EOS-utvalets årskonferanse 2020

Hemmelege tenester i eit ope demokratisk samfunn

Konferansen, som vil handla om kontrollen med dei hemmelege tenestene, er gratis og vil vara frå cirka klokka 9.00 til 14.30 onsdag 1. april på Litteraturhuset i Oslo.

Ordstyrar og debattleiar: Trude Teige


Stadfesta innleiarar og paneldeltakarar:

Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstenesta

Hans Sverre Sjøvold, sjef PST

Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og spesialrådgivar hos Noregs institusjon for menneskerettar (NIM)

Jon Wessel-Aas, partner i advokatfirmaet Lund & Co DA

Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

Gro Nystuen, assisterande direktør ved Noregs institusjon for menneskerettar (NIM)

Svein Grønnern, leiar av EOS-utvalet

Erling Johannes Husabø, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og medlem av EOS-utvalet

Kjetil Otter Olsen, teknologisk fagdirektør i EOS-utvalets sekretariat


Stadfesta tema:

Kor open kan tenestene vera om det hemmelege?

Internasjonal etterretnings-deling og risiko for brot på menneskerettane

Teknologisk «kontrollhalvtime»

EOS-utvalets årsmelding for 2019

Program og meir informasjon vil komma på denne nettsida etter nyttår.

Konferansen er gratis å delta på og vil bli strømma.


Informasjon om påmelding:

Du melder deg på ved å senda ein epost til afa@eos-utvalget.no kor du skriv:

«Påmelding årskonferanse» i emnefeltet.

I eposten skriv du namn og evt. tilknyting til verksemd/organisasjon.

Les om årskonferansen 2019 og sjå opptak av han her.

Informasjon om personvern:
Om du melder deg på konferansen, vil ditt namn, epost og evt. tilknyting til organisasjon/verksemd bli lagra av EOS-utvalet. Dette vil berre brukast til å gi deg informasjon om årskonferansen 2020 og invitera deg på tilsvarande arrangement seinare. Om du ikkje vil stå på denne lista etter at årskonferansen 2020 er gjennomført, kan du gi beskjed om det, og informasjonen om deg vil bli sletta.