Særskilt melding til Stortinget om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjer-opplysninger

Les hele den særskilte meldingen her

EOS-utvalget retter skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for tjenestens innhenting av en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser.

Vi mener innhentingen har vært – og er – ulovlig. Utvalget kritiserer også PST for tjenestens håndtering av saken.

Om sakens faktiske og rettslige forhold

* PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter. En slik tilgang har PST ikke hatt hjemmelsgrunnlag for.

* PST har fått åtte andre flyselskaper til rutinemessig å sende passasjerlister til tjenesten. Denne rutinemessige innhentingen er ulovlig. Opplysningene har også blitt oppbevart i flere måneder. Dette har omfattet opplysninger om anslagsvis 1 million reisende årlig – både norske og utenlandske statsborgere.

* PST har videreført praksisen med å hente inn opplysninger om norske flypassasjerers utenlandsreiser, også etter at utvalget i 2014 kritiserte tjenesten i én konkret sak for ikke å ha lovhjemmel for slik innhenting.

* PST har ikke hatt tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon av egen innhentingsvirksomhet.

Via tilgangen hos Norwegian har PST kunnet få informasjon om navn, tidspunkt for bestillingen, tidspunkt for reisen, opplysning om reise til/fra, betaling, betalingsform, beløp og kredittkortnummer med de 6 første og 4 siste sifrene, e-postadresse, telefonnummer, bookingnummer og opplysninger om eventuelle andre personer på samme booking/felles billettbestilling.

Informasjonen som PST har fått fra passasjerlistene fra de åtte andre flyselskapene, dreier seg om opplysninger om rute og dag for reisen, passasjerens navn, passnummer, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet, tidspunktet for bestilling, bookingreferansenummer, navn på bestiller, setenummer og bookingklasse. Innhentingen har vært preget av å være masseinnsamling av opplysninger der de fleste ikke har relevans for PSTs oppgaveløsning.

Om PSTs håndtering

Utvalget har stilt flere spørsmål til PST som er blitt stående ubesvart. PST har også gitt svar til utvalget som har vist seg å inneholde feil. PSTs håndtering av saken har skjerpet utvalgets kritikk.

Les hele den særskilte meldingen her

Publisert 5. desember 2019