Årsmeldinger

Utvalget avgir årlig en melding til Stortinget om sin virksomhet. Etter kontrolloven § 8 skal årsmeldingene være ugraderte. Før årsmeldingen avgis til Stortinget, kontrolleres det ved oversendelse til tjenestene at dette kravet er overholdt. Utvalget kan imidlertid i årsmeldingen eller i en særskilt melding gjøre Stortinget oppmerksom på at Stortingets kontroll med forvaltningen tilsier at det bør gjøre seg kjent med graderte opplysninger i en sak eller et forhold som utvalget har undersøkt.

Utvalgets årsmelding blir behandlet av Kontroll- og konstitusjonskomiteen som utarbeider en innstilling til Stortinget. Meldingen blir deretter debattert av Stortinget i plenum.

Nedenfor finner du de årsmeldingene som utvalget hittil har levert til Stortinget:

Årsmeldingen for 2017 - les sammendrag her

2016
2015
20082014
2007
2001Forkortet årsmelding for 2013
2013
2006
2000Forkortet årsmelding for 2012
2012
2005
1999Forkortet årsmelding for 2011
2011
2004
1998Forkortet årsmelding for 2010
2010
2003
1997Forkortet årsmelding for 2009
2009
2002
1996