjenoppnemnd ein gong. Men maks fire av sju medlemmar bør bli bytta ut på same tid.
   • at leiaren av sekretariatet i EOS-utvalet skal sitja på åremål av 6 år, som berre kan bli fornya ein gong.
  • at det bør bli tilstreba at leiaren av utvalet kjem frå opposisjonen og at ho/han framleis har ei deltidsstilling.
  • at sekretariatsleiar skal bli tilsett av utvalet sjølv, og ho/han ikkje bør ha bakgrunn frå dei hemmelege tenestene.
  • Kontroll- og konstitusjonskomiteen bør behandla alle rapportar frå dei eksterne organa.
 • I ny lov om Sivilombodet §4 b (Sivilombodsmannen) blir det foreslått at det eksplisitt skal stå at ombodet ikkje skal behandla klager som høyrer inn under EOS-utvalet.
 • Ombodsmannen for Forsvaret skal bli kalla forsvarsombod.
 • Harberg-utvalet meiner at Sivilombodet, ikkje Forsvarsombodet, skal kunne behandla rettslege klagesaker frå vernepliktige, militært og sivilt tilsette og heimevernssoldatar i Forsvaret.

 Kapittel 5 om parlamentariske granskingskommisjonar og særleg kapittel 6 om Stortingets eksterne organ er interessant å lesa.

Les heile rapporten her.

Mediesak:

(NRK) Reglene for norsk krigsdeltakelse er uklare. Det mener et utvalg som Stortinget selv har nedsatt. Nå kan Grunnloven bli endret.Spesialeininga for politisaker vil ikkje etterforska PST i flypassasjer-saka

Over eitt år etter at EOS-utvalet leverte «Særskilt melding til Stortinget om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger» leverte ein person ei melding mot PST til Spesialenheten. Kort tid etter konkluderte Spesialeininga med at dei ikkje vil etterforska saka.

Les heile fråsegna her.


Rapport frå det tyske parlamentariske kontrollorganet (med aktive politikarar) for 2017-2019

Dessverre har eg ikkje funne denne før no. Men mellom anna det som står i den rundt 10 sider lange meldinga du kan lesa her er:

 • Noko av det dei har kontrollert i løpet av desse tre åra er:
  • Samarbeidet mellom utanlands-e-tenesta BND og utanlandske tenester i krig- og kriseområde.
  • Automatisert datainnhenting som Tysklands innanlands-e-tenesta BfV gjer.
  • E-tenestenes arbeide med å oppklara moglege høgre-ekstreme nettverket i det tyske forsvaret.
 • Ein ting som er verdt å merka seg i Tyskland (og Frankrike til dømes) er at «third party rule» blir brukt for å hindra at kontrollorgan får tilgang til informasjon som er blitt delt frå samarbeidande tenester i utlandet. I Noreg blir ikkje EOS-utvalet «ramma» av «third party rule».

   PS! Det tyske kontrollsystemet er fragmentert samanlikna med fleire andre samanliknbare land. Det finst fleire ulike kontrollorgan (G10-kommission er det mest kjente) for e-tenestene, og det tyske Datatilsynet har også ei rolle i kontrollen. Samanlikna med andre land er det også ganske lite offentlegheit rundt kontrollen, og ingen kontrollorgan har direkte tilgang til tenestene sine system som til dømes EOS-utvalet og fleire andre kontrollorgan i Europa har.

Ein annan interessant ting å merka seg er at tyskarane har eit eige kontrollorgan for tyske e-tenesters overvaking av utlendingar i utlandet.


Årsrapport for det franske kontrolllorganet CNCTR for 2019

Noko av det som kjem fram her er

 • CNCTR driv med både førehandskontroll og etterkontroll.
 • Komiteen har ni medlemmar og eit sekretariat som er omtrent like stort som EOS-utvalets sekretariat.
 • Det er mellom anna interessant å merka seg at tenestene har ei kvote på kor mange dei kan bruka skjulte tvangsmiddel mot.
 • CNCTR uttalar seg også om kva tenestene ønsker å gjera før regjeringa godkjenner bruken.
 • Det er omtrent 50 klagesaker som kontrollorganet har fått årleg dei siste åra.
 • Etterhandskontrollen har vist at tenestene stort sett har følgt regelverket. Ved to høve i 2019 har CNCTR bedt tenestene retta avvik.

Les heile rapporten (på fransk) her


Database med oversikt over kontrollorgan, rapportar osv

Sjekk ut databasen til Guardint (Thorsten Wetzling, som har vore på EOS-utvalets årskonferanse, er mellom dei som står bak)

Les meir og søk i databasen her.


Ferske rapportar frå Riksrevisjonen

I rapporten som handlar om eksportkontroll er det mellom anna verdt å merka seg at noko av det som blir framheva som den mest alvorlege kritikken er:

«Politiets sikkerhetstjeneste (PST) prioriterer det forebyggende arbeidet lavt. Det øker risikoen for at lisenspliktig forsvarsmateriell og varer og teknologi som kan styrke mottakerlandets militære kapasitet blir eksportert uten lisens.»

Mediesaker:

(VG) Sterk kritikk av UDs kontroll med norsk våpeneksport: − En skandale

(Forsvarets Forum) Krass kritikk fra Riksrevisjonen: -Politiet mangler kompetanse på datakriminalitet


Særs interessant sak frå Canada

(CBC) Judge denies CSIS request to collect foreign intelligence


PST peikar på Pakistan som trugsel mot utdanningssektoren

I denne VG-saka framhevar PST dei «gamle trugsel-kjenningane» Russland, Kina og Iran, men no nemner dei også Pakistan ope som ein trugsel. Det har (mest truleg) ikkje PST gjort offentleg før.

(VG) PST-sjef for kontra-etterretning: En del naivitet i utdanningssektoren


Interessant om kinesiske «journalistar» i Storbritannia

(Guardian) UK quietly expelled Chinese spies who posed as journalists


Militærkupp i Myanmar

(VG) Myanmars leder og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, landets president Win Myint og flere regjeringsmedlemmer er pågrepet. Hæren bekrefter at de har tatt over makten i landet – og sier det skal holdes frie valg.

(Foreign Policy) Myanmar’s Coup Shouldn’t Surprise Anyone

(Aftenposten) Flere internasjonale domstoler anklager ham for massedrap. Nå er han Myanmars nye diktator.

(Guardian) Aung San Suu Kyi could face two years in jail over ‘illegal’ walkie-talkies


Etterspelet etter presidentvalet og åtaket på Kongressen i USA

(Washington Post) Canada declares the Proud Boys a terrorist group

(The Hill) White House reviewing whether Trump should continue receiving intel briefings

(The RAND Blog – tenketank) Domestic Violent Extremists Will Be Harder to Combat Than Homegrown Jihadists

(Washington Post) Bipartisan support emerges for domestic-terror bills as experts warn threat may last ‘10 to 20 years’

(New York Times) Senate Intelligence Committee to Examine Antigovernment Extremists


Intervju med den nye leiaren av etterretningskomiteen i USAs senat

(Politico) New Senate intel chief wants to reimagine ‘decimated’ spy agency


USA i Noreg og Arktis vs. Russland

(NRK)  Amerikanske bombefly skal muligens operere fra Norge. Professor mener Norges sjanser for å bli en slagmark for USA og Russland øker jo mere amerikanerne benytter seg av norsk jord.

(High North News) Ville ikke svare på om Russland bør inviteres tilbake til arktiske sikkerhetsfora

(Klassekampen) Øver på invasjon av Norge

(NRK)  Russland reagerer på amerikanske bombefly i Norge: – Ikke gunstig for stabilitet i nord

(Forsvarets Forum) Bombefly på Ørland: Vil heller balansere hårfint feil overfor Russland enn allierte


Afghanistan

(NRK) Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hevder Natos krigføring i Afghanistan har vært vellykket. Han mener det var riktig at Norge ble med da USA ba om hjelp mot Taliban.

(Reuters) Foreign troops to stay in Afghanistan beyond May deadline – NATO sources

(NBC News) Many Taliban return to Afghanistan front-line duty, as Biden admin reviews U.S.-Taliban deal


Om IS-terroristane

(Guardian) Islamic extremists planning ‘rash of attacks’ after Covid curbs lifted, says UN

(SVT) Unika bilder visar svenska familjens liv med IS i Syrien

 (Washington Post) As U.S. troops withdraw, Iraqi special forces take the lead in hunting down ragtag bands of Islamic State fighters, sleeper cells and militant financiers


Nye demonstrasjonar i Russland og Navalnij blei dømt til fengsel

(BBC) Putin critic Navalny jailed in Russia despite protests

(VG) For andre helg på rad protesterer russerne mot fengslingen av opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44). Mer enn 5000 mennesker er pågrepet til nå, ifølge nettstedet OVD-info.

(The Barents Observer) Nordic countries condemn Kremlin’s persecution of Aleksei Navalny

(Moscow Times) Russia Expels European Diplomats Over Navalny Protests – Foreign Ministry


EOS-relevante koronasaker

(Forsvarets Forum) Arbeidstaker­organisasjoner: Bruken av Forsvaret under portforbud kan skade folks tillit til ForsvaretAndre saker:

(Washington Post) Biden recommits U.S. to global alliances, ends support for Saudi-led war in Yemen in first major foreign policy speech

 (NTB) Sivilombudsmannen kritiserer hemmelighold av forsvarsministerens navn på søkerliste

(NTB) USA forlenger atomavtalen med Russland

(NTB) Rødt krever kontrollsak av militærøvelse i Nord-Norge

 (New York Times) Clearview AI’s Facial Recognition App Called Illegal in Canada

 (High North News) Smarte byer kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, ifølge PST

(NorSIS) Totrinnsbekreftelse – skal du velge SMS eller app for sikkerhetskoden?

(Altinget) Hvad svarer kongeriget, hvis Rusland kræver mere af havbunden ved Grønland?

(Expo) Rörbomber funna hos nazist

(MIT Tech Review) Google says it’s too easy for hackers to find new security flaws

(Reuters) Taiwan says Chinese fighters, U.S. aircraft both entered defence zone

(Intelnews) Iranian spymaster on trial in Belgium had contacts all over Europe, evidence shows

(Aftenposten) Det pågår et folkemord i Kina, mener USAs nye utenriksminister. Hans kollega i Norge ville ikke brukt akkurat det ordet.

(Forbes) 5 Insights From NSA’s 2020 Cybersecurity Year In Review

(Aftenposten) Tysklands største opposisjonsparti kan stemples som «mistenkt» høyreekstremt. Da blir de satt under overvåking.

(Intelnews) White House considers preventing Donald Trump from receiving intelligence briefings

(Associated Press) Russia hints it may return to Open Skies Treaty if US does


(CNN) Kim Jong Un cannot denuclearize, former North Korean diplomat says

(Cipher Brief) North Korean denuclearization is possible


(Al Jazeera) Leader of al-Qaeda’s Yemen affiliate under arrest: UN report

(Al Jazeera) Belgian court jails Iranian diplomat for 20 years over bomb plot

(The Intercept) Inside China’s Police State Tactics Against Muslims

(BBC) Is Russia targeting CIA spies with secret weapons?

(BBC) Tigray crisis: Ethiopia region at risk of huge ‘humanitarian disaster’

(Rett24) Riksadvokaten beordret i fjor gjennomgang av alle norske straffesaker med teledata fra Danmark. Nå har en dansk undersøkelse konkludert med at det ikke er grunnlag for gjenopptakelser.


(FFI) Grafer kan øke gjenbrukbarheten av stordata


Nyheiter frå Stortinget

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) har spurt justisministeren om «Hvor mange ekstreme islamister overvåker PST per dags dato, og hvor mange av disse er norske statsborgere? Hvor mye ressurser er estimert at benyttes til dette formålet?»


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no