Kategori: Medieoppsummering

Medieoppsummering veke 4 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Årskonferansen 1.april 2020 No er både sjef for E-tenesta og sjef for PST klare til å halda innlegg på EOS-utvalets årskonferanse 1.april. Les meir og meld deg på her. Oppfølginga av EOS-utvalets særskilde melding om PSTs ulovlege innsamling og lagring av […]

Read More

Medieoppsummering veke 3 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Årskonferansen 1.april 2020 No er både sjef for E-tenesta og sjef for PST klare til å halda innlegg på EOS-utvalets årskonferanse 1.april. Les meir og meld deg på her. Charter om kontrollsamarbeid Før jul signerte dei seks europeiske kontrollorgana i Intelligence […]

Read More

Medieoppsummering veke 51 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no SISTE: (Aftenposten) Ny russisk fregatt sender støysignaler som rammer Finnmark. Nå advarer E-tjenesten mot forstyrrelser i radio – og radarutstyr. Kronikk om EOS-utvalets særskilte melding om PSTs ulovlege innhenting og lagring av flypassasjeropplysningar (Dagbladet – kronikk av Norges institusjon for menneskerettar […]

Read More

Medieoppsummering veke 50 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Ledige stillingar: EOS-utvalet søker to teknologar til sekretariatet Om EOS-utvalets særskilde melding til Stortinget om PSTs ulovlege innhenting og lagring av flypassasjeropplysningar (NRK) Alle som er blitt ulovlig registrert må få vite det, mener Petter Eide (SV). (Stortinget) SVs stortingsrepresentant Petter […]

Read More

Medieoppsummering veke 49 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Ledige stillingar: EOS-utvalet søker to teknologar til sekretariatet EOS-utvalets særskilde melding om PSTs ulovlege innsamling og lagring av flypassasjeropplysingar Les samandrag her og heile den særskilde meldinga her. Her kan du lesa pressemelding frå PST om meldinga. Og her finn du […]

Read More

Medieoppsummering veke 47 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Ledige stillingar: EOS-utvalet søker to teknologar til sekretariatet New Zealands kontrollorgan med årsmelding Inspector-General of Intelligence and Security i New Zealand har offentleggjort årsmeldinga for 2018/2019. Nokre interessante punkt: Kontrollorganet, som skal ha tilgang til all informasjon, måtte gjennom ein lang […]

Read More

Medieoppsummering veke 45 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Interessant rapport frå tenketank foreslår utvida mandat til det danske tilsynet med Efterretningstjenesterne Det danske Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har eit avgrensa mandat samanlikna med kva EOS-utvalet og våre svenske kontrollkollegaer har. TET skal kontrollera e-tenestenes handsaming av personopplysingar. Dette har […]

Read More

Medieoppsummering veke 44 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Nasjonalt cybersikkerhetssenter er opna (NSM) I dag åpnet samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen offisielt Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC). Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og skal bidra til å styrke Norges motstandsdyktighet og beredskap i det digitale […]

Read More

Medieoppsummering veke 43 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Tilråding om mediebrief Fyrst litt reklame for NSMs daglege mediebrief, som også er ei av kjeldene til vår medieoppsummering. Sjekk han ut og meld deg på abonnement her. Siste: (BBC) Russian soldier shoots dead eight fellow servicemen Frode Berg-saka (VG) Utenriksminister […]

Read More