Uttalelse sammen med fire andre europeiske kontrollorgan om styrket kontrollsamarbeid

Bilde av fire ledere av kontrollorganene i Nederland, Sveits, Norge og Belgia.

From left to right: Harm Brouwer (chair CTIVD, the Netherlands), Thomas Fritschi (director OA-IA, Switzerland), Eldbjorg Lower (chair EOS Committee, Norway), Serge Lypszyc (chair Comité I, Belgium). Michael Kistrup, chair of the Danish oversight board, could not be present when this photo was taken. Photo: OA-IA

Les hele uttalelsen på engelsk her.

Etterretnings- og sikkerhetstjenester i ulike land samarbeider stadig mer. Det fører til at mye mer data blir utvekslet mellom landenes tjenester. Dette har særlig vist seg de siste årene. Trusselen fra islamske terrorister har økt, og ekstremistgrupper har gjennomført flere angrep i Europa.

Den økende internasjonale utvekslingen av data mellom etterretnings-og sikkerhetstjenester skaperen rekke utfordringer for nasjonale kontrollorganer. Kontrollen med etterretningstjenestene er bare nasjonal – ikke internasjonal. Det nasjonale kontrollorganet kan ikke kontrollere utenfor sin landegrense, og kan derfor bare vurdere den siden av datautvekslingen som skjer i eget land.

Kontrollorganene kunne samarbeidet om å kontrollere internasjonal datautveksling, men dette begrenses av de nasjonale reglene for hemmelighold. Vi finner det også mer og mer utfordrende å holde tritt med utviklingen i etterretningstjenestene mot raskere og mer effektive måter å utveksle data på. Disse og andre utfordringer for nasjonale kontrollorganer gir en risiko for at det utvikler seg et kontrolltomrom når etterretnings-og sikkerhetstjenester samarbeider internasjonalt.

Kontrollorganene i Belgia, Danmark, Nederland, Norge og Sveits har samarbeidet for å møte disse utfordringene og takle risikoen for et kontrolltomrom. Vi bestemte oss for å undersøke bruk og deling av informasjon knyttet til fremmedkrigere i tjenestene vi kontrollerer. De siste tre årene har vi møttes regelmessig for å dele kunnskap om våre metoder og erfaring på dette og andre tema.

Ingen gradert informasjon har blitt delt mellom kontrollorganene.

I denne felles uttalelsen peker vi på måter å komme videre på. For å minimere risikoen for et kontrolltomrom, må samarbeidet mellom kontrollorganene bli tettere. Et verdifullt og nødvendig steg mot et nærmere samarbeid vil være å minimere hemmeligholdet mellom kontrollorganene,slik at noe informasjon kan deles. Når data allerede er utvekslet mellom tjenestene, er det ikke noen grunn for kontrollen til å henge etter.Kontrollorganer burde da kunne diskutere hvordan informasjon blir utvekslet. Et annet skritt er å utvikle nye juridiske og tekniske kontrollmetoder, for å kunne drive bedre og mer effektiv kontroll med internasjonal datautveksling.

Kontrollorganene i Belgia, Danmark, Nederland, Norge og Sveits vil fortsette samarbeidet for å møte utfordringene for kontroll med internasjonal datautveksling, og inviterer kontrollorganer fra andre land med i arbeidet vårt.

EOS-utvalget har over mange år fulgt med på PSTs og E-tjenestens deling av informasjon med internasjonale partnere. Vår undersøkelse av tjenestenes behandling og deling av informasjon knyttet til fremmedkrigere i dette prosjektet har ikke avdekket noe som har gitt grunnlag for kritikk. Tjenestenes systemer er ikke tilrettelagt slik at utvalget kan finne én samlet oversikt på ett sted over alle utleverte opplysninger om den enkelte fremmedkriger. Kontrollen er derfor ressurskrevende for utvalget.

Den vedlagte uttalelsen er skrevet i samarbeid med kontrollorganer fra:

Belgia: Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité/Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten

Danmark: Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Nederland: Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten

Sveits: Unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten AB-ND

Les hele uttalelsen på engelsk her.

PS! I etterkant av denne uttalelsen har også britenes kontrollorgan IPCO blitt med i samarbeidet.