Kategori: Aktuelt

EOS-utvalets årskonferanse 2020 er avlyst

EOS-utvalet har dessverre bestemt seg for å avlysa årskonferansen, som var planlagt 1. april. Bakgrunnen er utviklinga i situasjonen rundt Corona-viruset det siste døgnet og Folkehelseinstituttets (FHI) tilrådingar for arrangement over 100 personar. Etter å ha sett på tilrådingane frå FHI og alle risikofaktorane som ville gjort seg gjeldande med årskonferansen, ser me ikkje at […]

Read More

EOS-utvalget undersøker Frode Berg-saken

På bakgrunn av opplysninger som er kommet frem i offentligheten om Frode Berg, gjennomfører EOS-utvalget en undersøkelse. – Utvalget vil behandle denne saken grundig. Vi kan ikke nå si noe om når undersøkelsen vil bli ferdig, sier Svein Grønnern, leder for EOS-utvalget. EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres […]

Read More

Spørsmål og svar om EOS-utvalget

  Hva er «EOS-utvalgets» fulle navn? Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Hva kontrollerer utvalget? Formålet med kontrollen EOS-utvalget utfører er først og fremst å se til at enkeltpersoners rettssikkerhet og personvern blir ivaretatt av EOS-tjenestene. Utvalget skal klarlegge om og forebygge at noens rettigheter krenkes, påse at tjenestene ikke benytter seg av mer […]

Read More

EOS-utvalgets årskonferanse for 2017

Kontroll av hemmelige tjenesterHvordan møte «overvåkingssamfunnet»? Gamle Logen, onsdag 5. april 2017 kl. 1000 – 1530. Lenger nede kan du også lese et skriftlig referat fra konferansen. Ordstyrer for dagen: Aslak Bonde Del 1 Hvordan fungerer kontrollen med de hemmelige tjenestene i Norge i dag? 10.00 – 10.20EOS-utvalgets årsmelding for 2016 – innblikk i et […]

Read More

Særskilt melding til Stortinget om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater

Under følger et sammendrag fra vår særskilte melding Les hele den særskilte meldinga her (pdf-format). Sikkerhetsklarering skal bare gis dersom det ikke finnes rimelig grunn til å tvile på at personen er sikkerhetsmessig skikket. Ved vurderingen skal det legges vekt på forhold som er relevante for personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft i forbindelse med behandling […]

Read More