EOS-utvalgets årskonferanse 30. mars 2023

EOS-utvalets årskonferanse 2023 vil skje på Litteraturhuset i Oslo den 30.mars klokka 08.30 til 12.30.
Temaet vil vera «Kontroll med nye overvakingsmetodar».

Konferansen er gratis. Han vil også bli sendt direkte på nett, og opptak vil bli lagt ut i etterkant.

Meir informasjon om programmet kjem seinare.

Du kan allereie no melda deg på. Skriv «Påmelding til årskonferanse» i emne-feltet og send namn og eventuelt kva for organisasjon/verksemd du representerer til arskonferansen@eos-utvalget.no

Les om og sjå opptak frå årskonferansen 2022 her


Informasjon om behandling av personopplysningar:

Om du melder deg på konferansen, vil ditt namn, epost og eventuell tilknyting til organisasjon/verksemd bli lagra av EOS-utvalet. Dette vil berre brukast til å gi deg informasjon om årskonferansen 2023 og invitera deg på tilsvarande arrangement seinare. Om du ikkje vil stå på denne lista etter at årskonferansen 2023 er gjennomført, kan du gi beskjed om det til arskonferansen@eos-utvalget.no, og informasjonen om deg vil bli sletta kort tid etter årskonferansen.

Denne artikkelen blei fyrste gong publisert 25. november 2022