European Intelligence Oversight Conference 2023 i Oslo

Den 9. og 10. November blei European Intelligence Oversight Conference arrangert i Oslo. Konferansen blei arrangert av EOS-utvalet i lag med danske Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) og dei to svenske kontrollorgana Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) og Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun).

Konferansen har tidlegare blitt arrangert i Paris, Haag, Roma og London. EOS-kontrollorgan frå 16 land, pluss nokre deltakarar frå eksterne organisasjonar, var samla i Oslo i år.

I 2023 stod følgande tema på agendaen:

 • How to plan your audit: An external point of view
 • Disproportionate use of commercially and publicly available data: Europe’s next frontier for intelligence reform?
 • In compliance with ECHR’s rulings in Big Brother Watch and Others and Centrum för rättvisa
 • Technical foundation for effective oversight
 • Accountability and Communication

Følgande kontrollorgan deltok på konferansen:

 • EOS-utvalet
 • Tilsynet med Efterretningstjenesterne (Danmark)
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Sverige)
 • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Sverige)
 • Försvarsunderrättelsedomstolen (Sverige)
 • Underrättelsetillsynsombudsmannen (Finland)
 • The Investigatory Powers Commissioner’s Office (Storbritannia)
 • The Investigatory Powers Tribunal (Storbritannia)
 • The Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Tyskland)
 • The G-10 Kommission (Tyskland)
 • Unabhängiger Kontrollrat (Tyskland)
 • The National Oversight Commission for Intelligence-Gathering Techniques (Frankrike)
 • The Belgian Standing Intelligence Agencies Review Committee
 • The Investigatory Powers Commission (Nederland)
 • The Review Committee on the Intelligence and Security Services (Nederland)
 • The Independent Oversight Authority for Intelligence Activities (Sveits)
 • The Legal Protection Commissioner at the Minister of Interior (Austerrike)
 • The General Prosecution Office at the Rome Court of Appeal (Italia)
 • The Council for the Oversight of the Intelligence System of the Portugese Republic
 • Hellenic Authority for Communication and Privacy (Hellas)
 • The National Special Intelligence Devices Control Bureau (Bulgaria)
 • The Intelligence Ombudspersons‘ Office of the Republic of Lithuania
 • National Security and Intelligence Review Agency (Canada)

Les  “A brief overview of of intelligence and security oversight bodies in certain countries” her

Denne saka blei publisert 23. November 2023