Medieoppsummering veke 12 2021

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


PS! Om du har ein Iphone eller Ipad tilrådast det av tryggingsomsyn å installera den nyaste iOS-oppdateringa som kom i dag.

Om EOS-utvalets årsmelding for 2020

(NTB) EOS-utvalget kritiserer PST for informasjonsutveksling om fengslet nordmann

(NTB og Forsvarets Forum) FSA og NSM får kritikk fra EOS-utvalget

(Aftenposten – kommentar av Harald Stanghelle) Stortingets kontrollører av de hemmelige tjenestene avslører ikke rystende overtramp i sin 25. årsrapport. Dramaet ligger skjult i en sak som knapt er nevnt.

(Juristen) EOS-utvalget varsler om behov for å øke den juridiske kapasiteten i sekretariatet.

Her kan du lesa årsmeldinga for 2020, og her kan du lesa jubileumspamfletten som utvalet gir ut for å feira at det i dag er 25 år sidan Stortinget oppnemnde det fyrste EOS-utvalet.


Frode Berg-saka

Fyrst

(VG) Frode Berg får ikke lese Frode Berg-rapporten: Går mot åpen høring

Men så

(NRK) Frode Berg får likevel lese deler av rapporten som Stortingets EOS-utvalget har skrevet om spionsaken.

(NRK) – Frode Berg er tilbudt et møte direkte med meg der han får innsyn i hovedinnholdet i EOS-rapporten om saken sin, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Og

(NTB) Stortinget ber om avgradering av Frode Berg-rapport

(VG) Stortinget til omkamp om den hemmelige Frode Berg-rapporten


På høyring: Endringar i grenselova med relaterte forskrifter og nytt kapittel i politiregisterloven som er relevant for EOS-utvalets særskilte melding om PSTs ulovlege innhenting og lagring av flypassasjeropplysningar

Det blir mellom anna foreslått eit nytt PNR-register. Det vil seie eit register med informasjon om flypassasjerar som flyr til og fra Noreg. Dette tek utgangspunkt i EUS PNR-direktiv.

Målet med direktivet er for å førebygga, oppdaga, etterforska og rettforfølga terrorhandlingar og alvorleg kriminalitet.

PNR-eininga blir underordna PST, men vil også ha tenestepersonar frå Tolletaten og det ordinære politiet.

Flyselskapa blir etter forslaget pålagt å utlevera passasjerinformasjon til politiet si PNR-eining.

Det blir påpeikt at PNR-registeret vil skilja seg frå andre politiregiste fordi «registreringen ikke er begrunnet med at den registrerte har tilknytning til kriminell virksomhet.»

Men det skal ifølge regjeringa vera strenge tiltak som gjer at PNR-eininga berre kan utlevera informasjon til andre relevante (politi)styresmakter når det er i samband med terror eller «alvorleg kriminalitet».

Datatilsynet vil vera tilsynsmyndigheit

Les høyringsnotatet og meir om forslaga her.

Les EOS-utvalets særskilde melding frå 2019 her.


Årsrapport for 2020 frå SIUN – Sveriges kontrollorgan for forsvarets e-tenester

SIUN har ikkje lov å seia mykje om resultata av kontrollen, men skriv ein del om korleis dei kontrollerer.

Men på eitt område kjem det fram at dei gav kritikk til SIGINT-tenesta Försvarets radioanstalt (FRA) for ikkje å ha følgt eigne retningslinjer i korleis personopplysningar blir handsama.

Det kom også fram at av 8 klager/«kontroll på enskilds begöran» om signalspaning er det ikkje kome fram noko kritikkverdig.

Les heile årsmeldinga her


Den tyske utanlands-e-tenesta skal under eit nytt kontrollregime – utanlandske borgarar i utlandet skal få «tyske rettar»

(Tagesschau) BND wird stärker kontrolliert

(Dette inneber mellom anna at eit nytt kontrollorgan skal kontrollera korleis Bundesnachrichtendienst overvakar utlendingar i utlandet. Det blir også fleire vilkår som skal vera på plass før slik overvaking skal skje. Denne nye ordninga kjem på plass etter at Tysklands forvaltingsdomstol i fjor konkluderte med at det noverande kontrollsystemet ikkje var godt nok, mellom anna fordi utlendingar i utlandet ikkje hadde like gode rettar som tyskarar.)


Microsoft Exchange-sårbarheitene og dataåtaket på Stortinget

(NTB) De som sto bak IT-angrepet mot Stortinget i mars, har trolig ikke greid å få ut annet enn lite sensitive kontaktopplysninger, ifølge stortingsdirektøren.

(ZD Net) Microsoft: 92% of vulnerable Exchange servers are now patched, mitigated

(ZD Net) Exchange Server attacks: Microsoft shares intelligence on post-compromise activities

(Digi) Tietoevry mener angrepet på Stortinget kunne vært avverget: – Det finnes det ingen tvil om

(NRK) Oslo rådhus utsatt for dataangrep


Bergen Engines-salet blir stoppa

(E24) Regjeringen stanser salget av Bergen Engines

(E24) Hemmeligholdt melding fra UD til Rolls-Royce: «Norge vil ikke stoppe salget. Ha en strålende helg.»

(Regjeringen.no) Justis- og beredskapsministerens redegjørelse til Stortinget om Bergen Engines-saken

(E24) Her avslører kjøperen av Bergen Engines at de lager motorer til russiske krigsskip

(E24) Norge hjalp Sovjet med å lage stillegående ubåter: – Saken har paralleller til Bergen Engines-salget

(Bergens Tidende – kommentar) Korleis kunne det ta så lang tid å sjå alvoret i Bergen Engines-saka?


Mogleg spion gripen i Sverige

(Säkerhetspolisen – pressemelding) Den person som greps tisdag 23 mars misstänks för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen.


Rettssaka mot IS-kvinna

(NTB) Påtalemyndigheten ber om fire års fengsel for den IS-tiltalte kvinnen

(NTB) Samarbeidet med PST kan avgjøre den IS-tiltalte kvinnens straff

(Dagbladet – kommentar) Det er ingen tvil om hva IS-kvinnen gjorde og opplevde. Men dommernes oppgave er komplisert.

(Aftenposten – kommentar) Hvis hun går fri, er det fordi norske myndigheter var for sent ute

Relevante saker:

(NRK) Dette har skjedd med hjemvendte IS-kvinner i Europa

(Berlingske) PET advarede regeringen om risiko for radikalisering af dansk kvinde og hendes to børn – tre år efter sidder de stadig i fangelejren

(Dagbladet – innlegg av Lars Gule) Det finnes ingen ting i terrorbestemmelsene som tilsier at barnefødsler, ikke engang i et område kontrollert av en terrororganisasjon, er å regne som bidrag til terror eller støtte til en terrororganisasjon.

(Altinget – Danmark) Tidligere FE-chef: Det svækker vores sikkerhed at lade danske børn og mødre blive i Syrien


Finlands tryggingspoliti med årsmelding for 2020

Hovudkonklusjonane er mellom anna at terrortrugselen er på nivå 2 av 4, at trugslen frå høgre-ekstremistisk terror har auka og at det er «eksepsjonelt intensive» forsøk på cyberspionasje mot førebuingane av Finland utanriks- og tryggingspolitikk.

Det er også interessant å lesa om korleis SUPO beskriv korleis utanlandske e-tenester nærmar seg kjelder i Finland. Også interessant å merka seg er at Finland, i motsetning til nabolanda, ikkje namngir/peikar på Russland som ein trugsel.

Det er også  eit eige lesverdig kapittel om tryggingsklarering og utanlandstilknyting.

Les heile rapporten frå Skyddspolisen (på svensk) her.


Interessant dom frå Storbritannia

Den tidlegare aktivisten og eksperten Eric Kind skulle få jobb i Storbritannias kontrollorgan for hemmelege tenester, iPCO, men blei nekta tryggingsklarering, har fått medhald i at sikkerheitsklareringsprosessen ikkje heldt ein god rettsleg standard. Mellom anna hadde han ikkje rett til å klaga.

Les pressemelding frå organisasjonen Liberty her, og heile dommen her.


Sivilombodsmannen leverte også årsmeldinga si til Stortinget denne veka

Les årsmeldinga her og årsmeldinga til Sivilombodsmannens førebyggingsarbeid her.


Interessant fråsegn frå Sivilombodsmannen om innsyn i Koronakommisjonen

Les fråsegna her.


Riksrevisjonen med interessant rapport

(Riksrevisjonen) Undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen

(Digi) Riksrevisjonen: NVE har ikke sikret kraftforsyningen godt nok mot data-angrep


Sanksjonar i begge retningar mellom EU og Kina

(NTB) EU innfører sanksjoner mot Kina for første gang på over 30 år

(Deutsche Welle) China sanctions EU officials in response to Uyghur row

(CNBC) China’s retaliatory sanctions on the EU set the stage for how Beijing will respond to other global powers

(Guardian) China sanctions UK businesses, MPs and lawyers in Xinjiang row


Oppsiktsvekkande sak

(MIT Tech Review) Google’s top security teams unilaterally shut down a counterterrorism operation


Om korona og radikalisering

(Vårt Land) PST varsler at flere kan bli radikalisert under pandemien. Svaret er inkludering, mener ressurssenter – det forebygger utenforskap og radikalisme.


Canada-e-teneste følger etter Australia ved å endra korleis dei snakkar om ekstremisme

(CSIS- Canada.ca-nettside) Terminology – Words Matter og video om det her


Debatt om ny e-lov og TI

(Digi – innlegg) – E-sjefen tviholder på skylappene


Årsrapport for 2020 frå Riksadvokaten

Les årsrapporten her


Om NSA-overvaking

(Washington Post) NSA director says intelligence has a big blind spot: domestic Internet activity


Forferdeleg jihadist-åtak i Niger

(Guardian) Suspected jihadists attack villages in Niger killing at least 137 people


NorSIS med trugselrapport

(NorSIS) Her er de viktigste digitale truslene i 2021 og slik beskytter du deg


Muskel-vising i Arktis

(NRK) Britisk spionfly over Nordflåten: – Stormakten er tilbake


Kampen mot kryptering

(Statewatch) EU-USA: Action against encrypted communications to be discussed at senior officials’ meeting in AprilAndre saker:

(VG) Kampflyet F-35 – som Norge har 52 fly i bestilling av – sliter nå med en betydelig tillits-smell. I USA utreder flyvåpenet rimeligere alternativer. Storbritannia melder nå at de vil kjøpe ned mot 48 fly, mens planen var å anskaffe 138.

(DN – innlegg) Slik kan vi beskytte stortingsvalget mot fremmed påvirkning

(VG) Storbritannia vil ha flere atomvåpen – regjeringen er bekymret

(Dagbladet – svarinnlegg frå IslamNet-leiar) Nei Martine, vi er ikke farlige. Av de ca. 100 norske Syria-farerne var bare fire innom Islam Net, før de seinere ble radikalisert av Profetens Ummah og brøt med oss.

(VG) E-veteraner advarer mot Russland og Kina: Slik kan de påvirke lokalpolitikerne

(NTB) Bakke-Jensen: Norge har inngått ubåtkontrakt til 45 milliarder kroner

(Guardian) UFO report details ‘difficult to explain’ sightings, says US ex-intelligence director

(Direkt 36 – Ungarn) How Orbán’s Eastern Opening brought Chinese spy games to Budapest

(BBC) New Royal Navy ship to protect ‘critical’ undersea cables

(Harvard International Review) The Cybercrime Syndicate Financing the North Korean State

(Dagens Næringsliv) Deepfake-teknologien begynner å bli skremmende god

(NTB) Politiet brukte pepperspray mot demonstranter som prøvde å presse seg forbi sperrelinjene deres under en protest lørdag. Også i Norge har det vært mindre demonstrasjoner.

(VG) I snart to år har det vært umulig å få til formelle møter mellom NATO og Russland. Ifølge NATO-sjef Jens Stoltenberg er det beklagelig at partene ikke får til noen dialog. Han legger ansvaret fullt og helt på Russland.

(Guardian) Top Saudi official issued death threat against UN’s Khashoggi investigator

(Guardian) China threat to invade Taiwan is ‘closer than most think’, says US admiral

(Associated Press) AP sources: Iran threatens US Army post and top general

(Foreign Policy) The U.S. Needs Deradicalization—for Christian Extremists


(BBC) North Korea fires two ballistic missiles into Sea of Japan

(BBC) North Korea claims ‘new tactical guided’ missiles launched


(Deutsche Welle) Facebook: Chinese hackers spy on Uyghur Muslims abroad

(Guardian) GCHQ releases ‘most difficult puzzle ever’ in honour of Alan Turing

(CNN) How an alleged Russian spy ring stole NATO and EU secrets from Bulgaria

(About:intel) ‘Smart’ video surveillance for the common good

(Forsvarets Forum – innlegg) God etterretning er imidlertid ingen garanti mot cyberangrep

(Motherboard Vice) Encrypted Phone Firm Encrochat Used Signal Protocol

(Bloomeberg) Eritreans Behind Atrocity in Northern Ethiopia, Report Finds

(Reuters) Saudi Arabia proposes ceasefire in Yemen, Houthis sceptical

(Business Insider) US deploys Green Berets to defeat ISIS-linked insurgents accused of beheading children on a new front in southern Africa

(Globe and Mail) Canada expelled eight foreigners for terrorism or spying in 2020

(Vårt Land) Rødt-politikeren Hendrik Weber har trosset norske myndigheter og gjort en hel serie omstridte reiser til Krim og konfliktområder i Ukraina. Han har blant annet møtt en nasjonalistisk motorsykkelgjeng og er stjerne i Kremls propaganda.


(Guardian) Number of protesters killed since Myanmar coup passes 320

(Reuters) EU and U.S. sanctions step up pressure on Myanmar military over coup


(CNN) Biden says he ‘can’t picture’ US troops being in Afghanistan next year

(Stuff) Spies catch out New Zealander working for a foreign intelligence agency  

(Rapport frå DCAF) Vetting of the Members of Parliament


Nyheiter frå Stortinget

Les debatten i den munnlege spørjetimen om Bergen Engines-saka

Forsvarsministeren har også svart Sp-representant Liv Signe Navarsete på spørsmålet om «Kva er grunngjevinga for at dei pårørande til tilsette eller personar som har gjennomført oppdrag for E-tenesta ikkje får tilgang til informasjon om sine næraste, sjølv 50-60 år etter at dei er døde?»Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no