Om EOS-utvalgets rolle knyttet til Bhatti og 25-juni-utvalget

I evalueringsrapporten fra 25.juni-utvalget står det at «Utvalget er også kjent med at EOS-utvalget har fattet særskilt interesse for PSTs arbeid med Bhatti, men kan av graderingshensyn ikke beskrive dette mer i detalj.» og «I kombinasjon kan disse forholdene (ingen kjente terrorplaner, kritisk oppmerksomhet fra EOS og varierende informasjonstilgang) ha bidratt til at PST anså det som riktig å ha mindre fokus på Bhatti.»

EOS-utvalget vil presisere at vi har behandlet en klage som Arfan Bhatti rettet mot PST. Vi gjorde undersøkelser og fant grunn til å gi PST kritikk for enkelte feil i overvåkingen av klageren.

Da saken ble avsluttet i februar 2022, fikk klageren bare opplyst at utvalget hadde avdekket forhold som ga grunn til kritikk av PST, og at disse forholdene var opphørt. Hva kritikken bestod i, har EOS-utvalget av graderingshensyn ikke mulighet til å gå inn på.

Utvalget har ikke uttalt seg om PSTs adgang til å holde Bhatti under overvåking.

EOS-utvalgets demokratiske kontroll av PST har ikke bidratt til å hindre PSTs forebyggende arbeid opp mot Bhatti, påpeker utvalgets leder Astri Aas-Hansen i en uttalelse.

Denne artikkelen ble publisert 9. juni 2023.