Medieoppsummering veke 10 2021

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noFrode Berg-saka

 (VG)  Frode Berg vil bli innkalt til høring i Stortinget - men først må forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) samtykke i at han får lese rapporten om seg selv fra EOS-utvalget.

(NTB) Moxnes krever avgradering av Frode Berg-rapport

(NRK) Stortinget vil presse Forsvarsdepartementet til åpenhet om Frode Berg

(NRK) Leirstein blir saksordfører

(Aftenposten – kommentar av Harald Stanghelle) Det kan bli en tøff dragkamp om Frode Berg-sakens skjebne. I potten ligger både åpenhet og tilliten til at vi har ekte folkevalgt kontroll med de hemmelige tjenestene.

(Aftenposten – innlegg av Frank Bakke Jensen) Nei, vi har ikke bekreftet at Frode Berg har jobbet for E-tjenesten

(Dagsavisen – leiar) Absurd hemmelighold. Frode Berg-saken er godt belyst gjennom mediene, men spørsmålet om E-tjenestens rolle ligger fortsatt i mørket.

(VG) Frode Berg om hemmelighold: − Helt absurd. I et åpent brev til Stortingskomiteen som skal vurdere EOS-utvalgets rapport om saken hans skriver Frode Berg at han er skuffet over at ikke et eneste ord fra rapporten er ment offentliggjort. (Klassekampen) Forsvarsdepartementet har valgt å hemmeligstemple kontrollrapport fullstendig. – Jeg har aldri vært borti det i min tid, sier tidligere EOS-leder Eldbjørg Løwer.
(Klassekampen) Stortinget har satt ned en egen Frode Berg-komité. Hemmelighold blir tema i komiteen.

(NRK) Han har lest den hemmelige Frode Berg-rapporten: – En alvorlig sak

(Dagbladet leiar) Å vedgå det alle vet - at Berg jobbet for E-tjenesten - vil ikke skade norske interesser.

(Varden leiar) Beslutningen om å hemmeligholde hvert minste lille komma om saken framstår helt absurd

(Varden – svar frå forsvarsministeren) Hvorfor hemmelighold om Frode Berg-saken er nødvendig - Bakke-Jensen har tilsvarande innlegg i Dagbladet, Aftenposten med fleire aviser– som svar til leiarar og kommentarar i dei avisene)

 (Dagsnytt 18 – debatt) Med Frode Berg, journalist Morten Jentoft, stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

Sjå den særskilde meldinga utvalet leverte til Stortinget 25. februar her.

Den særskilte komiteen som Stortinget har sett ned for å behandla saka har også valt Dag Terje Andersen (Ap) til leiar, Svein Harberg (H) til fyrste nestleiar og Nils T. Bjørke (Sp) til andre nestleiar.


Kritiske sårbarheiter i Microsoft Exchange og nytt dataåtak på Stortinget

(Stortinget – pressemelding) Stortinget er igjen rammet av et IT-angrep. Angrepet er knyttet til sårbarheter hos Microsoft Exchange, som flere virksomheter er rammet av.

(VG) − Et angrep på vårt demokrati

(VG) Solberg om dataangrepet mot Stortinget: – Svært alvorlig

(VG) PST åpner etterforskning

(NRK) E-sjefen: – Trolig statlig aktør bak dataangrep mot Stortinget

(TV2) Ekspert: – Alle Stortingets eposter kan ha blitt hentet ut

(Forsvarets Forum) Cyberforsvaret: Ikke dokumentasjon på at Forsvaret er angrepet. Nå jobber Cyberforsvaret med å sjekke Forsvarets underleverandører og samarbeidspartnere.

(Dagens Næringsliv – innlegg) Påvirkning av en stat innenfra kan være mer effektivt enn militær maktbruk

(E24) IT-angrepet: Stortingsansatte brukte ikke totrinnsverifisering

(TV2) Fra Havnelageret på Langkaia i Oslo jobbes det hele tiden med å forebygge dataangrep mot Norge. Det er her dataangrepene mot norske myndigheter blir oppdaget først.

(NRK Beta) Microsoft Exchange: La igjen bakdør hos trøndersk kollektivselskap

(ZD Net) Microsoft Exchange attacks: Watch out for this new ransomware threat to unpatched servers

(Digi) Microsoft ble varslet om Exchange-sårbarhetene allerede i januar. Da var angrepene allerede i gang.

(Digi) NSMs egne tall vekker bekymring: – Det fortsatt for mange som ikke har oppdatert

(New York Times) Thousands of Microsoft Customers May Have Been Victims of Hack Tied to China

(Digi) Microsoft lapper fire kritiske sårbarheter i Exchange server som utnyttes i aktive angrep

(NSM) Oppdatér Microsoft Exchange snarest

Saker om andre sikkerheitssviktar:

(NRK) Fødselsnumre og sykemeldinger til ansatte i Hurtigruten stjålet og lagt ut på det mørke nettet

(E24) Avinor: Forretningskritisk informasjon kan ha kommet på avveie

(The Verge) Security startup Verkada hack exposes 150,000 security cameras in Tesla factories, jails, and more

(Dinside) Tetter sikkerhetshull på iPhone. Derfor bør du oppdatere nå.

(MIT Tech Review) Recovering from the SolarWinds hack could take 18 months


NSMs risikorapport

I «Risiko 2021 – helhetlig sikring mot sammensatte trusler» som kom i går kan du mellom anna lesa om at dei dei viktigaste utviklingstrekka i risikobiletet ifølgje NSM er:

 • Det digitale risikobiletet er skjerpa
 • Tydelegare risiko knytt til samansette trugslar
 • Pandemien har forsterka det eksisterande risikobiletet

I tillegg er det interessant å lesa om mellom anna tryggleiken ved valet i haust, strategiske investeringar frå framande statar og om innsidarar og korleis ein kan redusera risikoen for innsidar-verksemd.

Les heile rapporten her.

Og her kan du sjå opptak frå NSMs sikkerhetskonferanse fredag.


 Rapport om kontroll med militær etterretningsteneste

Organisasjonen DCAF i samarbeid med NATOs parlamentarikarforsamling har sloppe ein rapport om parlamentarisk kontroll med militær etterretningsteneste.

Noko av det du kan lesa om i rapporten er:

 • Om fordelar og bakdelar med fusjonering av militær og sivil etterretning (merknad E-tenesta i Noreg driv både med sivil og militær etterretning)
 • Korleis parlamentarisk kontroll med militær etterretning er i andre  land.
 • Generelt er regleverket til militær etterretning mindre offentleg tilgjengeleg enn regelverket til anna etterretning. Militær etterretning har generelt også vore under mindre kontroll/oversight.
 • Ein interessant tabell som viser typiske kjenneteikn for ulike typar for kontrollkomitear: Forsvars- og tryggingskomitear i parlamentet, etterretningskomitear i parlamentet og sjølvstendige eksterne utval sett ned av parlamentet.
 • Påstand om mykje dårleg internkontroll i militære etterretningstenester.
 • Om ulike reglar for korleis kontrollørar har innsyn hos tenestene.
 • Tilrådingar for å få til god parlamentarisk kontroll med militær etterretning:
  • Gjer rettsgrunnlaget for militær e-teneste klarare
  • Gi kontrollørane tilgang til meir informasjon
  • Styrk ekspertisen i sekretariatet til komiteane
  • Gjer regelverket/prosedyrane til kontrollørane klarare
  • Samarbeid med andre kontrollørar

Les heile rapporten her.


Interessant jamfør ny e-lov

(Lawfare) How Europe’s Intelligence Services Aim to Avoid the EU’s Highest Court—and What It Means for the United States


Det omstridte salet av Bergen Engines til russerar

(NTB) Rolls-Royce stanser foreløpig salget av Bergen Engines på grunn av norske sikkerhetsbekymringer

(VG/BT/E24) Norske myndigheter vurderer å stanse russisk oppkjøp av Bergen Engines

(NTB) Regjeringen har sovet i timen og blir drevet fra skanse til skanse om salget av Bergen Engines, mener opposisjonen. Forsvarsministeren tar ingen selvkritikk.

(NTB) Det finnes knapt eksempler på andre saker der regjeringen går til de skritt den nå tar i forbindelse med salget av Bergen Engines til russiske kjøpere.

(VG leiar) Regjeringen har satt salg av Bergen Engines til et russisk-kontrollert selskap på pause. Den endelige konklusjonen bør bli at avtalen stanses.

(TV 2) – Vi kan ikke ha en leverandør som ikke vi kan ha en sikkerhetsavtale med, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2.

(Regjeringen.no innlegg av forsvarsministeren og justisministeren) Bergen Engines og norsk sikkerhet

(Bergens Tidende –k ommentar av politisk redaktør Eirin Eikefjord) Saken om Bergen Engines avdekker hvor urovekkende sløv regjeringens sikkerhetspolitiske ryggmargsrefleks er.

(Aftenposten – leiar) Aftenposten mener: Pinlig retrett om Bergen Engines

(E24/BT) Da forsvarsministeren ble varslet om Bergen Engines-salget, hadde tre departementer visst om saken i én måned

(NTB) Salget av Bergen Engines ble ikke vurdert etter sikkerhetsloven

(NTB) Forsvarsministeren sier salget av Bergen Engines ikke omfattes av sikkerhetsloven, men partikollega Michael Tetzschner (H) mener det er for tidlig å konkludere.

(E24) Flere partier på Stortinget vil bruke den til å stoppe salget. Forsvarsministeren har sagt at den ikke gjelder for motorfabrikken. Dette bør du vite om sikkerhetsloven.

(Forsvarets Forum) Dette er oligarkene som vil kjøpe Bergen Engines

(TV2) Toppene i selskapet, som kan overta vedlikehold av norske forsvarsskip, har sterke forbindelser til russiske etterretning, forteller kilder til TV 2.

(NTB) Rødt vurderer mistillit mot forsvarsministeren etter Bergen Engines-salget

(Aftenposten – leiar) PST er urolig for utenlandske oppkjøp. En del av svaret er tettere samarbeid med EU.

(Dagbladet – leiar) Regjeringen har vist seg fra en usedvanlig sløv side i forbindelse med salget av Bergen Engines til russiske oligarker.

(E24) Derfor er salget av Bergen Engines så kontroversielt

Fleire stortingsrepresentantar har også stilt forsvarsministeren skriftlege spørsmål om saka. Sjå spørsmåla og etter kvart svara, her.


Den terrorsikta 16-åringen

(Nettavisen) PST fant bruksanvisning for å lage bombe på mobilen til terrorsiktet 16-åring


Rettssaka mot IS-kvinna

(NRK) Fra Oslo til Raqqa

(TV2) IS-kvinnen gruer seg til å avgi forklaring: – Har fått reaksjoner på at hun har samarbeidet med PST

(NRK) Nekter straffskyld for IS-deltakelse

(VG) Den tiltalte IS-kvinnen forteller at hun ble advart mot å forlate Syria av en den ene av kvinnene kjent fra boken «To søstre». I retten forteller tiltalte at hun frykter å bli sett på som en tyster og en frafallen muslim.

(VG) IS-kvinnens far: Fryktet datteren ville bli brukt som selvmordsbomber

(VG) Aktor om tiltalt IS-kvinne: Har ikke noe å si om hun ble holdt der mot sin vilje

(Nettavisen) Innrømmer å ha støttet voldelig jihadisme. Fortalte også om at IS-ektemannen deltok i krigføring i Syria og legge bomber på veien. - Jeg reagerte ikke negativt på det. Jeg var så forelsket.

(Dagbladet – kommentar) Lo og fniste av halshogging

(ABC Nyheter) PST avlyttet norsk fremmedkriger – fikk sentrale bevis mot IS-tiltalt kvinne

(NRK) I de første samtalene med fremmedkriger-kjæresten Bastian Vasquez sa den terrortiltalte IS-kvinnen at hun ønsket å starte barnehjem i Syria. Etter hvert ga hun uttrykk for at hun også ville ha eget våpen og våpentrening.

(NRK – kommentar) Hardcore IS eller uskyldig offer?                                                     

Relevant sak:

(VG) Fra Syria følger den yngste av de to Bærum-søstrene rettssaken mot en annen norsk IS-kvinne med stor interesse. Selv vil hun ikke svare på om hun vil forsøke å returnere til Norge.


Diskusjon om openheit om forsvarspolitikken og på Stortinget

(Aftenposten) Om både møteinnkallelser og dagsordenen hemmeligholdes når Stortinget diskuterer sikkerhetspolitikk, frykter Rødt at det blir vanskelig for velgerne å holde seg orientert.

(Klassekampen – kronikk av Tormod Heier) Stadig mer av forsvarspolitikken forsvinner inn bak lukkede dører. Demokratisk blindsone?


Om militære styrkar i Arktis

(The Barents Observer) U.S. B-1 bomber makes first landing inside Norway’s Arctic Circle

(NRK) Amerikansk generalløytnant: – Bombeflyene er på Ørlandet for å sikre fred

(Forsvarets Forum – kronikk av Tormod Heier) Det norske samfunnet må være innstilt på å ta konsekvensene av flere amerikanske styrker i grenseområdene mot Russland

(Dagens Næringsliv – kommentar av Sverre Strandhagen) Nye russiske våpen skaper frykt i nord


Etter militærkuppet i Myanmar

(Guardian) After 12 die in one of the bloodiest days since the military takeover, UN expert says junta’s crackdown amounts to ‘crimes against humanity’

(NTB) FN-utsending: 38 drept under demonstrasjoner i Myanmar

(NTB) Enstemmig Sikkerhetsråd fordømmer voldsbruken i Myanmar


Interessant frå Canada

(CBC) Canada's spy agency wants more power. How would that work?


Skal Tysklands innanlands-e-teneste få lov til å overvaka tysk høgre-radikalt parti

(New York Times) For the first time in its postwar history, Germany has placed its main opposition party under surveillance, one of the most dramatic steps yet by a Western democracy to protect itself from the onslaught of far-right forces that have upset politics from Europe to the United States. The decision by the domestic intelligence agency will now allow it to tap phones and other communications and monitor the movements of members of the far-right Alternative for Germany party

(Filter Nyheter) Rasistiske uttalelser og bindinger til nazister: Nå vil de overvåke det høyreradikale partiet

(New York Times) German Court Suspends Right to Surveil Far-Right AfD Party

(Spiegel) 70 Prozent der Deutschen finden eine Beobachtung richtig.

(Guardian) Germany's intelligence agencies have failed to tackle rightwing violence for too long


Om trugslar mot politikarar

(NRK) Smertegrensen


EOS-relaterte koronasaker

(VG) Et metallrør eksploderte ved et coronatestsenter nord i Nederland. Politiet går ut fra at testsenteret var målet.

(Wall Street Journal) Russian Disinformation Campaign Aims to Undermine Confidence in Pfizer, Other Covid-19 Vaccines, U.S. Officials Say

(Reuters) Russian, Chinese hackers targeted Europe drug regulator: newspaper


Artikkelserie om Svalbard i Forsvarets Forum

Artiklane er av Rune Ottosen, professor emeritus i journalistikk


Stortingsmelding

(Regjeringen.no) Samarbeid for sikkerhet — Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvarAndre saker:

(Filter Nyheter) Lover moské i Norge for pengene: Islam Net betalte for innsamling blant utenlandske Facebook-brukere

(Economist) Spy agencies have big hopes for AI

(Wired) The UK is secretly testing a controversial web snooping tool

(The Times) Israel ‘secretly attacked Iranian oil tankers and weapons carriers’

(NRK) To menn tiltalt for terrorfinansiering

(Washington Post) U.S. proposes interim power-sharing government with Taliban in Afghanistan

(VG) Han mener USAs demokrati ble satt på store prøvelser etter at Donald Trump tapte valget. Nå skal professoren, på vegne av regjeringen, finne ut om noe slikt også kan skje i Norge.

(Washington Post) FBI director says domestic terrorism ‘metastasizing’ throughout U.S. as cases soar

(Aftonbladet) Hugo hoppade av NMR – jobbar mot nazismen

(NRK) Sjefen for U.S Air Force vil utvikle nytt jagerfly – mener F-35 er upraktisk

(NRK) Terrortiltalt skiensmann kjemper for sin uskyld

 (TV2 – Danmark) PET advarer danske Kina-kritikere om at rejse til en lang række lande

(CBS News/Associated Press) Iraq military base used by U.S. hit by rockets year after similar attack brought U.S. and Iran close to war

(Intelligence Online) DSGE hit by French health data leaks

(Intelligence Online) Moscow's spies get too close to French AI


(About:intel)  GCHQ’s ethical approach to AI: an initial human rights-based response

(Bulletin of the Atomic Scientists) Regulating military AI will be difficult. Here’s a way forward


(NRK) Krigen blusser opp igjen øst i Ukraina

(Foreign Affairs) The Declining Market for Secrets

(Rest of the world) Inside Israel’s lucrative — and secretive —cybersurveillance industry

(Vårt Land) Aleksej Navalnyj ble først gitt status som samvittighetsfange – så trakk Amnesty statusen tilbake. Kreml har lykkes i å påvirke Amnesty, mener Russland-forsker Anton Shekhovtsov.

(Washington Post) FBI director says domestic terrorism ‘metastasizing’ throughout U.S. as cases soar

(Financial Times) France bans far-right group Génération Identitaire

(NTB) Israel utvider sitt topphemmelige atomanlegg

(Radio Free Europe) Former RT Reporter Says He Was Asked To 'Spy' On Navalny In German Hospital

 (Forsvarets Forum) Vurderer om militærpolitiet skal underlegges samme lovverk som politiet

(Guardian) Kremlin agents targeting Russians in UK, MI5 warns

(Guardian)  Loyalist paramilitary groups have told the British and Irish governments they are withdrawing support for the Good Friday agreement in protest at Northern Ireland’s Irish Sea trade border with the rest of the UK.

(NTB) Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) legger seg flat etter at hun delte en artikkel fra nettsiden til Den nordiske motstandsbevegelsen på Facebook.

(TV4 – Sverige) Avslöjar: Svensk militär i hemlig spionoperation – för att krossa IS

(CNN) Three names mysteriously removed from Khashoggi intelligence report after initial publication

(New York Times) How Pro-Trump Forces Pushed a Lie About Antifa at the Capitol Riot

(The Times) Kremlin alarmed at US ‘plan for cyberattacks on Russia’


(Al Jazeera) Yemen's Houthis attack Saudi oil heartland with drones, missiles

(Al Jazeera) What is behind the rise in Saudi-Houthi tit-for-tat attacks?


(Sieps – Svenska institutet för europapolitiske studier) Fria dataflöden, EU:s integritetsskydd och nationell säkerhet

(EU Observer) Germany 'main target' of Russian disinformation

(Agenda magasin) Åpne kilder tar den internasjonale gravejournalistikken til stadig mer sensasjonelle dybder. Ny bok forteller den utrolige historien om hvordan en gruppe datanerds med hjemmekontor på hver sin kant av kloden bygget opp sitt folkelige etterretningsvesen.


(NSM Podkast) En avsluttende samtale med Sjef NSM


(Nyheit frå Stortinget) I Stortingets vedtak som følge av stortingsmeldinga om samfunnstryggleik står det mellom anna «Stortinget ber regjeringen sikre finansiering for videreutvikling av Forsvarets evne til å sikre offensive cyberoperasjoner mot blant annet trusler i det digitale rom.»


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no