Medieoppsummering veke 13 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noEOS-utvalets årsmelding for 2022

Les pressemelding og selve årsmeldingen her – https://eos-utvalget.no/eos-utvalgets-arsmelding-for-2022/

Mediesaker:

(VG) EOS-utvalget var ikke fornøyd med begrunnelsen da PST registrerte tre stortingsrepresentanter i fjor. PST forklarer at registreringen ble gjort for å hindre påvirkning fra fremmede lands etterretningstjenester. – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EQKeoo/pst-faar-anmerkning-registrerte-stortingsrepresentanter

(NTB) Nasjonal sikkerhetsmyndighet får kritikk for å somle med saksbehandlingen i klareringssaker. – https://www.digi.no/artikler/eos-utvalget-uroet-over-okende-saksbehandlingstid-hos-sikkerhetstjenesten/528724

(Forsvarets Forum) E-tjenesten får kritikk for manglende loggføring – https://forsvaretsforum.no/e-tjenesten-fsa-nsm/e-tjenesten-far-kritikk-for-manglende-loggforing/318545

(Tekna) EOS-utvalgets kritiserer E-tjenesten for å ville hente inn datatrafikk før de hadde tilstrekkelig lovgrunnlag. – Urovekkende, sier visepresident Elisabet Haugsbø. – https://www.tekna.no/aktuelt/urovekkende-rapport-fra-eos-utvalget-om-e-tjenesten/


EOS-utvalets årskonferanse 2023 om kontroll med nye overvakingsmetodar

Sjå opptak frå årskonferansen her – https://eos-utvalget.no/eos-utvalgets-arskonferanse-30-mars-2023/


Forslag om å endra e-loven er fremja for Stortinget

(Regjeringen med proposisjon – prop 92 L (2022-2023) ) «Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Formålet er å styrke rettssikkerhetsgarantiene i loven ved at det foreslås domstolskontroll i flere typer saker. Det foreslås domstolskontroll både i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer ved tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon, som er regulert i lovens kapittel 7 og 8. Endringene foreslås på bakgrunn av den internasjonale rettsutviklingen.» – https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-92-l-20222023/id2969458/

(NTB) Regjeringen vil at etterretningstjenesten må få tillatelse av domstolen før den kan innhente informasjon som kan bryte pressens kildevern. – https://www.digi.no/artikler/regjeringen-vil-styrke-rettssikkerheten-i-e-tjenesteloven/528946


Stortinget har vedteke at PST får masseinnsamla informasjon frå opne kjelder

Høgre, Arbeidarpartiet og Senterpartiet røysta for forslaget frå Regjeringa. Alle dei andre partia røysta imot. Les innstillinga frå justiskomiteen og debatten i Stortinget her – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=91793

Mediesaker til dette forslaget og relevante saker frå BT dei siste vekene:

(VG – kronikk frå Frp og Venstre-representant før forslaget blei vedteke) Dersom PST gis myndighet til å overvåke og lagre alt innbyggerne gjør på internett, vil det utgjøre det største tilbakeslaget for personvernet og ytringsfriheten i moderne historie. – https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/mQvWwp/nei-til-statlig-masseovervaaking?fbclid=IwAR3LW-GB3Q24rVG2L9u-OyM-2Ei8gXYcI5pIIHSE1mYkfsZGqkzrHXiRdmI

(Bergens Tidende) Stortinget sier ja til masseovervåking i regi av PST – https://www.aftenposten.no/norge/i/rl91wA/stortinget-sier-ja-til-masseovervaaking-i-regi-av-pst

(Bergens Tidende) Kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene får ikke ekstra ressurser for å passe på PSTs massive overvåking av det åpne nettet. – Da må noe nedprioriteres, sier utvalgets leder. – https://www.bt.no/politikk/i/15r2rB/pst-skal-overvaake-langt-mer-enn-foer-de-som-skal-passe-paa-overvaakerne-maa-klare-seg-med-det-de-har

(Bergens Tidende) PST-ansatte kan opptre med falske navn og overvåke nettgrupper – https://www.bt.no/innenriks/i/9zxOJE/pst-faar-lov-til-aa-overvaake-nettgrupper-under-falskt-navn

(Bergens Tidende) Norske myndigheter intensiverer overvåkingen. Alt må kunne slettes og ødelegges, krever flere aktører. – https://www.bt.no/politikk/i/on1vzj/vil-utstyre-overvaakingssystemene-med-selvmordsknapp

(Bergens Tidende – kommentar) Velkomen til politistaten, tidlegare kjent som Noreg – https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/5BrMPE/velkomen-til-politistaten-tidlegare-kjent-som-noreg

(Bergens Tidende) I det stille øker myndighetene overvåkingen av norske innbyggere – https://www.aftenposten.no/norge/i/kEKbqB/i-det-stille-oeker-myndighetene-overvaakingen-av-norske-innbyggere

(Bergens Tidende) Budsjettene til de hemmelige tjenestene har økt med 50 prosent på fem år. Rundt 3300 personer jobber i tjenestene, viser BTs anslag. – https://www.bt.no/politikk/i/5Brgr1/norge-bruker-naer-fem-milliarder-kroner-i-aaret-paa-de-hemmelige-tjenestene

(Bergens Tidende – leiar) Det er en internasjonal domstol som må beskytte norske borgere mot egne myndigheters overvåkingstrang. – https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/0QrAGJ/stortingsflertallet-har-gitt-opp-personvernet

(Dagbladet) Emilie Enger Mehl ber kritikerne puste litt med magen. Hun påpeker at ordbruk som «veien til helvete» og «politistat» ikke er dekkende beskrivelser for PSTs utvidede mandat til å lagre informasjon. – https://www.dagbladet.no/nyheter/voldsomt-overrasket/78793220

(Klassekampen) PST vil snart kunne lagre åpne data på nettet i fem år. Ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson tror det vil gjøre det lettere å kartlegge radikalisering. – https://klassekampen.no/utgave/2023-03-27/tror-ny-politilov-kan-forebygge

(Juridika – tekst av Ingvild Bruce) Hvilken risiko må rettsstaten tåle? Om overvåking og debatt i den digitale tidsalderen – https://juridika.no/innsikt/overv%C3%A5king-i-den-digitale-tidsalderen-hvilken-risiko-m%C3%A5-rettsstaten-t%C3%A5le

(Stiftelsen Tinius – pressemelding) Stiftelsen Tinius vil domstolprøve de delene av loven som vil tillate etterretningstjenesten å overvåke store deler av befolkningens daglige bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. – https://tinius.com/2023/03/24/stiftelsen-tinius-vil-ha-domstolproving-av-nye-overvakingslover/

Relevant sak:

(Aftenposten) EU vil ta nettovergripere ved å overvåke oss alle – https://www.aftenposten.no/kultur/i/q1QK10/eu-vil-ta-nettovergripere-ved-aa-overvaake-oss-alle


Om kontroll av danske EOS-tenester og FE-skandalen

(Ekstra Bladet) Regeringen vil have en kommission til at undersøge FE-sagen, men møder hård kritik fra start – https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/undersoegelse-af-fe-det-er-en-haan/9698306?ilc=c

(Politiken) Ekspert undrer sig over rådata-strid: »Noget kunne tyde på, at ministeriet har fundet ud af, at tilsynet ikke er tandløst« – https://politiken.dk/indland/art9273772/%C2%BBNoget-kunne-tyde-p%C3%A5-at-ministeriet-har-fundet-ud-af-at-tilsynet-ikke-er-tandl%C3%B8st%C2%AB

(Berlingske) Hviler FE-sagen på en misforståelse hos spiontilsynet? Det mener tidligere FE-ansat – https://www.berlingske.dk/samfund/hviler-fe-sagen-paa-en-misforstaaelse-hos-spiontilsynet-det-mener

(Radar) Troels Lund leverer sort forklaring på hvorfor tilsyn med FE’s databehandling er indstillet efter 7 år – https://radarmedia.dk/troels-lund-leverer-sort-forklaring-paa-hvorfor-tilsyn-med-fes-databehandling-er-indstillet/

(Berlingske) Claus Hjort Frederiksen skal på anklagebænken til november. Et uafklaret spørgsmål kan få afgørende betydning – https://www.berlingske.dk/samfund/claus-hjort-frederiksen-skal-paa-anklagebaenken-til-november-et-uafklaret


Om Russlands invasjon av Ukraina og relaterte problemstillingar

(CNN) Russia plans to station tactical nuclear weapons in Belarus, Putin says – https://edition.cnn.com/2023/03/25/world/russia-putin-nuclear-weapons-belarus-intl-hnk/index.html

(South China Morning Post – Hong Kong-avis) How Putin’s Belarus nuke plan tangles China’s Ukraine peace push – https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3214906/how-putins-belarus-nuke-plan-tangles-chinas-ukraine-peace-push?module=lead_hero_story&pgtype=homepage

(Jyllands-Posten) Medie antyder russisk indblanding i Nord Stream-sabotage: Det er »det bedste bud på en forklaring,« vurderer ekspert – https://jyllands-posten.dk/indland/ECE15446055/medie-antyder-russisk-indblanding-i-nord-streamsabotage-det-er-det-bedste-bud-paa-en-forklaring-vurderer-ekspert/

(VG) Amerikansk journalist pågrepet i Russland: − Moskva har lite å tape. Etterretningsekspert Tom Røseth tror det er svært lite sannsynlig at den amerikanske journalisten som ble pågrepet i Russland er spion. – Det er del av et diplomatisk og politisk spill, sier han. – https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/8Jxdaw/amerikansk-journalist-paagrepet-i-russland-moskva-har-lite-aa-tape


Finland så å seie klar for NATO – Sverige må venta

(TV2) Stoltenberg: Finland vil bli Nato-medlem over de neste dagene – https://www.tv2.no/direkte/jpybz/siste-nytt/642699328dd7d38b3d9bb8ec/stoltenberg-finland-vil-bli-natomedlem-over-de-neste-dagene


Om terroren i Oslo i juni i fjor

(NRK) PST startet ikke skjult etterforskning før Oslo-terroren – https://www.nrk.no/norge/pst-startet-ikke-skjult-etterforskning-for-oslo-terroren-1.16292780

(Aftenposten) Seks måneder etter at han ble tatt i Pakistan, er Arfan Bhatti fortsatt ikke utlevert til Norge. Nå kan pakistanerne selv opprette en sak mot den terrorsiktede nordmannen. – https://www.aftenposten.no/norge/i/mQVp5L/pakistans-justisminister-ikke-mottatt-utleveringsbegjaering-for-bhatti

(VG) I et brev til norske myndigheter skal Pakistan ha godkjent at terrorsiktede Arfan Bhatti kan utleveres til Norge. – https://www.vg.no/nyheter/i/Q7a6Bq/opplysninger-til-vg-pakistanske-myndigheter-godkjenner-bhatti-retur


Om nordmenn tilknytt terrororganisasjonar som har kome eller vil heim til Noreg

(VG) Terrorsiktede Syria-søstre landet og pågrepet i Norge – https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/kEBzma/de-terrorsiktede-syria-soestrene-har-landet-i-norge

(VG) Under årene i Syria støttet de to søstrene helhjertet opp om IS, ifølge informasjon som har kommet frem i norsk rett. Men advokat Geir Lippestad mener kvinnene ikke var å anse som gift med IS-krigerne de fikk barn med. – https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/jlryzL/dette-vet-vi-om-syria-soestrenes-liv-under-is

(VG) Terrorsiktede Anders Cameroon Østensvig Dale, som er fengslet i Jemen, ønsker å komme hjem til Norge. – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WRaMbg/terrorsiktet-vil-hjem-det-har-han-krav-paa-mener-advokat


Årsmeldingar frå EOS-utvalets søsterorgan

Les Sivilombodets årsmelding her – https://www.sivilombudet.no/aktuelt/sivilombudets-arsmelding-2022/

Les NIMs årsmelding her – https://www.nhri.no/2023/menneskerettighetene-i-norge-2022/


Portrett med sjef PST

(Dagens Næringsliv) Da PST-sjef Beate Gangås overlevde kreft, sluttet hun å være redd. – https://www.dn.no/magasinet/portrettet/pst/politiet/sikkerhet/-det-beste-vi-kan-gjore-for-a-motvirke-frykt-i-befolkningen-er-a-hindre-at-terrorangrep-faktisk-skjer/2-1-1429007Andre saker:

(Intelnews) United States charges Russian spy who lived in Maryland using forged identity – https://intelnews.org/2023/03/27/01-3265/

(Dagens Nyheter) Förslaget om att tillåta avlyssning av brottsmisstänkta barn får skarp kritik. – https://www.dn.se/sverige/advokatsamfundet-skarpt-kritiskt-till-avlyssning-av-barn/

(E24) PST etterforsker flere mulige brudd på Russland-sanksjoner https://e24.no/naeringsliv/i/EQB6z2/pst-etterforsker-flere-mulige-brudd-paa-russland-sanksjoner

(TV2 Danmark) PET har i dag fremlagt den årlige vurdering af terrortruslen mod Danmark 2023. Truslen er stadig alvorlig. – https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-03-28-ny-pet-rapport-fremhaever-to-slags-trusler-den-ene-er-ny

(Forsvarets Forum) Cybertrusselen fra Russland og Kina bekymrer: Disse ni tingene gjør «alle» feil – https://forsvaretsforum.no/cyber-cyber-security-ikt/cybertrusselen-fra-russland-og-kina-bekymrer-disse-ni-tingene-gjor-alle-feil/317869

(Guardian) ‘Vulkan files’ leak reveals Putin’s global and domestic cyberwarfare tactics – https://www.theguardian.com/technology/2023/mar/30/vulkan-files-leak-reveals-putins-global-and-domestic-cyberwarfare-tactics

(Regjeringen med stortingsproposisjon – Prop. 95 L (2022 – 2023) ) Proposisjonen handler om at myndighetene skal få informasjon om endringer i eierskap som kan ha betydning for nasjonal sikkerhet. – https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-95-l-20222023/id2969542/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20230331

(Kripos – pressemelding) Ny cyberkrim-rapport: – Nå ser vi organiserte cyberkriminelle i Norge – https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2023/03/29/ny-cyberkrim-rapport—na-ser-vi-organiserte-cyberkriminelle-i-norge/


Vekas podkasttips

(Datatilsynet – podkast) #4 Pølser og personvernpolitikk: Åpne kilder og lukket overvåking – https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/personvernpodden/2023/4-polser-og-personvernpolitikk-apne-kilder-og-lukket-overvaking/


Nokre saker frå veke 10-12

(TV2) Høyreekstreme uttaler at stortingspolitikere og tidligere statsministere er landsforrædere som fortjener dødsstraff i ny TV 2-serie. – https://www.tv2.no/aktualitet/dette-er-noe-av-det-morkeste-grumset-som-finnes/15597034/

(DN) Riksrevisjonen har hatt våpen siden 1950-tallet – https://www.dn.no/politikk/riksrevisjonen/vapen/riksrevisjonen-har-hatt-vapen-siden-1950-tallet/2-1-1413126

(Intelligence Online) Belgium poised to ratify new telecoms data collection legislation – https://www.intelligenceonline.com/government-intelligence/2023/03/13/belgium-poised-to-ratify-new-telecoms-data-collection-legislation,109922397-art?cxt=PUB&utm_source=INT&utm_medium=email&utm_campaign=AUTO_EDIT_SOM&did=108309286

(Intelnews) Greek authorities uncover identity of Russian spy who posed as Greek citizen – https://intelnews.org/2023/03/20/01-3264/

(New York Times) The Daring Ruse That Exposed China’s Campaign to Steal American Secrets. How the downfall of one intelligence agent revealed the astonishing depth of Chinese industrial espionage. – https://www.nytimes.com/2023/03/07/magazine/china-spying-intellectual-property.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur

(NRK) Denne bygården i Oslo skjulte en stor hemmelighet. Nå løfter Geir Arild Høiland lokket av noe Forsvaret har holdt skjult i over 70 år – det såkalte «Stay Behind». – https://www.nrk.no/dokumentar/xl/avslorer-det-ingen-skulle-vite-1.16336962

(Information – Danmark) Radikalisering på teenageværelset: I tre måneder fulgte vi et lukket, højreekstremt onlinefællesskab – https://www.information.dk/moti/2023/03/radikalisering-paa-teenagevaerelset-tre-maaneder-fulgte-lukket-hoejreekstremt-onlinefaellesskab

(VG) Ingvild W. Thorsvik (V) la denne uken frem forslag om å lovregulere politiets bruk av skjulte etterforskningsmetoder. – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/nQMKna/venstre-vil-begrense-politiets-metodebruk-ikke-en-rettsstat-verdig

(Aftenposten) Luft-generalene i Norden enige. 250 kampfly skal drives som én felles luftstyrke. – https://www.aftenposten.no/norge/i/BWzxA7/luft-generalene-i-norden-enige-250-kampfly-skal-drives-som-en-felles-luftstyrke


(TV2) Justisdepartementet fraråder TikTok og Telegram på tjenesteenheter – https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/justisdepartementet-frarader-tiktok-og-telegram-pa-tjenesteenheter/15600503/

(DN) Presidentskapet har besluttet at Tiktok og Telegram skal avinstalleres fra både tjenestetelefoner og andre enheter tilkoblet Stortingets systemer – https://www.dn.no/politikk/alle-pa-stortinget-ma-slette-tiktok-sa-raskt-som-mulig/2-1-1424613


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her