Medieoppsummering veke 20 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Innspel til Stortingets behandling av ny lov om E-tenesta

Utvalet sendte denne veka eit brev til Stortinget med nokre innspel til den nye lov om Etterretningstenesta. Les brevet her.


Endringar i EOS-kontrollova er vedteke

Endringane som i hovudsak gjeld EOS-utvalets forhold til sikkerhetsloven blei beskrive i ei medieoppsummering nokre veker sidan blei samrøystes vedteke av Stortinget utan debatt i salen.


Debatten om ny e-lov inkludert informasjon om høyring på Stortinget

Stortingets utanriks- og forsvarskomité skal ha høyring via videokonferanse om ny e-lov den 28. mai. Les meir her.

(DN – innlegg) Nytten av tilrettelagt innhenting av «metadata», som forslaget til ny etterretningslov åpner for, bør underbygges vitenskapelig.

(Aftenposten – innlegg) Den nye loven om digital overvåking vil gjøre Norge mer autoritært

(Digi – kronikk) Vi fortjener en bedre etterretningslov


E-sjefen og PST-sjefen om Aftenpostens avsløring om russiske GRU-agentar i Noreg

(Aftenposten) Russisk spionasje mot Norge: – Vi har ikke de verktøyene vi virkelig trenger

Relevant fersk rapport frå nederlandsk tenketank: The spies who came in from the Cold War


Organisasjonen DCAF (som EOS-utvalet har samarbeida med) med rapport om korleis koronaviruset påverkar kontrollen med tryggleikssektoren

Les rapporten «Impact of COVID-19 on Security Sector Governance» her. Frå side 9 og utover kan du lesa om mellom anna korleis e-tenestene og kontrollen med tryggleikssektoren blir påverka.


Rapportar frå Nederlands kontrollorgan omsett til engelsk

Tre rapportar som CTIVD slapp i fjor er no omsett til engelsk. Dei handlar om følgande:

  • Såkalla «weighting notes» som grunnlag for at Nederlands to e-tenester kan dela informasjon med samarbeidspartnarar – inkludert i det europeiske samarbeidsprosjektet Counter Terrorism Group (CTG). Slike skriftlege «weighting notes» veg grunnlag for nytten opp mot ulike risikoar. E-tenestene AIVD og MIVD får begge kritikk for at dei ikkje gjer ein god nok jobb med slike «weighting notes».
  • Ein rapport som tek føre seg e-tenestens manglande bruk av god filtrering for å få ei mest mogleg målretta innsamling.
     
  • Ein rapport om e-tenestens bruk av innsamling/analyse av innhaldsdata («Selection»). CTIVD kjem i rapporten med fleire tilrådingar slik at tenestene mellom anna skal bli betre på å vera så målretta så mogleg, å sletta irrelevant data, å skilja mellom innhalds- og metadata og å få betre prosedyrer som grunnlag før metoden blir brukt.

Les alle rapportane her


Datatilsynet med årsrapport for 2019

Noko av det som blir skrive om årsrapporten her

  • Ei kraftig auke i avviksmeldinga til tilsynet
  • Omorganisering som inkluder ei ny «avdeling for teknologi, analyse og tryggleik»
  • Ny tilsynsmetodikk med meir fokus på «inspeksjon på staden» i staden for «dokument-tilsyn»
  • Barn og unge som har fått personvernet sitt krenka på skulen

Les årsrapporten her.


Rettssaka mot den draps- og terrortiltalte nynazisten

(NRK) Faren sier Manshaus truet med å drepe broren

(NRK) Manshaus handlet utstyr fem dager før angrepet: Hadde ikke brukt våpnene før

(NTB) Manshaus tegnet hakekors over celledøra – forventer 21 års forvaring

(VG) Fant over 100 patroner etter moskéangrepet

(Aftenposten) Philip Manshaus fikk etter hvert så ekstreme og rasistiske holdninger at mange i vennegjengen ville stenge ham ute sosialt, ifølge venner som forklarte seg i Asker og Bærum tingrett.

(NTB) Den andre av de to muslimene som overmannet Philip Manshaus (22) i moskeen, fortalte mandag at de to avfyrte skuddene gikk på hver side av ham.

(Aftenposten – kommentar) Philip Manshaus tror han får 21 års forvaring. Han får nok rett. | Inge D. Hanssen

(Aftenposten – kommentar) Hvorfor ble Philip Manshaus høyreekstremist? Både far og stemor til terrortiltalte Philip Manshaus er opptatt av spørsmålet, men har ikke noe svar.


Vardø kommune med radar-protest mot forsvarsministeren

(NRK) Det er ingen sikkerhet eller beredskap rundt det amerikansk-norske etterretningsanlegget Globus. Det hevder Vardø kommune i et brev til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.


Om USAs Patriot Act

(The Nextweb) The US Senate just voted to let the FBI access your browser history without a warrant

(The Hill) Senate votes to reauthorize intel programs with added legal protections


Eirik Kristoffersen er ny forsvarssjef

(Klassekampen) Regjeringen overkjørte Forsvaret da spesialsoldaten Eirik Kristoffersen ble sjef for Heimevernet for under tre år siden. Nå er Kristoffersen blitt forsvarssjef.

(Forsvarets forum – kommentar av Aslak Bonde) Den nye forsvarssjefen har troverdighet og politisk tilpasningsevne. Det kan bli krevende å beholde begge deler

(Dagens Næringsliv – portrett) Norges nye forsvarssjef var aldri redd. Så fikk han beskjeden om at sønnen kom til å dø.


Kritikk mot PST i Krekar-saka

(ABC Nyheter) PST nekter å offentliggjøre sentrale opplysninger om Krekars tvangsutsendelse til Italia. Advokat Brynjar Meling nektes på sin side innsyn i sentrale dokumenter. – En skamplett, mener han.


NRKs imponerande sak om sal av lokasjonsdata frå mobilappar

(NRK) Avslørt av mobilen

(NRK) 8300 mobiler sporet på sykehus og krisesentre

(NRK) Datatilsynet skal undersøke eit britisk selskap sitt sal av nordmenn sine posisjonsdata på den opne marknaden. Arbeidarpartiet ber fleire statsrådar om å forklare seg.

(NRK) Forbrukerrådet hevder at åtte selskaper driver ulovlig innsamling av data fra mobilapper. To av selskapene er norske.

Ap-Stortingsrepresentantane Lene Vågslid og Maria Aasen-Svensrud har sendt skriftlege spørsmål til henholdsvis justis- og beredskapsministeren og distrikts- og digitaliseringsministeren med bakgrunn i denne saka. Statsrådane har førebels ikkje svart på spørsmåla.


Kontroversiell grunnlovsendring vedteke

Grunnlov blir endra trass i eit åtvarande brev frå NIM i siste liten. Les brevet frå NIM her.

Til saman fire endringar i grunnlova blei vedteke. Les meir om det på Stortingets nettsider

(Rett24) Forslaget om å endre Grunnlovens ferske bestemmelse om domstolenes prøvingsrett vil få store konsekvenser, mener NIM-direktør Adele Matheson Mestad.

(Advokatbladet) - Kan bidra til å svekke Grunnlovens betydning, mener Schjødt-advokat Vidar Strømme.

(Advokatbladet – innlegg av Vidar Strømme) - Vanskelig å forstå at det etter bare fem år er nødvendig å endre en grunnlovsbestemmelse som ikke har voldt noen tolkningsproblemer.

(Dagbladet leiar – før vedtaket) Stortinget bør forkaste lovendringen, fordi den er både unødvendig og uklar. Grunnloven fortjener bedre.


Om korona-appen/appar

(NRK) Datatilsynet har varslet Folkehelseinstituttet (FHI) om vedtak om pålegg knyttet til appen Smittestopp, skriver Folkehelseinstituttet og Datatilsynet på sine nettsider.

(Reuters) WHO readies coronavirus app for checking symptoms, possibly contact tracing

(NRKbeta) Smittestopp samler inn samme type data som i NRK-avsløring

(MIT Tech Review) Nearly 40% of Icelanders are using a covid app—and it hasn’t helped much


EOS-relevante korona-nyheiter

(VG) USAs sikkerhetsdepartement og FBI advarer mot at Kina utfører cyberangrep for å stjele data om coronavaksiner og behandling. Kinesiske myndigheter har tidligere avvist slike anklager mot dem.

(Forskerforum) Nupi-ansatte forsøkt hacket under koronakrisen.

(South China Morning Post) Chinese scholar calls for political reform, criticising ‘tight control’ over Covid-19. A day later, police come for him

(VG) IS får drahjelp av coronaviruset: Terrorbevegelsen bygger seg opp igjen

(Aftenposten) IS er på ny på offensiven. Et av motangrepene gikk veldig galt.

(Defense One – kommentar) No, ISIS Isn’t Resurging Amid the Coronavirus Pandemic


Neste veke kjem det dom om tysk utanlands-e-tenestes overvaking av utlendingar i utlandet

(BR24) Der BND überwacht die Kommunikation von Ausländern im Ausland. Nächste Woche entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob das rechtens ist. Dokumente zeigen, dass der BND täglich wohl auf mehr als eine Billion Internet-Verbindungen zugreifen kann.


Om Noreg og Russland

(NRK) USA samarbeider med Norge for å kunne svare på Russlands nye langtrekkende presisjonsvåpen.

(ABC Nyheter) Det russiske utenriksdepartementet angriper nå stadig oftere Norge. – En markant endring, påpeker Russland-ekspert Julie Wilhelmsen.

(Klassekampen) Regjeringen bør vurdere å la allierte land stasjonere missiler i Norge for å avskrekke Russland. Det er en av konklusjonene i en rapport som tenketanken Rand har lagd om Norges forsvar.


Om kunstig intelligens og etterretning

(About:intel) AI and national security: learn from the machine, but don’t let it take decisions


Stort tap etter datainnbrot

(E24) Norfund ble svindlet for 100 millioner: – Dette er dobbelt så stort som Nokas-ranet


Grufullt terroråtak på sjukehus i Kabul

(Guardian) Newborns among 40 killed in attacks on Afghan hospital and funeral

(Reuters) U.S. says Islamic State conducted attack on Kabul hospital

(Guardian) Hopes for peace appear to be slipping away in Afghanistan


Innside-handel-etterforsking av leiaren i Senatets etterretningskomité – trekker seg som leiar

(NBC News) FBI seizes Sen. Richard Burr's cellphone in probe over stock sales

(BBC) Richard Burr: Senate intelligence chief steps down for FBI probe


Fleire superdatamaskinar i Storbritannia og Tyskland er hacka

(Spiegel) Mehrere Supercomputer-Betreiber in Deutschland und Großbritannien haben derzeit mit Hackerattacken zu kämpfen. Nach SPIEGEL-Informationen haben die Angriffe schon vor Monaten begonnen, blieben aber lange unentdeckt.


Andre saker:

(NTB) Merkel: Russland bak datatyveri i Forbundsdagen

(Reuters) U.S. considers returning Cuba to list of state sponsors of terrorism - source

(Foreign Policy) Annexation Could Be the Final Blow to the Israel-Jordan Relationship

(NRK) Johanne Dalsbø frykter privat informasjon av seg selv kommer på avveier etter alvorlig sikkerhetsbrudd til flere fylkeskommuner. Uakseptabelt mener digitaliseringsministeren.

(Business Insider) Hackers who stole files from a law firm to stars like Lady Gaga and Drake doubled their ransom to $42 million and threatened to release 'dirty laundry' on Trump

(ABC Nyheter) Med egen høyrevridd tv-kanal og tilknytning til nazister hadde Anneli Virtanen ansvaret for stell av minnestedet etter 22. juli-ofrene. Nå er hun sagt opp av Trondheim kommune.

(Forsvarets forum) Den militære etterretningtjenesten MAD har for første gang publisert en åpen årsrapport. Tysk militær etterretning sporer ekstremisme i egne rekker –høyreekstremisme er prioritert.

(NRK) Norske IS-kvinner ble plassert i samme telt

(ABC Nyheter) Stortinget kan åpne opp om kampflyene

(CNN) Acting intelligence chief has declassified names of Obama officials who 'unmasked' Flynn

(Intelnews) Czech media name alleged Russian spy behind poison plot against Prague officials

(NRK) Avslørte triksing med testresultater ved atomreaktor: – Et enkeltindivid har vært sentral

(Wall Street Journal) Power Struggle at Russian Newspaper Shows Kremlin’s Widening Influence


(Washington Post) After receiving top-secret documents from the NSA whistleblower, reporter Barton Gellman broke the news that the National Security Agency was spying on Americans. Here’s how it happened.

(New York Times) One Journalist’s Wary, Frustrating Relationship With Edward Snowden


(Guardian) Europe must prepare for US exit from vital Russia treaty, former Nato generals warn

(Yahoo news) In court filing, FBI accidentally reveals name of Saudi official suspected of directing support for 9/11 hijackers

(Euractiv) MEPs chart path for a European approach to Artificial Intelligence

(BBC) Africa's Sahel becomes latest al-Qaeda-IS battleground

(Danmarks Radio) Spionmistænkte dansk-iranere kobles til sag om terrorplanlægning


(Guardian) 'Cat and mouse game': how Citizen Lab shone a spotlight on Israeli spyware firm

(Vice) NSO Group Pitched Phone Hacking Tech to American Police


(Defense news) China’s strategic interest in the Arctic goes beyond economics

(Defense news) The US Navy returns to an increasingly militarized Arctic


(Aldrimer) Hvem som helst kan med svært enkle metoder avdekke hvor mange ansatte det er ombord på Etterretningstjenestens to «spionfartøyer» Marjata og Eger. Opplysningene er lett tilgjengelige i offentlige, norske registre.

(Ekstra Bladet) To svenskere tiltales for bombe ved Skattestyrelsen

(Tek) Thunderbolt-porten kan la en angriper låse opp PC-en din på fem minutter

(The Barents Observer) No more mobile devices for Russian soldiers

(New York Times – kronikk) What Colombia Did With American Spy Tools

(Forsvares Forum – kronikk) Overvåkning fra staten lyder umusikalsk, men det trenger ikke å være det, skriver Nina Meldahl i Næringslivets sikkerhetsråd.

(E24) Kripos advarer om ny utpressingsmetode: Truer ledere med torpedobank

(NorSIS) Slik sjekker du din passordsikkerhet

(NSM-podkast) Nytt Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI)» skal utvikle den nasjonale evnen til å detektere og håndtere cyberangrep i kritisk infrastruktur.


Nyheiter frå Stortinget

Fleire representantar frå Senterpartiet har levert inn eit forslag om å setja ned ein «totalberedskapskommisjon».


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no