Medieoppsummering veke 7 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noMeld deg på årskonferansen vår 30. mars som i år handlar om “kontroll med nye overvakingsmetodar”

Les meir her


Utvalet søker jurist (fyrstekonsulent/rådgivar) med interesse for teknologi til sekretariatet for å kontrollera TI

Les meir her


Om dei nasjonale trugselvurderingane

Etterretningstjenestens årlege trugselvurdering – Fokus 2023:

Du kan mellom anna lesa om:

 • Es vurdering av Russland, inkludert invasjonen i Ukraina
  • Noregs nærområde får auka betyding med NATO-utviding og Noregs geopolitiske verdi kan auka dei neste 10 åra.
  • Russland blir ein mindre føreseieleg nabo for Noreg.
  • E meiner at Russland vil i 2023 merka dei økonomiske sanksjonane kraftigare og at det blir krevjande å halda regimet stabilt.
  • Betydinga av Russlands kjernevåpen og «det strategiske basekomplekset» på Kolahalvøya vil auka.
  • Russland har evne til å bruka kjemiske og biologiske våpen.
  • Kva Russland etterretningsmessig interessererer seg for i Noreg.
 • Om Kina
  • Landet har interesse for Noregs høgteknologi.
  • Kina held fram med ein offensiv utanrikspolitikk.
  • Kina vil utvida sitt kjernevåpenarsenal.
  • Om at Kina og Russland kan styrka forholdet seg i mellom.
 • Om internasjonal terrorisme
  • Den største terrortrugselen i Europa og Noreg kjem frå enkeltpersonar utan direkte tilknyting til etablerte ekstremistorganisasjonar – typisk radikalisert på nett.
  • Handlingsrommet for terror i Europa er innskrenka som følge av kontraterrorarbeid, skriv E.

Les heile Fokus 2023 her

PSTs nasjonale trugselvurdering for 2023:

Du kan mellom anna lesa om:

 • Trugselen frå utanlandsk etterretning, især russisk
  • At det er lite sannsynleg at Russland vil gjennomføra ein sabotasjeaksjon i Noreg, men at det kan bli meir sannsynleg om konflikten med NATO og Vesten aukar.
  • Fare for at norske forsking- og utdanningsinstitusjonar vil kunne bli utnytta til ulovleg kunnskapsoverføring. Det gjeld særleg Russland, Kina, Iran og Pakistan.
  • Følgande forskingsområde er av særleg interesse:
   • Metallurgi
   • Nanoteknologi
   • Cybertryggleik
   • Kryptografi
   • Robotikk og autonomi
   • Bioteknologi
   • Kjemi
   • Mikro-elektromekaniske system
   • Akustikk og kjernefysikk
  • Følgande metodar kan bli brukt av framand etterretning:
   • Nettverkoperasjonar
   • Kjelderekruttering
   • Digital og fysisk sabotasje
   • Påverknadsoperasjonar
   • Fordekt anskaffingsverksemd og ulovleg kunnskapsoverføring
   • Overvaking og trugslar
 • Om terrortrugselen i Noreg – som PST no seier er på moderat nivå:
  • PST ser det som «mogleg» at både høgre-ekstreme og ekstreme islamistar vil forsøka å gjennomføra terror i Noreg i 2023. Tenesta ser det som «lite sannsynlege» at anti-statlege ekstremistar vil prøva å gjennomføra terroraksjon, og at det er særs lite sannsynleg at venstre-ekstreme eller «ekstreme-grøne» vil gjera det.
  • At det som er opplevd fornærmande, til dømes koranbrenning mot islam kan motivera til handling for ekstreme islamistar.
  • LHBT+-personar kan stå meir sentralt i høgre-ekstreme sitt fiendebilete framover.
  • Særleg klimautfordringane kan ha eit potensiale for å radikalisera og at for nokon kan det bli akseptert å ty til vald.
 • Spionasje mot flyktningar og dissidentar i Noreg vil halda fram, mellom anna frå Kina og Iran.
 • PST ser det som lite sannsynleg at myndigheitspersonar vil bli ramma av alvorleg vald i 2023.

Les heile trugselvurderinga frå PST her

NSMs Risiko 2023 – Økt uforutsigbarhet krever høyere beredskap:

Du kan mellom anna lesa om:

 • Eit komplekst risikobilete med samansette trugslar som krev meir samarbeid.
 • For fyrste gong på fleire år var det ikkje ein årleg auke i alvorlege cyberoperasjonar mot norske  styresmakter og verksemder frå 2021 til 2022.
  • Den delen av cyberoperasjonane som var vellukka var lågare i 2022 enn i 2021
  • Eit interessant døme der ein norsk forskar blei utsett for «spearphishing»
  • Effektive tiltak mot cyberåtak:
   • «1. Installer sikkerhetsoppdateringer så fort som mulig, og mest mulig automatisk
   • 2. Ikke tildel administratorrettigheter til sluttbrukere
   • 3. Ikke tillat bruk av svake passord, og bruk multifaktorautorisering der det er mulig
   • 4. Fas ut eldre IKT-produkter
   • 5. Tillat kun programvare som er godkjent av virksomheten eller enhetsleverandøren»
  • Konkrete tiltak mot digital sporing og tiltak som kan redusera risikoen for innsideverksemd
 • Om kvantedatamaskinar, kunstig intelligens og satellittbaserte tenester

Les heile NSM-rapporten her

Mediesaker med andre poeng:

(Aftenposten) Ny trusselvurdering: Et farlig og ustabilt Russland kan angripe Norge på rekordtid

(Nordlys) E-tjenesten: Russerne ser ikke på Norge som nabo lenger

(VG) Norsk energieksport til Europa kan blir et sabotasjemål for Russland, ifølge PST og E-tjenesten.

(Nettavisen) PST er sikre: – Russisk etterretning fører kilder i Norge

(Barents Observer) Land forces at Kola reduced to one-fifth, Norwegian Intelligence says

(Aftenposten) Terrorister er nesten alltid menn, men det nevner ikke PST med ett ord i sin trusselvurdering

(Digi) NSM sjekker om Norges største selskaper er godt nok sikret: – Vi finner alltid sårbarheter og kommer inn

(NRK) Fryktet kinesisk selskap skulle bygge inn sårbarheter i Oslos drikkevann

(Forsvarets forum) E-tjenesten har endret avsnitt om kjernevåpen i trusselrapport. Fokus 2023 er blitt endret tre dager etter at den ble lagt frem på en pressekonferanse i Oslo.

Relevant nyheit frå Stortinget:

Les Frp sitt representantforslag om å «beskytte norske akademiske institusjoner fra utenlandsk etterretning»


Om 25.juni-terroren i Oslo i fjor

(VG) EOS-utvalget undersøker barskytingen i Oslo

(VG) Tre måneder før Arfan Bhatti blir siktet for Pride-terroren, får en annen islamist en melding.  Den ser ut til å være fra IS. Men det er den norske E-tjenesten som legger en felle.

(VG) Oslo Pride krever ekstern gransking av E-tjenesten

(VG) Terrorekspert om E-tjenestens meldinger: Vanlig å operere med «honeypots»


Om FE-skandalen og spekulasjonar om kontrollorganets rolle

(Zetland) Det er et uforklarligt tvist på den her uforklarlige sag. Tilsynet og kommissionen havde begge landsdommere i spidsen. De så på det samme materiale – og kom frem til stik modsatte konklusioner. I det her afsnit skal vi se på to teorier om, hvordan det kunne lade sig gøre.


Eit par utvalde stillingsannonser frå EOS-tenestene

(PST) Er du en uvanlig god relasjonsbygger og ønsker en jobb helt utenom det vanlige?

(E-tenesta) Vil du finne 0day-sårbarheter som brukes for å beskytte Norge?


Russlands invasjon av Ukraina og relevante problemstillingar

(VG) Ukrainas president er ikke fornøyd med tempoet i vestlig støtte til krigen mot Russland

(TV2) Norske strålevernmyndigheter: – Atomanklagene mot Norge er russisk desinformasjon

(BBC) Moldova’s president has accused Russia of plotting to use foreign “saboteurs” to overthrow her pro-EU government.

(Klassekampen) Forsvars­sjefen trur ikkje nokon vinn krigen i Ukraina

(Forsvarets Forum) Ny pakke til Ukraina: Norge sender åtte Leopard-stridsvogner

(Barents Observer) Last remaining Norwegian businessmen in Murmansk keeps secret who his customers are. Ølen Betong Murmansk AS, a fully Norwegian-owned company, posted a net profit of 5,4 million Norwegian kroner, but Director Atle Berge is unwilling to tell who buys his concrete.


Om Finland og Sverige på veg inn i NATO

(TT) Om Turkiet godkänner Finlands natoansökan före Sveriges så kan inte Finland göra något åt det, säger president Sauli Niinistö till finländska medier på säkerhetskonferensen i München.


Spiondømte Arne Treholt er død

(Aftenposten – kommentar av Harald Stanghelle) Arne Treholt (1942–2023): Brobyggeren som brente sine broer

(VG – kommentar av Anders Giæver) Med Arne Treholts død er et av de siste kapitlene om Den kalde krigen i Norge over. Men det vil fortsatt være uenighet om kapitlets konklusjoner.

(Aftenposten) Slik blir Arne Treholt omtalt i Russland


Om forslag til ny lov om å bruka tvangsmiddel i forebyggande saker for det svenske politiet

(Aftonbladet) Med en lag som tillåter buggning även av människor som inte är misstänkta för brott har det kriminalpolitiska ruset nått en patologisk nivå.


Kritisk (og kraftig sladda) rapport frå Canadas kontrollorgan NSIRA

(NSIRA) Review of CSIS threat reduction activities


Om følgene av EUs datalagringsdirektiv

(Version 2 – Danmark) Justitsministeriets brug af telelogning skal for Menneskerettighedsdomstolen


Andre saker:

(Globe and Mail) CSIS documents reveal Chinese strategy to influence Canada’s 2021 election

(BBC) British embassy spy sentenced to 13 years for leaking secrets to Russia

(Euractiv) German Constitutional Court strikes down predictive algorithms for policing

(Svenska Dagbladet) Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg öppnar upp för att Finland och Sveriges medlemskap inte behöver ratificeras samtidigt.

(E24) SAS utsatt for cyberangrep – personopplysninger på avveie

(Intelligence Online) Allies increasingly concerned about intelligence cooperation with Germany’s BND

(Washington Post) In wake of Ukraine war, U.S. and allies are hunting down Russian spies

(Sveriges Radio) Pliktrådet, som representerar de värnpliktiga, är emot regeringens förslag om att de som skrivs in för värnplikt inte ska kunna säga nej till en omfattande säkerhetsprövning som kan pågå i många år.

(Sveriges Radio) Regeringen vill att polisen ska få rätt att kroppsvisitera personer som reser in till Sverige eller lämnar landet – utan att det finns en konkret brottsmisstanke.

(Khrono) Ph.d.-studenter i Norge tvinges til å «lydig følge pålegg» fra Kina

(Guardian) The hacking and disinformation team meddling in elections


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her