Årsmeldinger

Utvalget avgir årlig en melding til Stortinget om sin virksomhet. Etter kontrolloven § 17 skal årsmeldingene være ugraderte. Før årsmeldingen avgis til Stortinget, kontrolleres det ved oversendelse til tjenestene at dette kravet er overholdt. Utvalget kan imidlertid i årsmeldingen eller i en særskilt melding gjøre Stortinget oppmerksom på at Stortingets kontroll med forvaltningen tilsier at det bør gjøre seg kjent med graderte opplysninger i en sak eller et forhold som utvalget har undersøkt.

Utvalgets årsmelding blir behandlet av Kontroll- og konstitusjonskomiteen som utarbeider en innstilling til Stortinget. Meldingen blir deretter debattert av Stortinget i plenum.

Nedenfor finner du de årsmeldingene som utvalget hittil har levert til Stortinget:

Årsmeldingen for 2018

2017
2009


2016

20082015

2007
2001Forkortet årsmelding for 2013
2014

2006
2000Forkortet årsmelding for 2012
2013

2005
1999Forkortet årsmelding for 2011
2012
2004
1998Forkortet årsmelding for 2010
2011
2003
1997Forkortet årsmelding for 2009
2010
2002
1996