Sjå opptak av EOS-utvalgets årskonferanse 30. mars 2023 her

For å sjå opptak av konferansen – gå inn på denne lenka til Youtube-kontoen vår.

EOS-utvalets årskonferanse 2023 var i Wergeland-salenLitteraturhuset i Oslo den 30.mars. Temaet var «Kontroll av nye overvakingsmetodar».

Sjef for Etterretningstenesta, Nils Andreas Stensønes, og sjef for PST, Beate Gangås, blei utfordra på scenen under årskonferansen. Til høgre står møteleiar Trude Teige. Foto: Arvid Grøtting

Sjå programmet under:


9.00     EOS-utvalgets leder Astri Aas-Hansen presenterer utvalgets årsmelding for 2022.

9.20     Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og medlem i EOS-utvalget Erling Johannes Husabø, om samspillet mellom teknologiutvikling, lovarbeid, kriser og kontroll.

9.50   Sjef PST Beate Gangås om hvordan holde følge med jussen når ny teknologi gir nye muligheter.

10.10   Pause.

10.30   Rikke Amilde Seehuus, forskningsleder ved Forsvarets forskningsinstitutt, om Forsvarets autonome framtid.

10.55   Sjef i E-tjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes om teknologiutvikling og legalitet sett fra et utenlandsetterretningsperspektiv

11.15   Spørsmål fra møteleder til sjef PST og sjef E.

11.35   Datatilsynets direktør Line Coll om hvordan kontrollorganer kan holde tritt med ny teknologi.

Møteleder var Trude Teige.

Alexander Ottosson fra Centrum för Rättvisa måtte melde forfall og deltar dessverre ikke som planlagt.


For å sjå opptak av konferansen – gå inn på denne lenka til Youtube-kontoen vår.


Les om og sjå opptak frå årskonferansen 2022 her


Informasjon om behandling av personopplysningar:

Om du har meldt deg på årkonferansen, vil ditt namn, epost og eventuell tilknyting til organisasjon/verksemd bli lagra av EOS-utvalet. Dette vil berre brukast til å gi deg informasjon om årskonferansen 2023 og invitera deg på tilsvarande arrangement seinare. Om du ikkje vil stå på denne lista etter at årskonferansen 2023 er gjennomført, kan du gi beskjed om det til arskonferansen@eos-utvalget.no, og informasjonen om deg vil bli sletta kort tid etter årskonferansen.

Denne artikkelen blei fyrste gong publisert 25. november 2022.