Kategori: Medieoppsummering

Medieoppsummering veke 2

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Halvårskontrollrapport frå USAs generalinspektør for e-tenestene I rapporten er det sparsomt med detaljar om legalitetskontrollen, men du kan mellom anna lesa om om korleis kontrollorganet handterer varsling, og korleis det har handtert pandemien Les heile rapporten her frå Office of the […]

Read More

Medieoppsummering veke 1

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Intervju med ny e-sjef om nye e-lov (som trådte i kraft 1. Januar) og utsetjinga av kapitla som handlar om Tilrettelagt innhenting (Forsvarets forum) Han venter på avgjørelsen om verktøyene i det digitale grenseforsvaret Intervju med avtroppande e-sjef (NOF.no/Befalsbladet) 20 spørsmål […]

Read More

Medieoppsummering veke 51 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Årsmelding for 2019 frå IPCO – britanes kontrollorgan for hemmelege tenester og andre styresmakter som har lov til å nytt skjulte tvangsmiddel The Investigatory Powers Commisioner’s Office (IPCO) har ei rolle i både å førehandsgodkjenna «warrants» og å driva etterfølgande kontroll. […]

Read More

Medieoppsummering veke 50 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om dataåtaket på Stortinget (PST – pressemelding) Datainnbruddet mot Stortinget er ferdig etterforsket (NRK) Mer enn ti offentlige og private virksomheter ble forsøkt hacket i angrepet mot Stortinget, etter det NRK forstår. PST mener russiske militær-hackere står bak alt. (VG) Russland […]

Read More

Medieoppsummering veke 49 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Norges banks nestleiar må gå etter å ha blitt nekta sikkerheitsklarering (VG) Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen går på dagen – fikk ikke fornyet sikkerhetsklarering (Dagens Næringsliv) Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen fikk fornyet tillit i april uten å være sikkerhetsklarert. Fredag måtte han gå […]

Read More

Medieoppsummering veke 48 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalet har no fleire ledige stillingar I sekretariatet er det no ledig stilling som leiar av juridisk eining, to personar trengst til teknologisk eining og kontorsjef skal også tilsetjast. I tillegg er eit vikariat som administrativ seniorkonsulent lyst ut. SISTE: (BBC) […]

Read More

Medieoppsummering veke 47 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalet har no fleire ledige stillingar I sekretariatet er det no ledig stilling som leiar av juridisk eining, to personar trengst til teknologisk eining og kontorsjef skal også tilsetjast. Oppsiktsvekkande sak om dansk E-teneste og påstått USA-spionasje mot Danmark, Noreg, andre […]

Read More

Medieoppsummering veke 46 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalet har no fleire ledige stillingar I sekretariatet er det no ledig stilling som leiar av juridisk eining, to personar trengst til teknologisk eining og kontorsjef skal også tilsetjast. Deler av ny e-lov blir utsett (Regjeringen.no) Utsetter ikrafttredelse av to kapitler […]

Read More

Medieoppsummering veke 45 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Den nye E-sjefen har begynt i jobben (Forsvarets Forum) Nils Andreas Stensønes (56) overtar jobben etter Morten Haga Lunde. (Dagens Næringsliv – portrett) E-sjefen mener USA er mer stabile enn vi tror (VG) Den avtroppende sjefen for E-tjenesten, Morten Haga Lunde, […]

Read More

Medieoppsummering veke 44 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalet søker IT-driftsansvarleg Les meir om stillinga her PST skjerpar trugselvurderinga frå ekstrem islamisme (Pressemelding) Terrortrusselnivået i Norge er fortsatt moderat, men PST vurderer at trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet fra siste vurdering. Saker om Berge Furre-saka frå 1996 (Aftenposten) […]

Read More