Kategori: Aktuelt

Uttalelse sammen med fire andre europeiske kontrollorgan om styrket kontrollsamarbeid

Les hele uttalelsen på engelsk her. Etterretnings- og sikkerhetstjenester i ulike land samarbeider stadig mer. Det fører til at mye mer data blir utvekslet mellom landenes tjenester. Dette har særlig vist seg de siste årene. Trusselen fra islamske terrorister har økt, og ekstremistgrupper har gjennomført flere angrep i Europa. Den økende internasjonale utvekslingen av data […]

Read More

Høringssvar fra EOS-utvalget om forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Under kan du lese pressemeldingen om høringssvaret vårt til ny lov om Etterretningstjenesten. Les hele høringssvaret vårt her (pdf) EOS-utvalget har en høy terskel for å avgi høringssvar, og vårt mandat innebærer ikke å mene noe om hvilke overvåkingsmetoder Stortinget som lovgiver skal gi E-tjenesten. Vi har for eksempel ingen mening om tilrettelagt innhenting/digitalt grenseforsvar […]

Read More