To ledige juriststillinger i EOS-utvalgets sekretariat

Én av juriststillingene er rettet spesielt mot kontroll av Etterretningstjenestens innhenting av datatrafikk som krysser Norges grense.

Les mer om de to stillingene her:

Oppdatering 15.november 2021: Fristen er nå gått ut

Ledig fast stilling for deg som ønsker å være med å kontrollere den nye metoden til E-tjenesten – tilrettelagt innhenting.

Ledig fast stilling for deg som vil jobbe med utfordrende juridiske spørsmål i EOS-utvalgets kontroll av de hemmelige tjenestene.

Les mer om hva EOS-utvalget kontrollerer her.