Kategori: Medieoppsummering

Medieoppsummering veke 19 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalets sekretariat skal tilsetja tre juristar Les meir om stillingane her – https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/244882/tre-jurister-til-kontroll-av-de-hemmelige-tjenestene Revidert nasjonalbudsjett for 2023 EOS-tenestene får auka løyvingar som følgje av løn, prisstigingar og endrinar i arbeidsgivaravgifta. Utover det er dette nokre av endringane som er relevant for […]

Read More

Medieoppsummering veke 18 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalets sekretariat skal tilsetja tre juristar Les meir om stillingane her – https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/244882/tre-jurister-til-kontroll-av-de-hemmelige-tjenestene Om russisk etterretning i Norden og Europa (NRK) Russiske skip som kan utføre operasjoner på havbunnen, var flere ganger nær gassrørene i Østersjøen. Et av dem var der […]

Read More

Medieoppsummering veke 17 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Oppfølging av EOS-utvalets årsmelding for 2022 Stortingsrepresentant Nils T. Bjørke (Sp) har spurt justis- og beredskapsministeren om «Korleis har Justis- og beredskapsdepartementet følgt opp EOS-utvalet si rapportering om auka sakshandsamingstid i klareringssaker hos NSM, og kva styringssignal har departementet gjeve NSM […]

Read More

Medieoppsummering veke 16 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Assisterande sjef PST går av (VG) Opplysninger til VG: PSTs nestsjef slutter etter samarbeidsproblemer – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gERMdA/opplysninger-til-vg-psts-nestsjef-slutter-etter-samarbeidsproblemer (VG) PST-sjef Beate Gangås og hennes nestkommanderende Hedvig Moe var ikke enige om veien videre for PST. Slik forklarer Moe hvorfor hun mandag sier opp […]

Read More

Medieoppsummering veke 15 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om EOS-utvalets årsmelding for 2022 (Digi – innlegg) Etterretningstjenestene pusher lovens grenser – https://www.digi.no/artikler/debatt-etterretningstjenestene-pusher-lovens-grenser/529186 Les pressemelding og selve årsmeldingen her – https://eos-utvalget.no/eos-utvalgets-arsmelding-for-2022/ EOS-utvalets årskonferanse 2023 om kontroll med nye overvakingsmetodar Sjå opptak frå årskonferansen her – https://eos-utvalget.no/eos-utvalgets-arskonferanse-30-mars-2023/ KK-utvalet vil ha moglegheit […]

Read More

Medieoppsummering veke 13 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalets årsmelding for 2022 Les pressemelding og selve årsmeldingen her – https://eos-utvalget.no/eos-utvalgets-arsmelding-for-2022/ Mediesaker: (VG) EOS-utvalget var ikke fornøyd med begrunnelsen da PST registrerte tre stortingsrepresentanter i fjor. PST forklarer at registreringen ble gjort for å hindre påvirkning fra fremmede lands etterretningstjenester. […]

Read More

Medieoppsummering veke 10 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Meld deg på årskonferansen vår 30. mars som i år handlar om “kontroll av nye overvakingsmetodar” Les meir her Spekulasjonar om kven som stod bak røyr-eksplosjonen i Austersjøen (NRK) Flere medier skriver tirsdag kveld at etterretning og etterforskning peker mot at […]

Read More

Medieoppsummering veke 9 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Meld deg på årskonferansen vår 30. mars som i år handlar om “kontroll med nye overvakingsmetodar” Les meir her Skriftlege spørsmål med svar frå justisministeren i Stortinget om mellom anna klarering og EOS-utvalets årsmelding for 2021 (Andreas Sjalg Unneland (SV) ) […]

Read More

Medieoppsummering veke 8 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Meld deg på årskonferansen vår 30. mars som i år handlar om “kontroll med nye overvakingsmetodar” Les meir her Utvalet søker jurist (fyrstekonsulent/rådgivar) med interesse for teknologi til sekretariatet for å kontrollera TI Les meir her Om tilsyn med tryggingsklarering (VG) […]

Read More

Medieoppsummering veke 7 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Meld deg på årskonferansen vår 30. mars som i år handlar om “kontroll med nye overvakingsmetodar” Les meir her Utvalet søker jurist (fyrstekonsulent/rådgivar) med interesse for teknologi til sekretariatet for å kontrollera TI Les meir her Om dei nasjonale trugselvurderingane Etterretningstjenestens […]

Read More