EOS-utvalets årskonferanse 2020

Konferansen, som vil handla om kontrollen med dei hemmelege tenestene, er gratis og vil vara frå cirka klokka 9.00 til 14.30 onsdag 1. april på Litteraturhuset i Oslo.

Ordstyrar og debattleiar: Trude Teige


Stadfesta innleiarar:

Sjef E-tenesta Morten Haga Lunde

Sjef PST Hans Sverre Sjøvold


Stadfesta tema:

Korleis tenestene jobbar med kommunikasjon når så mykje av det dei gjer er sikkerheitsgradert.

Program og meir informasjon vil komma på denne nettsida etter nyttår.


Informasjon om påmelding:

Du melder deg på ved å senda ein epost til afa@eos-utvalget.no kor du skriv:

«Påmelding årskonferanse» i emnefeltet.

I eposten skriv du namn og evt. tilknyting til verksemd/organisasjon.

Les om årskonferansen 2019 og sjå opptak av han her.

Informasjon om personvern:
Om du melder deg på konferansen, vil ditt namn, epost og evt. tilknyting til organisasjon/verksemd bli lagra av EOS-utvalet. Dette vil berre brukast til å gi deg informasjon om årskonferansen 2020 og invitera deg på tilsvarande arrangement seinare. Om du ikkje vil stå på denne lista etter at årskonferansen 2020 er gjennomført, kan du gi beskjed om det, og informasjonen om deg vil bli sletta.